19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Nova ekološka katastrofa u Boki, građevinari i preduzetnici ugrozili prirodu, kulturnu baštinu i imanja građana

Dobar dio Krtoljskog polja u opštini Tivat zapadno od kompleksa nekadašnje fabrike građevinskog materijala „Račica“, pretvoren je u ogromnu divlju deponiju građevinskog, ali i raznih drugih vrsta otpada.

Hiljadama tona zemlje, šuta ali i raznog drugog smeća zatrpano je nekoliko stotina hiljada kvadrata parcela mahom u privatnom vlasništvu mještana Krtola, a svi dosadašnji brojni napori komunalnih službi Opštine Tivat da spriječe ovu devastacviju, nisu dali rezultat jer više građevinskih kompaija ili preduzetnika ovdje konstano, najčešće pod okriljem noći, i dalje dovozi i odlaže otpad. Osim što se ova ogromna divlja depomija nalazi na samoj granici zaštičenog područja posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila“ kojeg ugrožava u hidrološkom smislu, ona je bukvalno uništila i dio toka rijeke Odoljenštice jer dio korita rijeke zatrpan, pa je prekinut prirodi put za oticanje vode iz mnogo šireg slivnog područja prema istoku i jugozapadu. Nevjerovatno zvuči podatak da je pod tonama otpada, šuta i zemlje koji se ovdje svakodnevno istovaruju i potom razvleče bagerom, nestao i čitav jedan dio kulturne baštine – mali kameni most na rijeci Odoljenštici, za koji se smatra da je sagrađen još u rimskom periodu.

„Rijeka je  potpuno devastirana i zatrpana, tako da sada voda koja njome dolazi iz visočijih djelova zaleđa prema Trojici, Čavorima i Gornjem Grblju, razliva preko cijelog polja i dijelom odlazi u korito druge, Široke rijeke. Posljedice su katastrofalne jer se imanja ljudi i poljoprivredno zemljište u polju južno od lokalnog puta za Krtole, već polako pretvaraju u močvare, a sam ovaj put koji je jedina drumska saobraćajna veza Krtola i cijele Luštice sa ostatkom države, sve češće plavi i biva neprohodan za saobraćaj prilikom svake malo veće kiše.  Devastacija je ogromna i ja sam lično u samo petnaest dana koliko je prošlo između moja dva obilaska divlje deponije na lokalitetu Jankova voda, primijetio ogromnu razliku na gore u smislu pojave novih velikih količina zemlje, šuta i otpada koji se ovdje bespravno odlažu. Neophodno je da se nešto hitno učini jer su ugrožena imanja, priroda, ali i životi ljudi koji mogu stradati u saobraćajnim nesrećama izazvanima poplavom“- kazao je juče „Vijestima“ načelnik Službe zaštite i spašavanja Opštine Tivat Milorad Giljača. On ističe da devastacija Jankove vode traje već mjesecima, uprkos naporima koje službe Optine Tivat ulažu da to spriječe.

Naime, Komunalna policija i Komunalna inspekcija stalno danju patroliraju ovim područjem, kontrolišu kamione sa zemljom i šutom i spriječavaju ih da taj materijal ilegalno iskrcavaju na parcele u Krtokskom polju. Svi njihovi napori i brojne kazne koje su do sada napisali i naplatili međutim, nisu spriječlili neogovorne biznismene i pojedince da devastiraju prirodu, kultrunu baštinu i ugrožavaju životnu sredinu, jer kamioni sa otpadom na Jankovu vodu sada najčešće dolaze noću kada tivatke komunalne inspekije i policije nema na terenu i tada istovaruju dodatne količine otpada. Dinamika nelegalnog deponovanja naročito se ubrzala posljednih mjesec dana od kada je na području Prčanja u opštini Kotor počela rekosntrukcija i izgradnja dodatnih kapaciteta hiotela „Vrmac“ na Markovom rtu. Rješenjem Opštine Kotor, više građevinksih firmi angažovanih na ovim poslovima, dobilo je dozvolu sa iskopani materijal velikim, 30-tonskim kiperima, odvozi sa te lokaciujelokalnim putem prema Mulu i Stolivu, Dobar dio tih iskopa i šuta ovim kamionima je, iako je to zakonom tabranjeno, dovezen i deponovan na području Jankove vode u opštini Tivat, dodatno doprinoseći devastaciji ovog lokaliteta. Osim na ovoj, materijal se odlagao i na još jednoj oblišnjoj lokaciji u privatnom vlasništvu, navodno uz saglansot vlasnika te parcele.

Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat nam je saopšteno da su njihovi službenici u proteklom petridsu izrekli 24 prekršajna naloga protiv pravnih i odgovornih fizičkih lica za nelegalno deponovanje otpada na ovom području, u ukupnom iznosu od 18.500 eura, ali da to nije spriječilo devastatotre da nastave sa ovim nezakonitim i štetnim aktivnostima.

“Fizičkom licu B.V. izdata su četiri prekršajna naloga u iznosima od po 500 eura  za nelegalno odlaganje otpada na parcelama u KO Đuraševići. Zbog nedozvoljenog odlaganja materijala na tim parcelama. Kompaniji „Cijevna komec“ iz Podgorice takođe su izdata četiri prekršajna naloga  u ukupnom iznosu od 4.000 eura. Firmi „Texmont oil“ iz Kotora izdata su dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.000 eura. Fizičkom licu Bojanu Marinoviću izdat je jedan prekršajni nalog u iznosu od 500 eura, a Sudu za prektršaje u Kotoru komunalni inspektor Opštine Tivat podnio je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv kompanije“Cijevna komerc“ i odgovornog lica u toj firmi, izvršnog direktora Danila Petrovića.“- kazali su nam u tom sekretarijatu, dodajući da je u toku pisanje i prekršajnih naloga firmi „Braća Ljubatović“ iz Kotora jer i ona takođe nelegalno ovdje kipuje zemlju i šut na više parcela. Do sada su kažnjavane i firme „Rebracomerc“ Herceg Nobi (1.500 eura), „Bemax“ iz Podgorice (2.000 eura) i „Lj.G. Gorostas“ iz Kotora  (2.000 eura).

Krtoljsko polje deponija

Iz Opštine Tivat potvrdili su da su po prijevi građana da lokalni put Tivat-Radovići sve češće plavi i da se njime ne može saobraćati, komandir Službe zaštite Milorad Giljača, sekretarka za inspekcijski i komunalni nadzor Jelena Šćekić i sekretar za privredu Vedran Božinović obišli teren  i „lično se uvjerili da je  uslijed nelegalnog deponovanja građevinskog i komunalnog otpada na lookaciji Jankove vode od strane neodgovornihj pojedinaca, došlo dio  zatrpavanja atmosferskih kanala“.

„Ovlašćena  lica Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor su u više navrata, tokom cijele godine, vršili inspekcijiski i komunalni nadzor na navedenim lokacijama i redovno  sankcionisali počinioce prekršaja. Ipak, i pored toga neodgovorni pojedinci i dalje nastavljaju sa nelegalnim deponovanjem iako je Zakonom o upravljanju otpadom propisano da se zbrinjavanje otpada vrši na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrdjene zakonom. Takođe, Zakon o komunalnim djelatnostima zabranjuje odlaganje komunalnog i drugog otpada van mjesta predviđenog za tu namjenu, na obalama i u koritima vodotoka, stajaćih voda, na putevima i pored puteva”- kazali su nam u Opštini apelujuli na nadležene državne organe, ekološku i vodoprivrednu inspekciju, Agenciju za zaštitu prirode, Upravu za zaštitu kulturnih dobara, ali i Uprabvu policije Crne Gore da se uključe u riješavanje ovog drastičnog problema sa kojim se lokalna upfava i pored najbolje volje, ne može efikasno izboriti “jer on ima sva obilježja organizovane kriminalne djelatnost”.

Iz lokalne uprave Tivta apelovali su i na vlasnike privatnih parcela na ovom području da se “savjesno odnose prema sviom vlansništvu i ne dozvole neodgovornim pojedincima i firmama da odlažu otpad na njihovim imanjima.”

“U suprotnom komunalni inspektori će i prema vlansicima parcela preduzeti upravne mjere i radnje iz svoje nadlženosti”- poručilili su iz Opštine.

Izvor:S.L.

Najčitanije