20.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Nova gradska vlast Tivta traži da joj država vrati nekretnine u kompleksu aerodroma

Aerodrom Tivat

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da će ta Opština insistirati kod Vlade Crne Gore da se Tivtu zvanično vrate sve nekretnine u kompleksu ovdašnjeg aerodroma a koje su nesporno vlasništvo lokalne samouprave i kao takve bile uknjižene na Opštinu do prije nekoliko godina. Najavio je i da će Opština Tivat tražiti i izmjenu Prostornog plana posebne namjene obalnog područlja Crne Gore, kako bi kompleks Aerodroma Tivat bio isključen iz zone morskog dobra.

Komnenović je kazao da je imao razgovore sa novim Odborom direktora Aerodroma Crne Gore i sa novim rukovodstvom ovog preduzeća.  Tokom ovog susreta tivatski gradonačelnik je najavio da će Opština zaštiti svoju imovinu na Aerodromu Tivat, na način da će zvanično od Vlade Crne Gore tražiti da se Opštini vrati  oko500.000 m2 zemljišta, koje je uknjiženo na državu u proteklom periodu.

Istovremeno Opština Tivat će pokrenuti inicijativu za izmjenu Prostornog plana obalnog područja posebne namjene kako bi Aerodrom Tivat bio isključen iz zone Morskog dobra. Trenutno stanje je takvo da je kompletan kompks aerodroma formalno u zoi morskog dobra iako se pojedini njegovi djelovi nalaze i do 2 kilometra daleko od najbliže morske površine. Zbog te administrativne činjenice u lokalnoj upravi Tivta smatraju da toj Opštini prijeti opasnost da  u slučaju davanja aerodroma u koncesiju, 70% tako ostvarenog prihoda pripadne državi, umjesto gradu što bi bio slučaj da se striktno primjenjuju riješenja iz Zakona o koncesijama.

„Moj je stav da prihodi po osnovu koncesije treba da pripadnu gradu. Odbranićemo interes grada na ovom strateški važnom području, koje bi da su okolnosti bolje, trebalo da bude pod upravom grada“ – kazao nam je Komnenović.

Bivša DPS-om predvođena Vlada je Tivtu u proteklih nekoliko godina, pod kontrovertnim okolnostima prepisujući na državu kao vlasnika nekretnine koje je u svojini do tada imala lokalna samouprava u i oko kompleksa tivatskog aerodroma, pričinila direktnu štetu od preko 70 miliona eura. Naime, prije stupanja na snagu aktuelnog katastra, na Opštinu Tivat se prema dokumentaciji tadašnje Direkcije za nekretnine Crne Gore, u isključivom vlasništvu, ili suvlasništvu sa privatnim licima, kao svojina vodilo oko 45 odsto od ukupno oko milion kvadrata površine aerodroma Tivat sa zaštitnim pojasem. Sve to u međuvremenu je postepeno administrativnim putem, sa Opštine prepisano na državu, koja se pritom samo pozivala na Zakon o državnoj svojini, ali nikad Opštini nije isplatzla nikakvu nadoknadu za imovinu koju joj je oduzela. Imajući u vidu procjene sudskih vještaka u parnicama koje privatna lica još vode za povraćaj ili obeštećenje za njihovu imovinu na aeerodromu, a koje iznose 109 eura po kvadratu, ispada da je država tako volšebno Opštini Tivat otela imovinu vrijednu najmanje oko 50 miliona eura.

Dodatno, bivša Vlada je, pripremajući se za izdavanje ACG u koncesiju a što ipak nije uspjela ostvariti do kraja svog mandata, 2019. godine bez poštovanja zakonom predviđene procedure, na državu sa Opštine Tivat prepisala i pravo raspolaganja nad još oko 225 hiljada kvadrata zemljišnih parcel u neposrednom susjedstvu aktuelnog kompleksa aeroroma. Te nekretnine vrijede  još najjmanje dvadesetak miliona eura. Lokalna vlast je prethodno dio ove imovine izdavala Aerodromima Crne Gore i od toga ubirala značajne prihode.

Aerodrom Tivat

Iako je bio obavezan zaključkom Vlade i članom 35 Zakona o državnoj imovini, bivši ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković (BS) nikada nije uputiio formalni zahtjev Opštini Tivat da ova na Vladu prenese svoje pravo raspolaganja nad nepokretnostima koje je Vlada procijenila da su joj potrebne “za ostvarivanje državnog interesa” (davanja aerodroma u konceisju – prim.aut.)

