18 C
Kotor

Slušaj online radio

Nova organizacija rada Opštine Tivat – imenovane starješine organa i službi

Tivat – Centar

Opština Tivat donijela je novu Odluku o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat čime je dosadašnji broj organa uprave i opštinskih službi sa 16 smanjen i sada ih je ukupno 12. Shodno novoj odluci organi uprave su:

  • Sekretarijat za lokanu upravu
  • Sekretarijat za finansije
  • Sekretarijat za uređenje prostora
  • Sekretarijat za privredu
  • Sekretarijat za društvene djelatnosti
  • Sekretaraijat za inspekcijski i komunalni nadzor
  • Direkcija za imovinsko-pravne odnose i
  • Direkcija za investicije

Posebne službe su: Služba zaštite i Služba za unutrašnju reviziju, dok su stručne službe Služba glavnog administratora i Služba predsjednika opštine.

„Ovom smo odlukom stvorili zakonske preduslove za dalje aktivnosti sa ciljem racionalizacije broja zaposlenih. Takođe, Opština Tivat sada ima značajno  manji broj organa, koji će raditi efikasno, u koordinaciji jedni sa drugima. Kao rezultat očekujem lokalnu upravu u službi javnog interesa, a po mjeri građana i njihovih potreba“ rekao je predsjednik opštine Željko Komnenović.

Protekle sedmice, on je stavio potpis na rješenja o imenovanju starješina organa i službi, pa je tako na čelo Sekretarijata za lokalnu upravu imenovana v.d. sekretarka Tanja Peričić. Na čelu Sekretarijata za finansije je v.d. sekretar Jovan Brinić, dok je za v.d. sekretarku Sekretarijata za uređenje prostora imenovana prof.dr Sonja Pravilović. Sekretarijat za privredu u narednom periodu vodiće v.d. sekretarka Milijana Dubak, a Sekretarijat za društvene djelatnosti v.d. sekretarka Borka Mršulja, dok je na čelo Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor imenovana v.d. sekretarka Jelena Šćekić.

Direkcijom za investicije rukovodiće v.d. direktor Budimir Cupara, a Direkcijom za imovinsko-pravne poslove v.d. direktorka Rita Mitrović. Na čelo Službe zaštite imenovan je v.d. komandir Zoran Barbić. Službom za unutrašnju reviziju rukovodi Jela Mrdak. Glavna administratorka je mr Marija Sijerković, dok Predsjednik opštine rukovodi istoimenom stručnom Službom.

„Od svih starješina organa i službi očekujem posvećenost poslu, rad i djelovanje u skladu sa principima kojima se rukovodi nova uprava Opštine, a to su efikasnost, ekonomičnost i  transparentnost“, naveo je Komnenović.

Najčitanije