30 C
Kotor

Slušaj online radio

Luka Budva – Pripremni radovi za liniju Budva-Dubrovnik

Budva – foto Boka News

Vlada je na telefonskoj sjednici u nedjelju usvojila Informaciju o nabavci radova, robe i usluga za sanaciju i opremanje prostora i privremenih objekata u funkciji upravne zgrade, carine i policije Luke Budva, za potrebe uspostavljanja međunarodne brodske linije Budva-Dubrovnik.

Kako se navodi u Informaciji, preduzeće Morsko dobro obratilo se Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, sa zahtjevom da se omogući nabavka radova, robe i usluga za sanaciju i opremanje prostora i privremenih objekata u funkciji upravne zgrade, carine i policije Luke Budva, za potrebe uspostavljanja brodske linije.

Vlada je ranije usvojila Informaciju kojom se Luka Budva daje na upravljanje Morskom dobru, nakon čega su predstavnici tog preduzeća i Dukley Marina potpisali sporazum o predaji državine Luke Budva.

Morskom dobru je dostavljen akt Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kojim se to preduzeće upućuje da bez odlaganja preduzme sve neophodne aktivnosti koje se odnose na potrebna ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu, kao i aktivnosti usmjerene na ispunjenje uslova neophodnih za određivanje dijela Luke Budva za trgovačku luku namijenjenu za putnički saobraćaj.

Sve te aktivnosti je potrebno tretirati kao hitne postupke, kako bi linija Budva-Dubrovnik mogla početi 29. juna.

S tim u vezi, kako se navodi, potrebno je odraditi sanaciju Luke Budva, uređenje privremenih objekata u funkciji upravne zgrade, carine i policije i nabaviti opremu kako bi se obezbijedili uslovi za pristanak i boravak brodova, odnosno uspostavljanje međunarodne brodske linije Budva-Dubrovnik.

“S obzirom na to da je rok da se svi radovi u Luci Budva završe do 28. juna, imajući u vidu da brodska linija počinje sa radom 29. juna, neophodno je da svi radovi budu završeni u prethodno navedenom roku, kako bi linija bila operativna i spremna za prihvat plovnih objekata i turista”, zaključuje se u Informaciji.

Vlada je takođe na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine njenih članova, utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj imovini.

Najčitanije