Da je to učinjeno, Opština bi po tom članu zakona bila dužna da te nepokretnosti “na zahtjev Vlade vrati na raspolaganje Crnoj Gori”. To međutim, nikada nije zatraženo od Opštine, ali je Nurković uz pomoć Ministarstva finansija koje je tada vodio Darko Radunović (DPS) a u čijoj je nadležnosti bila Uprava za nekretnine Crne Gore sa Draganom Kovačevićem (SD) na čelu, uspio da i pored neispunjenja zakonske porcedure, i tih  nekoliko stotina hiljada kvadrata opštinskih nekretnina na i oko aerodroma, prepiše na državu kao isključivog vlasnika i nosioca prava raspolaganja. Takvo i prijašnje postupanje džave koja je administrativnim putem i izmjenama podataka u katastru, Tivtu bez naknade oduzela imovinu koju je ta Opština legalno sticala prije skoro 70 godina kada je građen aerodrom kupovinom, eksporopijacijom ili poklonom vlastitih gađana, nije međutim ni tada, ni do sada, izazvala nikakvu reakciju državnog tužilaštva.

Aerodrom Tivat

Tužilaštvo koje je lani direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića uhapsilo zbog sumje da je na sličan način neosnovano sa države na privatna lica prepisivao mnogo manje zemljišne komplekse drastično manje vrijednosti od ovih Ioptinje Tivat na i oko aerodroma, već godinama nijemo posmatra ovu kontroverzno sprovedenu pravu pljalču grada Tivta od strane bivše Vlade,  i štetu nanesenu Opštini od preko 70 miliona eura. Sve to Tužilaštvo čini ikao je svjesno da je promjena prava svojine i raspolaganja nad ovim nekretninama u katastarskoj evidenciji izvršena bez obzira što država Opštini nije dala nikakvu naknadu za faktički joj ekspropiisane nekretnine. Promjena je urađena administrativnim putem, uprkos činjenicama koje zna i svaki brucoš Pravnog fakulteta – da Opština i država nisu ista pravna lica, odnosno da je Opština Tivat, a ne tadašnja SR Crna Gora, odnosno država SFRJ, bila kupac, poklonoprimac ili korisnik ekspropijacije kada je lokalna uprava pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka, sticala tu zemlju od dotadašnjih njenih privatnih vlasnika, a sve sa namjerom da se ovdje izgradi aerodrom. Zbog toga Opština i nije mogla tek tako – dekretom i bez plaćana naknade, ostati bez ove svoje legitimno stečne imovine jer i Ustav Crne Gore propisuje da “niko ne može biti lišen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu”. Takvu naknadu Opština Tivat nikada nije dobila od države za praktično joj otetih 70 miliona eura nekretnina na i oko ovdašnjeg aerodroma.

JEDINO DPS NIJE BIO PROTIV POHARE TIVTA

Interesantno je napomenuti da su kompletna aktuelna tivatska vlast koju sada čine građanske liste NP, BF i GB, te SDP koji im daje podršku u parlamentu, 2018. bili odlučno protiv ovakve volšebne administartivne pljačke gradske imovine od strrane tadašnje Vlade premijera Duška Markovića (DPS). Njihov stav dijelio je i dio tadašnje lokalne i državne vlasti, odnosno SD i HGI kao kolaicioni peratneri DPS-a jer su i te dvije partije tražile da se raspravlja o načinu na koji je Vlada na državu prpeisala nekoliko desetina miliona eura vrijedne nekretnine Opštne Tivat.

„Desila se blago rečeno, otimačina i nezakonito prebacivanje na Vladu imovine grada Tivta, a mi se sa time ništa nismo pitali.“- kazao je odborni SD Igor Petković na sjednici SO 20.avgusta 2018., zatraživši da lokalni parklement usvoji zaključak da se preispita prenos prava raspolaganja nad više stotina hiljada kvadrata opštinske zemlje na i oko aerodroma, bez naknade na Vladu i da tadašnji gradonačelnik Sinioša Kusovac (DPS) o tome pribavi i odbornicima pokaže svu relevantnu dokumentaciju. Glasovima  17 odbornika DPS, to je međutim odbijeno.

Najčitanije