13.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat: Unaprijeđena internet platforma “Sistem 48”

Sistem 48

Nadograđena online platforma “Sistem 48” za prijavu komunalnih problema u opštini Tivat počela je sa radom proteklog vikenda, a transparentnost i praćenje puta prijave te tačno i precizno informisanje o njenom statusu u prvom su planu novog sistema.

Na sajtu tivat.sistem48.me, ažuriranom po prvi put od svog osnivanja 2016. godine, prijava korisnika može biti uspješno realizovana tek kada se dostavi adekvatan odgovor operatera o riješenom komunalnom problemu, uz prateću fotografiju koja to potvrđuje. Bez ovih uslova više nije moguće postavljanje statusa uspješno završene prijave, što je na staroj platformi kao manjkavost često izazivalo revolt građana i to je suštinska promjena sistema, ističu iz Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine Tivat.

“Po prijemu, administrator iz Sekretarijata za lokalnu upravu otvara prijavu i tada ona postaje javna i vidljiva svima. Nadležni organ lokalne samouprave, ili preduzeće koje prepozna svoju nadležnost, zatim preuzima prijavu i kreće sa rješavanjem iste. Ukoliko se izlaskom na lice mjesta utvrdi nenadležnost ovog organa, novi sistem sada omogućava prenos prijave organu za koji se utvrdi da je nadležan. Sve ovo je podnosiocu prijave vidljivo, što do sada nije bio slučaj” – navode iz ovog Sekretarijata.

Platforma “Sistem 48” odnosi se na lokalne organe i službe zadužene za rješavanje komunalnih problema shodno nadležnostima. Ukoliko je prijavljeni komunalni problem u nadležnosti nekog od državnih organa, operateri su dužni da konkretne prijave proslijede nadležnom organu na dalje postupanje, a prema korisniku zatvore prijavu uz adekvatan odgovor o daljem putu iste.

Mapa geolokacija – Na naslovnoj strani novog “Sistema 48” nalazi se mapa Tivta na kojoj korisnici evidentiraju lokaciju i aktuelan komunalni problem. Na njoj građani mogu vidjeti da li su na istoj, ili obližnjoj lokaciji, već evidentirani komunalni problemi i klikom na oznaku lokacije mogu se informisati o istima. Mapa je interaktivnog karaktera i daje mogućnost novim korisnicima da šalju komentare na postojeću, ranije otvorenu prijavu, čime se izbjegava otvaranje istih prijava na istim lokacijama i “gušenje” sistema. Takođe, na ovaj način lociraju se “goruće” tačke u gradu kada su komunalni problemi u pitanju.

Automatsko prosljeđivanje prijava – Značajna promjena u odnosu na dosadašnji Sistem 48, a što doprinosi efikasnijem rješavanju komunalnih problema, jeste opcija da se određene kategorije prijava, kao što su buka, nepropisno parkiranje i psi lutalice, po automatizmu prosljeđuju na adresu dežurne službe. “To je najčešće Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor, čija će ovlašćena lica – komunalni policajci, po prijemu prijave reagovati odmah. Dakle, ovakve prijave građana neće kao do sada čekati na prvi radni dan nakon vikenda kako bi se procesuirale, već istog momenta stižu na adresu nadležnog organa” – objašnjavaju iz Sekretarijata za lokalnu upravu.

U cilju uspješnog i efikasnog rada, u prethodnom periodu održan je niz sastanaka i prezentacija ažuriranog Sistema 48. Obuku za operatere iz nadležnih organa vodio je Ivan Pajović, čija je firma eksterna softverska podrška opštini. Iz ovog opštinskog sekretarijata najavljuju i da će na kraju svakog mjeseca izvještavati o pristiglim prijavama.

Statistika Sistema 48 u 2023. godini

Tokom 2023. godine putem Sistema 48 Opštine Tivat zabilježena je 771 prijava građana. Najveći broj prijava odnosi se na oblasti: kućnog reda i održavanja stambenih zgrada (147), kontrolu izvođenja građevinskih radova (105), javnu rasvjetu (100), nepropisno parkiranje (98), rupe na ulicama i putevima (62), buku (58) i održavanje zelenih površina (41). Iz Sekretarijata za lokalnu upravu napominju da su bilježene prijave koje se odnose i na brojne druge probleme: nelegalno odlaganje otpada, čišćenje ulica, održavanje kišnih kanala i bujičnih potoka, fekalnu kanalizaciju…

Najveći broj prijava, preko 90, bilježen je u ljetnjim mjesecima, junu, julu i avgustu, dok je najmanji broj prijava karakterističan za sam početak godine, oko 30 prijava na mjesečnom nivou.

Najčitanije