16 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Kotor uvećava svoju imovinu – investicija decenije biće ralizovana na sjednici SO?

Najznačajnija kapitalna investicija opštine Kotor i nove gradske uprave jeste kupovina nekretnina i nepokretnosti kompanije AD Jugopetrol. Kupovinom tih nekretnina i razmjenom jedne od tih nekretnina sa CEDIS-om za prostor na Tabačini, uz dobijanje dugoročne koncesije za luku Kotor opština bi realizovala projekat decenije.

Kotorske zidine jul 2018.foto Boka News

Kotor je u posljednje dvije godine postao grad odgovornog, domaćinskog i transparentnog upravljanja u kojem se radi po mjeri građana. Za razliku od vlasti DPS-a koja je godinama rasprodavala i uništavala imovinu, aktuelna lokalna uprava želi da uveća vrijednost gradske imovine. Najbolji primjer takvog rada i poslovanja jeste suficit u budžetu opštine koji trenutno iznosi oko 4,8 miliona euraa.

Opština Kotor ima priliku da značajno uveća svoju imovinu kupovinom 32 284 m² zemljišta potpuno komunalno opremljenog sa poslovnim zgradama, radionicama, magacinskim prostorima i internom benzinskom stanicom u Privrednoj (Industrijskoj) zoni i 3 703 m² zemljišta sa 2201 m² korisnog poslovnog prostora u Škaljarima na 750 metara od centra grada.

O ovoj jedinstvenoj investiciono-razvojnoj prilici za opštinu Kotor treba da se izjasne odbornici u petak 16. novembra 2018. godine na XVII sjednici Skupštine opštine Kotor.

RAZVOJNA I EKONOMSKA OPRAVDANOST OVE INVESTICIJE

Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva “Jugopetrol” AD pripremila je potpredsjednica opštine Kotor Ljiljana Popović – Moškov (URA). Sastavni dio odluke je Elaborat o opravdanosti investiranja u kojem je navedena i buduća namjena tih prostora i dvije procjene ovlašćenih procjenitelja o opravdanosti ovog projekta.

Prvobitno ponuđena cijena od strane Jugopetrola bila je 2 972 000 € za obije nekretnine. U pregovorima predstavnici Opštine uspjeli su da spuste tu cijenu za 12% na 2 650 000 za obije nekretnine (800 000 za onu u Škaljarima i 1 850 000 za drugu u Privrednoj zoni). Na taj način ostvarena je ušteda od 322 000 eura.

Za kompletnu nekretninu u industrijskoj zoni na 32 284 m² komunalno opremljenog zemljišta i sa objektima, radionicama i magacinima u pregovorima postignuta je cijena 57 € po m². Primjera radi cijena neurbanizovanog zemljišta bez magacina na sličnim lokacijama na tržištu nekretnina kreće se od 80 do 120 € po m². Za drugu nekretninu u Škaljarima koja obuhvata 3 703 m² zemljišta, i dvije zgrade ukupne korisne površine od 2 201 m² sa sopstvenim parking i magacinskim prostorom postignuta je cijena od oko 330 € po m². Ako se pogleda tržište nekretnina neurbanizovani placevi na sličnim lokacijama prodaju se od 200 do 350 € po m².

Sve analize i elaborati pokazuju da je ovo jedinstvena razvojna prilika za opštinu Kotor, a da je investicija sa aspekta cijena povoljna i opravdana.

kotor

STRATEŠKI ZNAČAJ OVE INVESTICIJE I RJEŠAVANjE SAOBRAĆAJNIH PROBLEMA

Kotor ima manjak poslovnih prostora pa je Opština primorana da za rad svojih preduzeća, direkcija i organizacija iznajmljuje prostore. Javno preduzeće Vodovod uzima pod zakup dio pomenute nekretnine u Škaljarima, dok sa prostorom takođe imaju problema Komunalno, Direkcija za izgradnju i razvoj Kotora i vatrogasna jedinca u Kotoru.

Sa druge strane opština Kotor trenutno svoje poslovne prostore u starom gradu od oko 850 m2 ustupa na korišćenje raznim udruženjima i organizacijama zbog čega gubi mogućnost zarade od izdavanja pod zakup tih prostorija. Prebacivanjem 13 takvih organizacija i udruženja iz starog grada u nekretnine u Škaljarima otvorila bi se mogućnost da Opština godišnje od zakupa zaradi od 700 do 800 000 €. To znači da bi čitava investicija kupovine nekretnina Jugopetrola od 2 650 000 € mogla biti vraćena u periodu 3 do 4 godine.

Strateški značaj ove investicije ogleda se u tome što kupovinom nekretnina Jugopetrola opština stvara preduslove da dođe u posjed lokaliteta CEDIS-a na Tabačini.

Lokacija na TABAČINI od oko 8 000 m2 strateški i prostorno predstavlja najbolju lokaciju za dalji razvoj i izgradnju infrastrukture u Kotoru koja bi u jednoj mjeri riješila problem parkinga automobila i turističkih autobusa u toku ljetnje sezone. Na taj način bi se u jednoj mjeri smanjile saobraćajne gužve u Kotoru u toku ljetnjih mjeseci.

cedis

KO STOPIRA RAZVOJ OPŠTINE?

Odluka o kupovini nekretnina od Jugopetrola bila je razlog prekida prethodne sjednice SO Kotor.

Tada su protiv ove odluke glasali predstavnici DPS-a, Nove srpske demokratije i SDP-a. Posebno čudi odluka od strane odbornika SDP-a, ako imamo u vidu da je predsjednik njihovog opštinskog odbora aktivno učestvovao i vodio pregovore vezane za ovu kupovinu. Odluka odbornika SDP-a i Nove srpske demokratije da glasaju protiv ove odluke dovela je do krize u lokalnoj vlasti.

Sa druge strane odbornici DPS-a pokazali su da ta partija vodi dvoličnu politiku i da im interesi Opštine i građana nisu važni. Odbornici DPS-a su za vrijeme prethodne vlasti u decembru 2015. godine podržali Odluku da se kupi jedna od ovih nekretnina za 972 000 €, a u junu 2018. nisu podržali da se ista kupi za 800 000 eura.

 
ko stopira

POPOVIĆ-MOŠKOV: Mi ne želimo da rasprodajemo već da uvećavamo imovinu opštine

Potpredsjednica Opštine Kotor je u obrazloženju ove investicije navela da ona predstavlja jedinstvenu priliku za opštinu Kotor da uveća svoju imovinu, riješi problem prostorija za opštinska preduzeća i dođe u posjed lokacije na Tabačini koja je ključna za rješavanje dijela saobraćajnih problema u gradu.

„Važno je istaći da se Opština za realizaciju ove investicije ne mora zaduživati, jer ima 4,8 miliona eura suficita u budžetu. Svi argumenti za kupovinu su tu i ekonomski i strateški. Hoće li odbornici braniti interese grada ili će se povinovati interesima parapolitičkih centara moći izvan Kotora vidjećemo na skupštinskom zasjedanju“ – rekla je na kraju potpredsjednica Opštine Kotor i predsjednice OO URA Kotor Ljiljana Popović-Moškov.

Najčitanije