16.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Orjen i turistički povezuje tri opštine

Inicijativa o turističkom povezivanju tri Opštine koje dijele istu planinu – Herceg-Novog, Kotora i Nikšića, i dodatna valorizacija Orjena, kroz eko-kulturni turizam, dobila i svoje prve konkretne obrise.

Na inicijativu bokeljskih iseljenika u Kanadi, a u saradnji sa v.d. rukovodiocem Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Željkom Starčevićem, juče je organizovana izviđačka ekspedicija u kojoj je učestvovao i konsultant u oblasti eko-kulturnog turizma Stefano Babić, Italijan sa kanadskom adresom koji se već 14 godina bavi unapređenjem i valorizacijom destinacija iz kategorije obnovljivog i održivog turizma. On u Kanadi sarađuje sa našom dijasporom, između ostalog i sa Grahovljaninom Đorđijem Kovačevićem koji se više godina trudi da oživi rodni kraj. Upoznavanje sa turističkim potencijalima ove regije neophodno je za predstojeću detaljnu razradu mogućih pravaca valorizacije Orjena. Obišao je Vrbanj, mini centar planinskog turizma hercegnovske opštine, Orjensko sedlo, geografsko središte masiva, i planinario je novomarkiranom stazom do obližnjeg vrha Kosmaš.

„Došao sam na Orjen jer mi je mnogo prijatelja reklo da ovdje postoji mnogo načina da se razvije turizam. Orjen ima bogatu istoriju, za ovo područje vezuju se mnoge priče a kulturno-istorijsko nasljeđe je nevjerovatno. To, uz prirodne ljepote, može biti odlično iskorišćeno za razvoj eko turizma, od koga bi imala korist cijela zajednica i lokalna ekonomija. Takva vrsta turizma aktuelna je u svijetu jer ljudima umornim od klasičnog turizma nudi nešto drugačije”, kazao je Babić.

Orijen i turistički povezuje tri opštine
Orijen i turistički povezuje tri opštine

Rukovodilac opštinske Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Željko Starčević je istakao zadovoljstvo međusobnim podudaranjem gledišta o potrebi orijentacije na razvoj onih vidova turizma koji nisu agresivni prema okolini i koji u fokus stavljaju prirodne i antropogene vrijednosti planine. To je ono što je Opština Herceg Novi odlučila da štiti i ujedno turistički valorizuje u našem zaleđu. Međuopštinska saradnja u dobijanju zajedničkog turističkog proizvoda korak je u dobrom pravcu, pa će Agencija i u narednom periodu podržavati i podsticati ovakve inicijative, zaključio je Starčević.

Orijen i turistički povezuje tri opštine
Orijen i turistički povezuje tri opštine

Tokom ljeta zajedničkim radom mještana Grahova i njihovih prijatelja, a uz pomoć planinarskog kluba „Subra“ iz Herceg-Novog, pročišćeno je i izmarkirano više planinarskih staza u zaleđu Grahovo – Bijela gora i te staze su sada spojene sa onima sa druge strane Orjena. Konačan cilj je povezivanje destinacija na nikšićkom, kotorskom i hercegnovskom dijelu ove planine u zajedničku turističku ponudu.

Najčitanije