19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Kotor sufinasira rekonstrukciju crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke

Sa potpisivanja ugovora
Sa potpisivanja ugovora

Opština Kotor sufinansirati će sa  87.904 eura rekonstrukcije crkve Svetog Franja za potrebe biblioteke, na osnovu prethodno donijete Odluke koju je usvojila Skupština opštine Kotor  19. maja 2016. godine, a u skladu sa Programom zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. godinu.

Ugovor su danas potpisali predsjednik Opštine Kotor Aleksandar Stjepčević, predstavnik Kotorske biskupije don Pavao Medač i sekretar Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Nenad Vukadinović.

Ukupna vrijednost investicije koja je predviđena za kompletan projekat rekonstrukcije iznosi oko 450.000 eura.

Nakon završeteka Projekta, saglasno Ugovoru, zainteresovani građani i pravna lica će imati mogućnost nesmetanog korišćenja bibliotečkog fonda.

Kotorska biskupija je započela aktivnosti na obnovi crkve Svetog Franja, radi zbrinjavanja veoma vrijednog i obimnog bibliotečkog fonda Biskupije još prije sedam godina, koja baštini knjige još od šesnaestog vijeka.

Izgled unutrašnjosti buduće biblioteke
Izgled unutrašnjosti buduće biblioteke

Predsjednik opštine, ovom prilikom posebno ukazao na značaj očuvanja i zaštite kulturne baštine, kao i kulturnih dobara, kao što je crkva Svetog Franja, kroz realizaciju zajedničkih projekata, kako sa Biskupijom, tako i sa drugim suinvestitorima.

Don Pavao Medač, naveo je da je obnova crkve Svetog Franja bila dugogodišnja želja Biskupije, imajući u vidu dug period u kome se ovaj objekat nalazio u ruševnom stanju, a posebno iz razloga i potrebe i želje da se sakupi na jednom mjestu bogat bibliotečki fond Biskupije.

Nakon rekonstrukcije crkve, slijedi obnova, zaštita i konzervacija knjiga, kako bi bile sačuvane i dostupne javnosti.

Crkva Svetog Franje pripadala je kompleksu franjevačkog samostana. Sagrađena je u drugoj polovini XVII vijeka i ista pripada kulturnoj baštini Crne Gore.

Kotor - crkva Svetog Franja - foto Boka News
Kotor – crkva Svetog Franja – foto Boka News

Danas biblioteka sadrži preko 20 hiljada naslova od kojih su najvrjednije inkunabule, knjige štampane prije 1500. godine (lat. Incunabulum, kolijevka, početak nečega) kojih je u ovoj biblioteci 45.

Od posebnog značaja za istoriju Kotora je prva inkunabula koja je izašla iz štampe, a koju je štampao Kotoranin Andrija Paltašić (1450 – 1500 godine).

Inače, u toku su unutrašnji radovi na baroknoj crkve svetoga Franje i prenamjena te sakralne građevine u prostor s novim sadržajem i funkcijom, u biblioteku Kotorske biskupije.

Najčitanije