24.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Petković: Plate su u drugom planu, primarno da ACG dobije svoj novac i nastavi da radi

Aerodrom Tivat

Potpredsjednik sindikata Aerodroma Crne Gore Igor Petković kazao je da ta radnička asocijacija insistira da Odbor direktora Aerodroma Crne Gore učini sve kako bi ta kompanija naplatila 9,4 miliona eura koliko joj je pravosnažno dosuđeno na ime dugova Montenegro Airlinesa prema ACG, a kako bi aerodromi bili u stanju da sigurno i beznjedno opslužuju avione i putnike tokom predstojeće ljetnje turistilke sezone.

Prema njegovim riječima, sindikat neće dopustiti da Odbor direktora na isplatu zarada radnika potroši nepunih 600 hiljada eura koliko je dada na računu firme i najveći dio sredstava od oko million eura koliko ih ima u stambenom fondu, odakle se novac ni ne može trošiti bez saglasnosti sindikata.

“Nama nije clj da dobijemo plate i da firma onda ostane na finansijskoj nuli čime bi bilo ugroženo njeno normalno fumcionisanje”- kazao je Petković.

On je, iako je odbornik i funkcioner OO SD Tivat, kazao da njegov sindikalni angažman i javni istupi u vezu sa aktuelnom  krizom u poslovanju ACG. nemaju nikakve veze sa politikom.

“Ako novi Odbor direktora i Ministarstvo kapitalnih investicuhja (MKI) sumnjaju da je sa ACG loše rukođeno u proteklom peridou i da ima nezakonitih radnji, neka to slobodno istražuju kako najbolje smatraju za shodno, ali neka zbog toga ne blokiraju rad cijele ove kompanije. Nama je sezona na pragu i sa pripremama za nju se već ozbiljno kasni, tako da nam je novac koji je pravosnažnom i izvršnom presudom u sporu ACG protiv Montenegro Airliensa nama dosuđen, a država preuzela taj dug na sebe, nepphodno potreban da ACG ne stanu kao tehnološki sistem”- kazao je danas “Vijestima” Petković.

On je inače, dan ranije bio akter incidenta sa članom Odbora direktora ACG Edinom Dobardžićem (URA),  nakon sastanka Odbora sa predstanicima sindikata u Podgorici, a na kojem je tema bila upravo naplata spornih 9,4 miiona eura koje Vlada sada ne želi da isplati ACG-u.

Petković je Dobardžića sinoćo prijavio policiji tvrdeći da mu je ovaj prijetio otkazom.

„Rekao sam da preduzeće mora insistirati da od države naplati 9,4 miliona eura, na osnovu izvršne presude. Na to mi je član Odbora Dobardžić zaprijetio da će mi, kad bude imenovan za izvršnog direktora, dati otkaz, Neprimjeren je pokušaj da se predstavi moje sindikalno djelovanje kroz političku prizmu i time se skrene pažnja sa činjenice da sam dugogodišnji potpredsjednik sindikata Aerodroma Tivat. Moje djelovanje je isključivo u cilju zaštite prava radnika i preduzimanja sindikalnih aktivnosti. Zastrašivanje zaposlenih nije mehanizam koji će dovesti do rjeđavanja najvažnijih pitanja u vezi održivosti kompanije. Svi subjekti koji učestvuju u ovom procesu moraju pokazati poštovanje prema sagovornicima, bez obzira na različita mišljenja. Ovakve poruke koje imamo prilku da vidimo su isključivo radi skretanja fokusa sa potraživanja od 9,4 miliona koje su novac ACG dobijen izvršnom presudom.”- istakao je Petković.

Drugi sagovornik iz vrha donedavnog menadžmenta ACG kazao nam je da je ta firma računala na novac koji je dobila izvršnim presudama za dugove Monenegro Airlinesa prema njoj, u sporovima pokrenutima još 2017. i 2018. godine i da u presudama Privrednog suda jasno stoji da ta dugovanja na sebe preuzima država kao većinski vlasnik u međuvremenu prizemljene nacionalne aviokompanije.

