15.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Luka Kotor ulaže skoro milion eura u nabavku i ugradnju pontonskih gatova

Modernizacija marinskog dijela – Luka Kotor

Luka Kotor raspisala je javni poziv za nabavku i ugradnju pontonskih gatova, za šta je opredijeljeno 810.000 eur-a bez, odnosno skoro milion eura sa PDV-om.

Kako se može vidjeti u dokumentaciji, tenderom podrazumijeva nabavku pontona i opreme za pontone, iskolčenje valobranskog elementa, valobranski element, iskolčenje GAT-a, te nabavku elemenata za izradu sidrenog sistema gatova, materijala i opreme neophodne za realizaciju sidrenog sistema plovila, te postavljanje sidrenog sistema.

Planirana je nabavka pet pontona za GAT1, četiri za GAT2 i šest za GAT3. Svi pontoni moraju biti izrađeni od betona.

U tenderu ja naznačeno da je pri isporuci, prije ugradnje, ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor dužan da dostavi ateste deklaracije proizvođača za sve konope i lance. Kako su naveli, s obzirom na nestabilnost cijena na tržištu te potrebe pripreme kapaciteta za narednu sezonu, naručilac je zbog hitnosti odlučio da rok za dostavljanje ponuda bude 17 dana.

Nabavka se sprovodi prema glavnom projektu projektanta Geotechnics Projects & Consulting iz Podgorice, a revident je ALL-ING iz Kotora.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 12 decembra do 12 sati. Rok izvršenja ugovora je minimum 40 kalendarskih dana, a maksimum 100 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Izvor:eKapija

Najčitanije