7.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Nastavljaju sa selektivnim prikupljanjem i reciklažom dijela otpada

Elektronski otpad foto Boka News

Komunalno preduzeće Tivat tokom prošle godine je sakupilo i na deponiju Možura kod Bara odvezlo ukupno 9.380 tona miješen og komunalnog otpada.

Dio mješovitog komunalnog otpada predat je Komunalnom preduzeću Kotor koje je izvršilo njegovu sekundarnu selekciji u iz njega izdvojilo materijale koji se mogu reciklirati, prije nego što je ostatak otpada transportovan i odložen na deponiju Možura.

Tivatsko Komunalno preduzeće inače, već dugi niz godina vrši i odvojeno sakupljanje i primarnu selekciju nekih kategorija otpada koje se mogu reciklirati – naročito kartona, papira i plastike, a što ga čini jednim od prvih komunalnih društava u Crnol Cori čiji prikupljeni otpad prolazi kroz primarnu i sekundarnu selekciju. U toku 2021 godine Komiunalno Tivat je selektivno sakupljeni otpad (metal. papir-karton.čvrsta plaslika) predavalo firmama ovlašćenim za sakupljanle odnosno otkup odredene vrste otpada iz Nikšića. Takođe, dio sakupljenog zelenog potpada predate je na dalju preradu u kompost Komunalnom preduzeću Kotor. Ukupno je lani iz tivatskih parkova i sa drugih javnih zelenih površina sakupljeno 3.122 tone zelenog otpada.

Tokom  2021. tivvtski komnunalci su u posebnim posudama za odvojeno odlaganje reciklabilnog otpada koje su postavljene na vope mjesta širom teritorije te opštine, sakupili i na dalju reciklažu uputili ukupno 197,17 tona kartona i papira, dvije tone miješanih metala, 15,1 tonu metalne PET ambalaže, 1,3 tona čvrste plastike, te 0,2 tone aluminijumskih limenki. Sakupljeno je i 1,3 tone starih automobilskih guma.

Komunalno Tivat je lani u posebno organizovanoj akciji koju priređuje već treću godinu za redom u saradnji sa Opštinom i Ministarstvom ekologije, prstornnog planiranja i urbanizma, sakupilo i 720 kilograma elektronskog i električnog otpada. On se inače, smatra opasnom vrstom otpada i kao takav, predat je na dalju preradu ovlašćenoj firmi “Hemosan” iz Bara.

Lani je iz najmanjeg bokeljskog grada sakupljeno i 18,4 tone raznih vrsta građevinskog, te ukupno čak 2,500 tona kabastog otpada. Ove vsrte otpada odlažu se na deponiju firme “Matej” na Cetinju sa kojom Komunalno preduzeće Tivat ima potpisan ugovor o poslovnjoj saradnji od 2019.godine.

Izvor:S.L.

Najčitanije