33 C
Kotor

Slušaj online radio

Palatu Visković obnavljaju sa 60.000

Palata Visković – foto Martin Kmet

Opština Kotor će za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju Slavijanske čitaonice, sadašnjeg Doma kulture u Dobroti, izdvojiti 20 hiljada eura, predviđeno je Programom zaštite i očuvanja Područja Kotora koji je u formi nacrta na uvidu građanima do 2. aprila.

Nosilac projekta biće Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, a dokumentom će se definisati namjena pojedinih djelova ovog objekta u skladu sa namjenom propisanom UT i konzervatorskim uslovima. Za izradu projekta za rekonstrukciju baterije San Roko, koja se nalazi na prvom platou na trasi Parilo-San Đovani, nacrtom je opredijeljeno 10.000 eura. Ovaj objekat približno je kvadratne osnove, ograđen kamenim zidom i u jako lošem je stanju.

Gospa od snijega – Škaljari foto Kotorska biskujpija

U crkvi Gospe od snijega u Škaljarima biće restaurirano sedam slika Ivana Volarića za šta je planiran iznos od 15.000 eura. U planu je i izrada studije zaštite i revitalizacije Špiljara (naselje na padini brda Sv. Ivan), a potrebna sredstva u ovoj godini su 25.000 eura, te studije zaštite brda Vrmac zašta su neophodna sredstva u iznosu od 4,5 hiljade eura.

Najviše, 60.000 eura, planirano je za izvođenje druge faze radova na rekonstrukciji Palate Visković, kompleksa koji je formiran gradnjom u periodu od 15. do kraja 19. vijeka.

Sredstva za realizaciju predviđenih projekata obezbijediće se iz naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara na Području Kotora, koju su u obavezi da plaćaju pravna i fizička lica.

/B.M/

Izvor:Dan

Najčitanije