33 C
Kotor

Slušaj online radio

Plan: brodska linija Virpazar – Skadar

Virpazar
Virpazar

U cilju podržavanja održivog turizma i socio-ekonomskog razvoja, od izuzetnog značaja je realizovanje državnog projekta – uspostavljanje međunarodnih plovnih puteva na Skadarskom jezeru (Skadar-Virpazar-Rijeka Cmojevića i Bar-Virpazar-Rijeka Crnojevića), kao i dalje unaprijeđivanje turističke infirastrukture – stoji u Nacrtu plana upravljanja Nacionalnog parka “Skadarsko jezero”.

Posebna pažnja, kako je za Pobjedu istakao direktor NP “Skadarsko jezero“ Goran Škatarić, posvetiće se poboljšanju prekogranične saradnje sa odgovornom institucijom nadležnom za upravljanje jezerom na albanskoj teritoriji.

On navodi da bi realizacijom projekta i otvaranjem plovnog puta od Bara do Virpazara preko rijeke Bojane, uz obogaćivanje ponude na Skadarskom jezeru, cijeli predio oživio i privukao znatno veći broj turista.

“Otvaranje plovnog puta od Bara do Virpazara preko Bojane dodatno bi podstaklo promociju ovog regiona. U cilju realizacije novih i nastavka aktuelnih projekata posebno će doprinijeti privlačenje sredstava iz fondova IPA. Svemu tome značajan doprinos daće i izgradnja mosta na Bojani, dok će nasipi na rijeci, postavljeni prevashodno u preventivne svrhe, otvoriti mogućnost i za plovidbu, kao i za izgradnju infrastrukturnih objekata, marina, ugostiteljskih i smještajnih objekata, kako sa crnogorske, tako i sa albanske strane”, kaže Škatarić.

On naglašava strategiju razvoja saobraćaja Crne Gore, pa je kao jedan od prioriteta Ministarstvo saobraćaja i pomorstva odredilo revitalizaciju Luke Virpazar u cilju valorizacije ekonomskih potencijala jezera.

“Projekat valorizacije podrazumijeva rekonstrukciju pristanišnih kapaciteta i otvaranje graničnog prelaza za međunarodni jezerski putnički saobraćaj u Virpazaru. Lokalna uprava pružiće podršku i svakoj ideji turističke, ali i drugih organizacija, a koje se tiču revitalizacije Rijeke Crnojevića, jer ne treba zaboraviti da je ona tokom prošlosti predstavljala značajan centar koji je svojevremeno imao i svoju samoupravu”, zaključuje Škatarić.

Najčitanije