25 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat potpisala ugovor sa drugim izvođačem za kulu ljetnjikovca Buća-Luković

Lljetnja pozornice i kompleks Buća-Luković u Tivtu – foto Opština Tivat

Opština Tivat potpisala je u srijedu sa kompanijom „Đokić Group“ iz Bara ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta kule srednjevjekovnog ljetnjikovca  Buća-Luković.

Posao je vrijedan 86.721 euro sa PDV-om, a odabrani izvođač ima rok od 50 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao, da završi predviđene radove na tom monumentalnom kamenom tornju koji je dio nekadašnjeg srednjevjekovnog ljetnjikovca bogate kotorske i valstele sa Prčanja.

Ovo je inače, drugi put da Opština Tivat pokušava nači izvođača radova za realizaciju ovog projekta koji sufinansira Ministarstvo kulture, jer je prije nekoliko mjeseci Državna komisjija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila u potpunosti prvobitni tender na kome je odlukom Službe za javne nabavke Opštine Tivat, ovaj posao bio dodijeljen kompaniji „Bombeton“ sa Cetinja. Ona je bila spremna da obnovu kule koja je bilo procijenjene vrijednosti 95.000 eura sa PDV-om, obavi za 84 hiljade eura. Ipak, nakon žalbe drugorangiranog ponuđača, kompanije „Europrojekt“ iz Podgirice, Državna komisija je po službenoj dužnosti u cjelosti poništila ovaj tender jer je utvrđeno da je Opština Tivat na čijem je čelu gradonačelnik Siniša Kusovac (DPS) dodijelila „Bombetonu“ iako ta kompanija nema stalno zaposlenog konzervatora- restauratora, a trebalo je da izvodi radove na zaštićenom spomeniku kulture.

Inače, kula je najmarkatntije obilježje  kompleksa srednjevjekovnog ljetnjikovca u centru grada, a koji je nekada pripadao vlastelinskim porodicama Buća iz Kotora, odnosno Luković sa Prčanja i koji  ima status zaštićenog spomenika kulture druge kategorije. U ovom kompleksu nalaze se prostorije JU Muzej i galerija Tivat, kao i mala otvorena scena tivatskog Centra za kulturu, a sama kula proteklih je godina korištena kao prostor za izložbe etnomuzeološkog karaktera. Planiranom obnovom i rekonstrukcijom predviđeno je da se na kuli ljetnjikovca postavi nova drvena stolarija,  zamijeni kompletan krov i postavi nova drvena krovna konstrukcija sa manjim padom krovnih površina, primjerenijim nekadašnjem originalnom izgledu ovog objekta sa sačuvanih starih fotografija.

Opština Tivat je prije godinu uložila skoro 200 hiljada eura u rekonstrukciju drugog dijela ljetnjikovca Buća-Luković, nekadašnje stambene zgrade u kojoj funkcioniše gradska galerija i kancelarije JU Muzej i galerija Tivat.

HRS Baner

Ljetnjikovac Buća-Luković jedan je od najprepoznatljivijih obilježja Tivta. Nalazi se u centru grada, a podigla ga je poznata kotorska srednjevjekovna vlastelinska porodica Buća. Ovaj kompleks predstavlja skladnu renesansnu cjelinu sa ponekim detaljom kasne gotike. Sastoji se iz pet objekata: kuće za stanovanje, ekonomske kuće, crkvice – kapele posvećenu Sv. Mihovilu, te kule sa monumentalnom ulaznom kapijom. Nekada je do njega kroz veliki vrt, od obližnje obale mora vodila kamena pristupna staza od mora sa 130 ukrasnih kamenih stubova, ali ona više ne postoji jer je na tom dijelu kompleksa prije 40-tak godina izgrađena tivatska ljetnja pozornica.

Poznati ljetnikovac krajem 19.vijeka otkupio je konte Marko Luković, pomorski kapetan i brodovlasnik iz Prčanja. On je onda dio tog imanja 1888.godine ustupio Opštini Tivat, odnosno Carskoj i Kraljevskoj Ratnoj mornarici Austro-Ugarske (K.u.K. Kriegsmarine) za izgradnju pomorskog Arsenala u Tivtu, čime je počela i postepena degradacija nekada velelepnog kompleksa.

Izvor:S.L

Najčitanije