4 C
Kotor

Slušaj online radio

Opštinarima obećali šetalište do Lepetana, pa se opet sveli samo na Solila

Dio trase u Donjoj Lastvi kuda treba da se gradi novo šetalište

JP Morsko Dobro je izmijenjenim Planom korišćenja sredstva tog javnog preduzeća za 2021.godineu izbrisalo je  skoro sva ranije planirana značajnija ulaganja te firme u projekte i obalnu infrastrukturu na području opštine Tivat. Tako će se opet nastaviti praksa koja je prisutna već godinama da Morsko Dobro na području Tivta ne ulaže gotovo ništa mimo aktivosti u zaštičenom rezervatu prirode Solila čiji je ta firma zvanični upravljač.

Izmijenjeni Plan na koji je saglasnost nedavno dala Vlada Crne Gore donešen je zbog činjenice da Morsko Dobro neće naplatiti pola od planirane naknade za korišćenje mora i obale italijanskoj kompaniji Terna za postavljanje druge žile podmorskog elektrokabla Crna Gora-Italija, jer je ta kompanija odustala od druge faze izgradnje tog elektroenergetskog infrastrukturnog objekta. Zbog toga će Morsko Dobro umjesto planiranih 2,18 miliona ura, od kompanije Terna Crna Gora ove godine prihodovati samo 1,09 miliona, a to je prouzrokovalo i drastično smanjenje obima planiranih ulaganja budvanskog JP u prijeklte uređenja i održavanja obalne infrastrukture u svih šest primorskih opština.

Što se Tivta tiče, Morsko Dobro je izbrisalo najveći planirani prijekat ulaganja u izgradnju nove obalne infratsrukture u tom gradu – prve faze šetališta na potezu od crkve Svetog Roka u Donjoj Lastvi do Lepetana, a za koju je bilo namijenilo 285.000 eura. Odustali su i od izbora pružaova usluga nadzora nad izvođenjem tih radova, vrijednih dodatnih 15.000 eura.        Početak izgradnje ovog šetališta koje će biti ukupne dužine 2,3 kilometra, bio je projekat kojim se Morsko Dobro najviše hvalilo ptroteklih mjeseci i obećavalo ga gradskim čelnicima Tivta koji imaju sve više primjedbi na nezadovoljavajući obim investiranja tog JP u obalnu infrastrukturu Tivta odakle Morsko Dobro godišnje uzima na stotine hiljada eura od zakupaca plaža i korisnika drugih djelova obele.

Čelnici Morskog Dobra predvođeni direktorom Mladenom Mikijeljem (DF) još prije desetak dana na sastanku sa gradonačenikom Tivta Željkom Komnenovilem (NP) sa sigurnošću su govorili o početku gradnje obalnog šetališta od Donje Lastve do Lepetana, ukupne vrijednosti 2,4 miliona eura, sa čime se gradonačelnik potom prošle sedmice pohvalio na konferenciji za novinare. On je tada govorio o rebalasnu budžeta i prestojećim incvesticionim projektima u Tivtu, posebnoo naglašavajuči da gradu treba to novo obalno šetalište do Lepetana jer će ono biti iskorištenmo i za postavljanje kanalizacionog kolektora za naselja Lepetene i Opatovo. Od svega toga međutim, nakon izmjene Plana upotrebe sredstabva JPMD za 2021., neće biti ništa.

Dio trase na Opatovu kuda treba da se gradi novo šetalište

Morsko Dobro je inače, početkom avgusta saopštilo da je dobilo saglasnost glavnog gradskog ahitekte iz Tivta na idejno rješenje za izgradnju lungo mare pješačke staze neposredno uz magistralni put Tivat – Lepetane, u dužini 2,3 kilometra, te da je u toku izrada glavnog projekta za taj novi objekat. Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2 metra sanacijom potpornih zidova, ne remeteći postojeću liniju obale. Radovi su trebali da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi ili kamene ploče), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table).

Zbog izmijenjenog Plana korišćenja sredstava tog JP za 2021., Tivat ostaje i bez svog udjela u poslovima ukupne vrijednosti 53 hiljada eura koje je Morsko Dobro prethodno planiralo da će ove godine izvesti na obilježavanja vezova na pontama, mandraćima i bovama, te nabavki i opremanju privezišta bitvama i alkama za vezovanje čamaca.

U izmijenjenom Planu korišćenja sredstava JPMD za 2021. ostala ranije planirano ulaganje od 10.000 eura u usklađivanje i doradu idejnog riješenja pješače staze lungo mare sa parternim uređenjem zelenih javnih površina obodom Ponte Seljanovo, dužine cirka 500 metara, kao i revizija Glavmog prijekta lungo mare šetališta na Ponti Seljanova, vrijedna 3.000 eura. „Opstala“ je i druga faza uređenja pješalke staze u dužini od 80 metara uz granicu Rezervata prirore „Tivatska Solila“ sa ugradnjom solarne javne rasvjete, vrijedna 20.000 eura, te 8 hiljada eura vrijedni radovi na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme u ovom rezercvatu prirode. Solila će imati i uobičjeni godišnji monitoring stanja životne sredine (6.000 eura) kao i uoblajene radove na  „uređenju i održavanja posebnog rezervata prirode“ vrijedne 5.000 eura. Morsko Dobro će kako je najavljeno, izvesti i 15.000 eura vrijedne radove na uklanjanju objekta aktuelnog Info-puznkta u Solilima, te priporemi terena i postavljanju inasalacija za izgradnju novog objekta Centra za posjetioce koji će Morsko Dobro dobiti kroz međunarodni projekat „ePATH“. Za opremanje enterijera tog objekta planirano je da će budvansko JP ove godine izdvojiti još 10.000 eura.

Kao novi projekat koji će Morsko Dobro do kraja godine realizovati u Tivtu navedeno je 8.000 eura vrijeno vršenje batimetrijskog mjerenja i istraživanja morskog dna magnetometrom na ukupno sedam lokacija za nova sidrišta za jahte u akvatorijumu ispred naselja Donja Lastva, Obala Đuraševića i Krašići. Povećano je i planirano izdvajanje za izradu projektne dokumentacije za regulisanje kanala i vodotoka u rezervatu Solila sa 17.250 na 30.000 eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije