20.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Opšta bolnica Kotor kroz projekat TELE.DOC dobiće trauma centar

Ilić i Aprcović

U dosadašnjim programskim periodima, Opština Kotor je bila među najuspješnijim opštinama u Crnoj Gori u konkurisanju i povlačenju raspoloživih sredstava kao partner u realizaciji brojnih EU projekata.

“Uspješnost Opštine Kotor se između ostalog ogleda najviše u broju različitih programa u kojima je učestvovala i tako stekla jako dobre reference na polju korišćenja EU fondova i postala pouzdan partner u regionu. Projekat koji će donijeti kvalitet više, naročito iz oblasti traumatologije za cijelu regiju, a najprije mislim na Opštu bolnicu Kotor, Opću bolnicu Dubrovnik kao i Kantonalnu bolnicu „Dr Safet Mujić“ Mostar“, rekao je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.

On je istakao i kvalitet projekata Kancelarije za pripremu i upravljanje projektima na čelu sa Nađom Radulović i Lenom Pasinović, kao i projekte za koje ova kancelarija aplicira, a zahvaljujući kojima smo u prethodnom periodu dobili niz sredstava u skladu sa namjerama EU.

“U oktobru mjesecu Opštini Kotor odobrena su za ugovaranje dva nova projekta prekogranične saradnje u okviru drugog poziva za projekte IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, BiH i Crna Gora. Jedan od ta dva projekta je projekat TELE.DOC-Inovativne prakse u liječenju trauma i povreda za unapređenje kvaliteta njege pacijenata u prekograničnom području. Ukupna vrijednost ovog projekta čiji je nosilac Opšta bolnica Kotor iznosi nešto malo više od milion eura“, kazao je Aprcović.

Opština Kotor, kao partner na projektu, izvršiće nabavku ronilačke opreme i čamca za spašavanje u hitnim situacijama. U cilju informisanja građana o ostvarenim rezultatima i aktivnostima na projektu, Opština Kotor sprovešće niz promotivnih aktivnosti.

“Cilj projekta TELE.DOC je ojačati kapacitete uključenih bolnica s ciljem poboljšanja usluga koje se nude pacijentima, s naglaskom na opremanje operacione sale i soba za pacijente i obuku medicinskog osoblja. Nabaviće se ukupno 30 setova i pojedinačnih komada vrijedne medicinske opreme za 3 bolnice, biće obučeno 36 ljekara kroz trodnevni praktični sertifikovani međunarodni kurs ETC, a organizovaće se i fakultativna studijska posjeta za menadžere bolnica u EU zemlju s najboljim primjerima prakse u tretmanima trauma, te nabaviti i vrijedna oprema za spašavanje na moru u obliku čamca za spašavanje i dodatne ronilačke opreme“, kazao je direktor Opšte bolnice Kotor dr Ivan Ilić.

Uspostaviće se takozvana tele – bolnička mreža, odnosno živa online komunikacija između zdravstvenih ustanova u regiji.

Bolnica Kotor foto Boka News

“Situacija je takva da je već decenijama deisperzija da imate Opštu hirurgiju u Kotoru, da imate neurohirurga u Risnu, tako da teško traumatizovani pacijenti nažalost u našoj regiji putuju. Dijagnostikuju se između dvije bolnice, a u traumama postoji takozvani zlatni sat. Ako vi unutar zlatnog sata pružite na jednom mjestu adekvatnu pomoć, onda je to značajno poboljšanje u kvalitetu liječenja, skraćenju postupka, i na kraju u preživljavanju. Nažalost, iskustva koja imamo ranijih godina su pokazala da to nije uvijek tako, i moja ideja je bila da se tu nešto popravi.

Poznato je kakvi su uslovi u našoj bolnici, ali to nije opravdanje da ne možemo formirati jedan mali trauma centar, gdje ćemo biti u mogućnosti da na jednom mjestu u isto vrijeme imamo dva različita zahvata. Cilj je nabaviti onu opremu koju do sada naša bonica nema, koja bi bila komplementarna sa postojećom, da bi pružili takvu uslugu. To je prepoznato i od strane Ministarstva zdravlja i od strane Vlade, i ta potreba da se nešto takvo napravi u ovoj regiji je već poznata” – kazao je dr Ilić.

U projektu je naglasak stavljen i na komunikacijsku komponentu prema građnima uključenih područja, a za šta će biti zadužena Opština Kotor. Projekat je započeo sa realizacijom 1. marta ove godine i trajaće naredna 24 mjeseca.

Najčitanije