30 C
Kotor

Slušaj online radio

Memorandumom se otvara tržište rada za pomorce

Pomorci- foto The Maritime Executive

Crnogorsko-italijanska unija pomorstva pozdravila je usvajanje Memoraduma o razumijevanju između vlada Crne Gore i Italije u vezi sa priznavanjem ovlašćenja pomoraca i saopštila da to predstavlja ponovno otvaranje tržišta rada u Italiji.

„Usvajanje Memoranduma i predstojeće, isključivo formalno, potpisivanje, koje može biti usaglašeno i elektronskim putem ili diplomatskom poštom, predstavlja rješavanje egzistencijalnog pitanja svih nosilaca crnogorskih pomorskih isprava na brodovima koji plove pod italijanskom zastavom. Ono zapravo predstavlja ponovno otvaranje tržišta rada u Italiji“, navodi se u saopštenju Crnogorsko-italijanske unije pomorstva.

Članovi te unije su oficiri koji su se školovali i stekli zvanja u Crnoj Gori, a koji su zaposleni u različitim italijanskim pomorskim kompanijama koje posluju na međunarodnom tržištu.

„Prethodno stanje, to jest nepostojanje novog Memoranduma, uslovljavalo je mogućnost dobijanja ovjere sertifikata o stručnoj osposobljenosti, takozvani Endorsement, na maksimalni period od 90 dana, umjesto na period od pet godina koji se poklapa sa periodom važenja samog ovlašćenja o osposobljenosti. Posljedično, ovakvo izdavanje ovjere dovelo je pomorce u situaciju da ne mogu ispuniti uslove u pogledu uobičajenog trajanja ugovora o radu što ima za posljedicu trenutni gubitak posla velikog broja crnogorskih oficira i uopšte pomoraca koji su zaposleni na italijanskim kompanijama. To se takođe odražava i na naše porodice, dovodeći ih u veoma tešku ekonomsku i socijalnu situaciju“, navodi se u saopštenju.

Memorandum, kako se objašnjava, omogućava svim pomorcima da ponovo mogu redovno i normalno raditi na brodovima italijanske zastave, a istovremeno pruža nove prilike za profesionalni razvoj oficira koji su kvalifikacije stekli u Crnoj Gori.

„Italijanske pomorske kompanije imaju benefit da dobiju zaposlene koji imaju potrebne sertifikate i kvalifikacije i koji odmah mogu početi da rade, što je veoma bitno ako se uzme u obzir stalni manjak kadra, naročito oficira kako palube tako i stroja“, dodaje se u saopštenju.

Memorandum, kako se navodi, doprinosi obrazovanju i oblikovanju novih generacija studenata pomorstva, budući da će se kroz mogućnost ukrcaja kadeta nautike i brodomašinstva pružiti podrška pomorskim univerzitetima i fakultetima prisutnim u zemlji, čime se omogućava nastavak vjekovne tradicije i u eri globalizacije, zadovoljavajući stalne zahtjeve pomorskog tržišta Italije, Evrope i svijeta.

Pomorci – foto Boka News

„Ovim putem želimo da se zahvalimo Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, njegovom prethodnom rukovodstvu, sa tadašnjim ministrom Ervinom Ibrahimovićem, koji je preduzeo sve neophodne aktivnosti u cilju rješavanja ovog problema, a naročito sadašnjem na čelu sa ministrom Filipom Radulovićem, koji je njegovo brzo rješavanje stavio u vrh prioriteta Ministarstva“, rekli su iz Crnogorsko-italijanske unije pomorstva.

Oni su rekli i da posebnu zahvalnost duguju Uniji poslodavaca (UPCG), reprezentativnoj poslodavačkoj organizaciji Crne Gore, čiji su članovi, a koji su skupa sa Unijom brodara Itlaije (CONFITARMA) posvećeno i profesionalno inicirali, kontinuirano pratili i podržavali, od starta pa do same realizacije, u administracijama obje države proces do usvajanja Memoranduma.

Najčitanije