16 C
Kotor

Slušaj online radio

Obnavlja se kula srednjevjekovnog ljetnikovca Buća-Luković

Buća – Luković

Počeli radovi na jendom od najmarkatnijih istorijskih objekata u Tivtu


Kompanija “Đokić Group” iz Bara započela je sa izvođenjem radova na rekonstrukciji kule srednjevjekovnog ljetnikovca Buća-Luković u Tivtu.

Ovaj projekat vrijedan 86,5 hiljada eura sa PDV-ojm, realizuje  Direkcija za investicije Opštine Tivat,  a nadzor nad obavljanjem poslova vrši kompanija “All InG” iz Kotora. Ugovoreni rok za završetak radova je 50 dana.

Rekonstrukcija kule ovog zaštićenog objekta kulture je počela nakon dvogodišnjeg odlaganja te investicije jer je bivša DPS-SDP-HGI vlast Tivat nenamjenski potrošila novac koji je svojevremeno bio obezbijeđen i namjenski izdvojen za ovaj posao. Stoga je aktuelna tivatska vlast koalicije građanskih listi NP-BF-GB morala ponovno da ob eznbijedi novac za realizaciju projekta koji je trebalo da bude završen još tokom 2020.godine, pa se, kada je to i učinjeno, ponovno raspisao tender za izbor izvođača i nadzora.

Specifikacijom radova predviđeno je da se na čatvorosptrtanoj kuli obavi čišćenja fasade, obijanje i ponovno fugovanje oštećenih fuga na kamenoj fasadi, fugovanje unutrašnjih kamenih zidova, zamjena prozora i zamjena vrata. Takođe će se uraditi zamjena ulazne kapije, demontaža i zamjena unutrašnjih elektroinstalacija , mašinsko hoblovanje i premazivanje daščanih podova, kao i zamjena ograde. Najznačajniji posao koji će se obaviti tokom predstojeće rekonstrukcije kule je zamjena kompletnog krova i postavljanje nove drvene krovne konstrukcije sa manjim padom krovnih površina, primjerenijim nekadašnjem originalnom izgledu ovog objekta sa sačuvanih starih fotografija.

Kula je inače, najmarkatntije obilježje  kompleksa srednjevjekovnog ljetnjikovca koji je nekada pripadao vlastelinskim porodicama Buća iz Kotora, odnosno Luković sa Prčanja i koji  ima status zaštićenog spomenika kulture druge kategorije. U ovom kompleksu nalaze se prostorije JU Muzej i galerija Tivat, kao i mala otvorena scena tivatskog Centra za kulturu, a sama kula proteklih je godina korištena kao prostor za izložbe etnomuzeološkog karaktera.

Lljetnja pozornice i kompleks Buća-Luković u Tivtu – foto Opština Tivat

Ljetnjikovac Buća-Luković jedan je od najprepoznatljivijih obilježja Tivta. Nalazi se u centru grada, a podigla ga je poznata kotorska srednjevjekovna vlastelinska porodica Buća. Ovaj kompleks predstavlja skladnu renesansnu cjelinu sa ponekim detaljom kasne gotike. Sastoji se iz pet objekata: kuće za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice – kapele posvećenu Sv. Mihovilu, te kule sa monumentalnom ulaznom kapijom. Nekada je do njega kroz veliki vrt, od obližnje obale mora vodila kamena pristupna staza od mora sa 130 ukrasnih kamenih stubova, ali ona više ne postoji jer je na tom dijelu kompleksa prije 40-tak godina izgradjena tivatska ljetnja pozornica.

Poznati ljetnikovac sredinom 19.vijeka otkupio je konte Anton Luković, pomorski preduzetnik i brodovlasnik iz Prčanja. On je onda dio tog imanja 1888.godine ustupio Opštini Tivat, odnosno Carskoj i Kraljevskoj Ratnoj mornarici Austro-Ugarske (K.u.K. Kriegsmarine) za izgradnju pomorskog Arsenala u Tivtu, čime je počela i postepena degradacija nekada velelepnog kompleksa.

Izvor:S.L.

Najčitanije