“Iako im je lani zbog pandemije više mjeseci bila potpuno zaustavljena osnovna djelatmost i iako je obim aviosaobraćaja lani i nakon ukidanja zabrane letjenja za Crnu Goru, bio mnogo manji nego ranije, ACG od države nisu tražili ni dobili nikakvu direktnu pomoć. Stoga smatramo da nam država mora dati naš novac koji smo zaradili opslužujući avione MA i za koji imamo izvđne presude da nam on pripada. ACG zbog loše finansijske situacije uzrokovane koronom i ne isplaćivanja tog novca, već drastično kasne sa pripremama za sezonu. Nisu obavljeni uobičajeni servisi opreme i sredstava za opsluživanje vazduhoplova, kasni se sa obukom osoblja i obnavljanjem njihovih licence, a bez svega toga nema ni pouzdanog rada aerodroma u punom obimu njihovih fizčkih kapaciteta.”- kazao je naš sagovornik.

LUKOVIĆ: NIJE BILO PALJENJA PAPIRA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

Šef bezbjednosti Aerodroma Tivat Boško Luković je danas kazao da na tom aerodromu u posljednje skoro dvije godine nije bilo nikakvog paljenja dokumentaciji ni papira.

Njega je indirektno za navodno uništavanje dokumnetacije prozvao državni sekretar MKI Zoran Radunovič koji je od sada već bivše v.d. izvšne direktorice ACG Ane Lončarević Badnjar, prekjuče  tražio informaciju “u vezi sumnji da se u dužem vremenskom periodu, a posebno nakon 30. avgusta prošle godine, uništavala dokumentacija većinom na osnovu usmenih naloga šefa bezbjednosti Boška Lukovića.”

MKI je, kako je prethodno “Vijestima” rečeno jz resora kojeg vodi ministar Mladen Bojanić, od bivše v.d. direktorice ACG  tražilo i da se navedu imena “svih odgovornih službenika u Podgorici i Tivtu, kao i šefova bezbjednosti, koji su prema raspoloživim podacima, od 30. avgusta prošle godine do danas, rukovodili aktivnostima i spaljivali dokumentaciju ACG.“

Luković je kategorički demantovao da je u protekle dvije godine na aerodromu Tivat spaljivanja bilo kakva dokumnetacija ili, kako je on to nazvao “papirologija”.

“Dokumenta imaju pečate, djelovodne brojeve, potpise i sve ostalo što ih čini dokumentima, a ono što smo mi do prije dvije godine uništavali paljenjem je papirologija koja nema ama baš nikakvu vezu sa poslovnom dokumnetacijom aerodroma. Riječ je o starim ispunjenim formularima o svakodnevnim aktivnostima i evidencijama Službe bezjednosti a koji se ni po jednom važećem propisu, ne moraju dugotrajno čuvati, jer im je i važenje vrlo ogranićeno – najčešće na samo 24 sata.”-kazao je “Vijestima” Luković precizirajućii da su paljenjem uništili “ček liste istravnosti RTG uređaja, SMD uređaja, EMA uređaja, MDV, ček liste obilaska ograde oko aerodromskog kompleksa, javne zone, terminala, evidencije ulaska vozila, razdužene i istekle ID kartice, evidencije ulaska Jugopetrolovih cisterni, te evidencije ulaska catering vozila.

“Ovo sve nema nikakvu arhivsku ili dokumetacionu vrijendost i to smo ranije uništavali paljenjem da to ne bi bacali u kontejne re koje bi eventualno, sutra neko prevrtao na nekoj deponiji i našao ove papire među smećem, pa ih onda pokušao na bilo koji način zloupotrebiti. Ništa međutim, nije uništavano u peridu od 2019. do danas i sada opet imamo gomile tih bezvrijednih papira koji nam zauzimaju ogroman prostor u prostorijma Službe bezbjednosti.”- kazao je Luković pokazujući u protekle dvije godine sakupljenu dokumentaciju i evidencije identične sadržine kao i papiri koje su ranije spaljivali.

 On nam je pokazao i detaljne odgovore na ovo i još neka pitanja u vezi kojih mu je zvanično izjašnjenje nedavno tražila unutrašnja kontrolaa ACG, a na osnovu “usmenog naloga novog Odbora direkltora”.

Luković naglašava da Službe bezbjednosti Aeodroma Tivat kojom on rukovodi od 2017. ima sačuvanu vrlo obimnu dokumentaciju koja se tiče svakog dijela njenog rada i postupanja, a što potvrđuje i linjenica da su upravo zahvaljujćii njenoj previzno vođenoj evidenciji, vatrogasci sa Aerodroma Tivat prošle godine uspjeli da u sporu koji su pokrenuli protiv ACG zbog neisplaćenih im prekovremenih sati i dežurstava, dokažu svoje tvrdnje i dobiju novčane odštete.

Izvor:S.L.

Najčitanije