9.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Otvoreno pismo – Ljekari bolnice Meljine tražiće druga radna mjesta, hitno riješiti probleme…

Bolnica Meljine foto Boka News

Zaposleni u bolnici Meljine uputili su otvoreno pismo Vladi Crne Gore u tehničkom mandatu, predsjedniku države Jakovu Milatoviću i Skupštini Crne Gore u kojem su ukazali na mnoštvo problema sa kojim se suočavaju u toj zdravstvenoj ustanovi, te poručili da će biti primorani da potraže druga radna mjesta ukoliko se oni ne riješe.

– Opšta bolnica Meljine je od 1.03.2023. odlukom Vlade Crne Gore uvedena u javni zdravstveni sistem tako što je organizovana kao organizaciona jedinica OB sada KBC Kotor pod čijom je direktnom upravom. Od te odluke smo puno čekivali obzirom na dugogodišnje probleme bolnice i trud kako zaposlenih tako i građana Herceg Novog da se bolnica održi i bude na raspolaganju našim građanima i svim drugima koji borave u Herceg Novom. Naša očekivanja i nakon sedam mjeseci od tog dana nisu ispunjena – ukazali su u otvorenom pismu.

Ističu da je u prvom aktu od oko 156 tada stalno zaposlenih u bolnici primljeno oko 99 uz obećanje da će nakon prvog oglasa biti odmah nakon 10 dana raspisan novi oglas za prijem i da će svi medicinski radnici biti primljeni.

– U nastavku je u više navrata primljeno oko 15 zaposlenih različitih profila ali potreban broj medicinskog kadra nije popunjen. Nakon što su u međuvremenu tri ljekara i tri medicinske sestre dali otkaz, trenutno je u bolnici zaposleno 108 radnika svih profla koji treba da pruže zdavstvenu zaštitu za isti broj građana i za značajan broj turista. Ukratko stanje u bolnici Meljine je daleko od potrebnog i očekivanog – ukazali su zaposleni u bolnici Meljine.

Nema dovoljno ljekara, postojeći kadar iscrpljen

Podvukli su da nedostaje potreban broj ljekara, te da se 24 sata dežurstva u hirurškom i internom odjeljenju održavaju uz iscrpljivanje postojećeg kadra. Ni to, kako dodaju, uskoro neće biti moguće.

– Anesteziološka služba je nedovoljna pa nije moguće organizovati bezbjedan transposrt životno ugroženih pacijenata u KCCG. Nedostaje potreban broj medicinskih tehničara, a pojedini zbog preopterećenosti i pored redovnih plata napuštaju bolnicu.. U RTG službi je raspoređen samo jedan tehničar koji je pripravan 24 sati 30 dana – istakli su zaposleni bolnice Meljine.

Kažu da je barokomora u toj bolnici jedina komora u Crnoj Gori koja je u javnom zdravstvenom sistemu.

To su, kako su istakli, usluge koje se pružaju svim građaniam Crne Gore.

– Djelatnost koja treba da najviše prihoduje bolnici takođe nema potrebne uslove za rad – poručili su ljekari bolnice Meljine.

Prema njihovim riječima, laboratorija bolnice nema dovoljan broj laboranata niti je omogućeno da pruža usluge građanima Herceg Novog za nalaze koji su na sekundarnom nivou (kao što su hormoni, tumor markeri i slično).

– Medicinska oprema se ne održava, ne obezbjeđuju se potrebni dijelovi ( za monitore, EKG aparate i slično). U jednom periodu dva i po mjeseca nije radio RTG aparat, te smo bili prinuđeni da pacijente odvozimo na snimanje u DZ Herceg Novi koji nam je izašao u susret. To je moguće samo za pokretne pacijete. Trenutno u bolnici ne radi glavni sterilizator u hirurškom odjeljenu, lift takođe u hurškom odjeljenju je sve češće u kvaru i popravlja se dobrom voljom našeg sugrađanina. Oprema je zastarela, ništa nije novo nabavljeno a ni postojeća se ne održava – tvrde zaposleni u bolnici Meljine.

Navode da pojedino nemedicinsko osoblje takođe nema odgovarajuće uslove za rad – prvenstveno u sektoru za pripremu i podjelu hrane, kao i da je broj zaposlenih minimalan pa da nijesu u mogućnosti da uzmu godišnji odmor ili slobodan dan.

Bolnica Meljine – foto RTHN

Raspisati oglase

Bolnica, kako kažu, pored svih ranijih problema sada izgleda još više zapušteno.

