16 C
Kotor

Slušaj online radio

Luka Kotor zaradila skoro milion eura – DPS gubi kontrolu

Sa Skupštine akcionara- Luka Kotor

Skupština akcionara Luke Kotor AD jednoglasno je danas usvojila izvještaj o poslovanju zajedno sa finasijskim iskazima  za prošlu godinu u kojoj je ta firma čiji je većinski vlasnik Opština Kotor, ostvarila neto profit u iznosu od 936.293 eura.

Skupštini su inače, prisustvovali predstavnici ukupno 91,61 odsto kapitala firme ali je za usvajanje svih tačaka bio presudan glas potpredsjednika Opštine Kotor Branka Nedovića (SDP) jer je on sam bio predstavnik skoro 57 odsto akcija. Nedovićevo glasanje zajedno sa stavovima novoimenovanog Odbora direktora koji svojim sastavom održava aktuelnu lokalnu vlast u Kotoru (Demokrate, URA, SDP, DF i SNP), danas nije bilo po volji predstavnicima DPS u Skupštini akcionara i Bordu, direktoru Fonda PIO Dušanu Peroviću i Stanislavi Subotić, ali oni osim negodovanja, nisu mogli da spriječe donošenje svih predloženih odluka.

Tako je većinom glasova donešena odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po kojoj je 50 odsto prihoda (444.739 eura) određeno za dividendu koja će se isplatiti akcionarima, 45% (400.266 eura) knjižiće se kao neraspoređena dobit i biti prvenstveno namijenjeno za investicije, dok je 5% (46.815 eura) ostavljeno kao rezerva. Većinom glasova usvojene su i izmjene Statuta Luke Kotor ad koje omogućavaju da se za izvršnog direktora osim osobe koja ima VII stepen stručnosti, može imenovati i lice koje ima obrazovanje V ili VI stepena pri čemu je potrebno da ono ima zvanje i ovlašćenje kapetana duge plovidbe.

„Širom svijeta imate zapovjednike brodova kao direktore luka, čak i ogromnih kontejnerskih terminala jer ti ljudi iz svoje prakse imaju ogromno iskustvo i znanje o pomorskoj industriji, tako da bez problema mogu voditi i luke. Zapovjednicima koji imaju VI stepen stručnosti brodarske kompanije povjeravaju kruzere koji vrijede i do milijardu dolara, što je višestruko veće nego što je vrijednost kaputala Luke Kotor, pa ne vidim razloga zašto takav čovjek koji bi došao po konkursu, eventualno ne bi mogao uspješno da vodi i ovu firmu“- obrazložio je predsjednik Borda dirtektora dr Branislav Dragović.

„Ja se ne razumijem puno u ovu oblast kada je u pitanju pomorstvom, ali je ovdje riječ o menadžmentu koji treba da bude visokoobrazovan. Ovim bi poslali lošu poruku jer direktor Luke mora imati najmanje VII, ako ne i VIII i IX stepen stručne spreme“- uzvratio je Dušan Perović, ali je preglasan. On je prethodno, „iako se ne razumije puno u pomorstvo“ pokušao da drži pridiku članovima novog Borda direktora o tome kako treba da upravljaju lukom i postavio pitanje zašto se ne realizuju investicije u unapređenje uslova boravka brodova i putnika. To je izazvalo polemniku između bivše predsjednice Borda direktora Stanislave Subotić i dijela prisutnih, posebno bivšeg izvršnog direktora Vasa Kusovca (SDP). On je pokazujući dokumente Vlade i Lučke uprave, kazao da je država Luci Kotor još od maja 2015. bukvalno vezala ruke jer joj je zabranila da relaizuje bilo kakvu krupniju investiviju u unapređenje kapaciteta, jer kotorskoj opštinskoj firmi Vlada produžila kioncesiju na upravljanje gradskom lukom, niti još uvijek ima nagovještaja da će to u skorije vrijeme uraditi. Subotić je uzvratila da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u međuvremenu dalo zeleno svjetlo za instalaciju priveznih plutača za kruzere ispred Dobrote i da je za to obezbijeđen i kredit IRF-a i bespovratan finansisjka podrška od oko 200 hiljada eura iz IPA programa, ali da menadžent to nije iskoristio.

Sa Skupštine akcionara- Luka Kotor

„Luka Kotor bez dobijene koncesije na najmenje 30 godina, ne može ići u tu ili bilo koju drugu veću investiciju jer ako Vladi bude odgovaralo, sutra može da nas otjera odavde i dovede novog operatera. Zbog toga što nas država a ni grad 2014. i 2015. nisu podržali i stvoriili nam pouzdane usloge za rad, ova je firma pretrpjela veliku materijalnu štetu i imala mnoštvo nepotrebnih problema sa napim partnerima – stranim brodarima. To podmetanje noge mora prestati u interesu svih nas i cijele države“-poručio je Kusovac, dodajući da je IRF kao garanciju za vraćanje kredita za postavljenje plutrala za što treba oko milionb eura, tražio da stavui hipoteku na upravnu i zgtradu terminala Luke Kotor. Dragović je kazao da će „investicija biti jer ćemo sve svoje znanje i energiju uložiti u to.“

„Moramo regulisati naš pravni status u smislu koncesije i to je jedan put na kome radimo prema Podgorici, drugi put na kome radimo je onaj prema strateškim partnerima  – vlasnicima i operaterima brodova, koji bi nam mogli biti partner u tim investicijama“- istakao je on.

Izvor:S.L

Najčitanije