11.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Kotor i Green Home će zajednički raditina na smanjenju plastičnog otpada

Sa potpisivanja memoranduma

Povodom Dana zaštite životne sredine (World Environment Day) Opština Kotor i NVO Green Home danas su potpisali Memorandum o saradnji.

Saradnja će obuhvatiti realizaciju dvije Inicijative i to: „Zona smanjene upotrebe plastike“ koja za cilj ima uključivanje biznisa iz HORECA (hoteli, restorani i kafei) u smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu i „Zelene javne nabavke“ koja za cilj ima promovisanje strateške upotrebe zelenih javnih nabavki. Obje inicijative su dio projekta Borba protiv plastike za jednokratnu upotrebu u regionu Jadranskog mora koju Green Home sprovodi u saradnji sa MedWaves i GIZ.

“U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine pozdravljam saradnju sa NVO Green Home na realizaciji Inicijative za unaprijeđenje sistema javnih nabavki, na način da se uključe kriterijumi koji se odnose na zelene javne nabavke, kako bi se smanjila upotreba plastike za jednokratnu upotrebu u preduzećima čiji je osnivač Opština Kotor. Opština Kotor izražava spremnost da sprovede aktivnosti kojima bi se smanjila upotreba plastike za jednokratnu upotrebu na način da se plastika zamjeni materijalima koji su prihvatljivi, kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu“, istakla je Bojana Petković, sektretarka za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor.

“Raduje me činjenica da je Opština Kotor iskazala spremnost da podrži našu inicijativu kroz koju želimo da radimo u dva pravca. Kroz saradnju sa hotelima, restoranima i barovima sprovešćemo inicijativu Zona smanjene upotrebe plastike i sagledati sve mogućnosti za isključivanje predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu iz primjene u ovim objektima. Dodatno, sa Opštinom ćemo raditi na unaprijeđenju sistema javnih nabavki na način da uključe kriterijume koji se odnose na zelene javne nabavke i tako smanje plastiku koji opština i sve institucije koje su osnovane od strane opštine Kotor nabavljaju“, kazala je Azra Vuković, izvršna direktorica NVO Green Home.

Sa potpisivanja memoranduma

Tema ovogodišnjeg Dana zaštite životne sredine je upravo borba protiv zagađenja plastikom, što ukazuje na činjenicu da je zagađenje plastikom globalni problem za čije rješavanje je neophodno hitno reagovanje. Uprkost tome, proizvodnja plastike i proizvoda od plastike je ipak u porastu. Godišnje se proizvede oko 430 miliona tona plastike od čega su 2/3 proizvodi za jednokratnu upotrebu.

Prema istraživanju The Mediterranean: Mare Plasticum, koje je sproveo IUCN, količina otpada od plastike koja se ne zbrinjava u Crnoj Gori iznosi 22.911t godišnje. Od ove količine, prema istom istraživanju, smatra se da 2.146t godišnje makroplastike završi u Sredozemnom moru, od čega je mikroplastike 37t. Crna Gora je treća po redu na listi država koje najviše doprinose količinama otpada u Sredozemnom moru.

Najčitanije