– Ovo je samo dio najvažnijih problema sa kojima se susrećemo ali su presudni za dalji rad i održavanje najnužnijih usluga bolnice. Dovoljno je vremena prošlo i bili smo više nego strpljivi u nadi da će se bolnica Meljine u JZS oporaviti i povratiti nekadašnje mogućnosti i ugled. Zbog navedenih problema upućivali smo dopise nadležnim poćev od menadžmenta bolnice Kotor, pa do Ministarstva zdravlja, Ministarstva finasija i Fonda zdravstva Crne Gore. Nijesmo dobili ni odgovore ni rješenje, te smo prinuđeni da na ovaj način iznosemo svoje zahtjeve nadležnim institucijama za hitno riješavanje kako bi se spriječio dalji odliv kadra iz bolnice što bi vodilo kritičnom padu boja zaposlenih i zatvaranju bolnice – poručili su u otvorenom pismu.

Oni traže da se hitno omogući dovoljan broj ljekara kroz dopunski rad ili kroz angažovanje ljekara iz okruženja i da se obezbijede sredstva za njihovo plaćanje, da se obezbjedi adekvatna anesteziološka služba i raspiše oglas za hitan prijem potrebnih medicinski tehničara..

– Sve navedeno potrebno je rješavati tokom ove sedmice a uporedo sa tim tražimo da se odlukom Vlade Crne Gore obezbijedi postavljenje menadžera sa radnim mjestom u bolnici koji bi sve navedeno sproveo u djelo i koji bi mogao u dogovoru sa nadležnim institucijama da raspolaže budžetom koji je opredjeljen za bolnicu Meljine – dodali su u pismu.

Ističu da je potrebno da se raspiše oglas za prijem potrebnih laboranata i omogući da građani Herceg Novog koriste usluge bolničke laboratorije u punom kapacitetu, kao i hitan prijem makar još jednog RTG tehničara.

– Obzirom na značaj barokomore u bolnici Meljine potrebno je omogučiti njen rad u punom kapacitetu i obezbjediti adekvatne uslove za pacijente koji borave u bolnici radi liječenja hiperbaričnom oksigenacijom, potreban je prijem dovoljnog broja zaposlenih u svim sektorima radi omogućavanja zakonski predviđenog odmora – naveli su zaposleni.

Opravke i servisi opreme

Traže i hitnu opravku i adekvatan servis opreme, te pitaju šta je sa nabavkom skenera za bolnicu Meljine a za koji su opredjeljena finasijska sredstva u visini 250.000 eura iz tekuće budžetske rezerve jos u septembru prošle godine.

– Nabavka skenera bi znatno unaprijedila bolnicu pogotovo za tretman hitnih stanja i postavila osnovu za njen dalji razvoj – poručili su oni.

Prema njihovoj ocjeni, očigledno je da sama redovna plata i radni odnos nijesu dovoljni da neko pristane na ovakve uslove rada.

– Zaposleni bolnice Mlejine su tokom godina pokazali da im nijesu primarne plate jer su mogli nebrojeno puta da promjene zaposlenje. Mi smo takođe građani Herceg Novog , imamo svoje porodice i želimo da u okvru zdravstvenog sistema imamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu kao i svi drugi građanji Crne Gore gdje izuzimamo građane Podgorice koji su privilegovani jer žive u glavnom gradu za koji je naravno predviđen tercijalni nivo zdravstvene zaštite. Ali sve druge opštine u Crnoj Gori imaju opšte bolnice te želimo da imamo samo ono što je i omogućeno drugim gradovima a ne da gubimo živote u trasportu – istakli su u pismu.

Pitanje zdravlja ljudi nije za politiku i lične interese

Kažu da je tokom turističke sezone bio značajan broj hitnih stanja.

– Ovom prilikom navodimo samo jedan podatak: u septembru tokom osam povezanih dana imali smo devet slučajeva utapanja, na srecu ni jedan smrtni ishod. Ali više od polovne tih pacijenata sada ne bi bilo živo da bolnica Meljine nije radila – istakli su ljekari bolnice Meljine.

Naveli su da iza ovog pisma stoji većina zaposlenih “jer je svakom savjesnom i dobronamjernom zaposlenom opstanak bolnice prioritet”.

– Pozivamo sve nadležne institucije da se odazovu ovim zahtjevima i da shvate da po pitanju zdravlja ljudi nema mjesta politici i ličnim interesima. Da u međusobmim komunikacijama izostave sve političke i druge razlike i da se stave u položaj građana Herceg Novog i tada donose odluke. A zaposleni bolnice Meljine žele samo da nam se kaže ima li država Crna Gora volju i mogućnosti da održi bolnicu Meljine ili ne, ovaj put jasno i bez okolišanja da bi mi svi u Herceg Novom mogli da donesemo odluku kako i gdje ćemo živjeti – zaključili su u pismu.

Najčitanije