32.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Po džepu građana da olakšaju investitorima

Tivat - Seljanovo panorama
Tivat – Seljanovo panorama

Opština Tivat pripremila je nacrt nove Odluke o porezu na nepokretnosti kojim se drastično uvećavaju te dadžbine i stavila ga na javnu raspravu koja će trajati do 10.novembra.

Bazirajući se na riješenjima iz novog Zaklona o porezu na nepokretnosti koji na snagu stupa 1.januara, čelnici lokalne uprave u Tivtu odlučili su se da drastičnim uvećavanjem stopa poreza na nepokretnosti, povećaju fiskalno opterećenje svih građana i na taj način kompenzuju gubitak prihoda od naplate komunalija jer je Vlada Crne Gore odlučila da ukine komunalije koje se plaćaju prilikom izgradnje novih objekata, ocjenjujući te dadžbine biznis barijerom za investitore. Na taj način, gradovi poput Tivta u kojem je građevinski zamah u toku, a realizuju se velike investicije u gradnju nekretnina za tržište poput Porto Montenegra, Luštice bay i Qatari Diara, biće uskraćeni za milione eura koje bi trebali platiti bogati investiori, ali bi te prihode lokalnim kasama, makar djelimično, trebalo da vrate svi građani što će ubuduće plaćati drastično veće poreze na sopstvene nekretnine.

Koliko će to finansijski udar na standard građana biti može samo da se pretpostavi, ali je u ovom trenutku gotovo izvjesno da će, ukoliko ovako zamišljeni nacrt nove Odluke o porezu na nepokretnosti, bez izmjena prođe i proceduru na Skupštini Opštine, Tivćani dogodine po tom osnovu izdvajati najmanje duplo više novca nego sada. Tivat je inače, i do sada bio jedan od najskupljih gradova kada je porez na nepokretnosti u pitanju jer je to opterećenje ovdje sedam puta veće nego u Herceg Novom ili čak 12 do 15 puta veće nego u Baru.

Novom odlukom drastično se uvećavaju poreske stope koje, uz prosječnu tržišnu vrijednost nekretnina i koeficijente utvrđene za ukupno 8 zona na koje je u fiskalnom smislu izdijeljenja opština, čine osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti. Tako opštinari predlažu da za primarne stambene objekte poreska stopa ubuduće umjesto 0,22 bude 0,28 %, za stambeno-poslovne objekte 0,40 umjesto aktuelnih 0,25 %, koliko je planirano uvećanje i za poslovne objekte i poslovne prostorije. Za proizvodne hale i skladišta stopa se sa 0,20 uvećava na 0,30 % dok za garaže, podrume, garažna mjesta i pomoćne objekte, poreska stopa „skače“ sa 0,15 na 0,25 %. Uz povećanje poreza za one koji su legalno gradili, opštinari predlažu da se prepolovi svojevrsna kazna koju su u obliku uvećanog poreza, plaćali graditelji divljih objekata na uzurpiranom zemljištu, pa će njihovo opterećenje ubuduće umjesto da plate 1,5 puta veći iznos od „normalnog“ , iznositi samo 75 odsto više.

Zgrada Opstine Tivat
Zgrada Opstine Tivat

Poreska stopa za građevinsko zemljište koja sada u Tivtu iznosi 0,30% će ubuduće biti veća za trećinu, dok je za poljoprivredno, šumsko i neplodno zemljište predviđeno povećanje stope sa aktuelnih 0,1 na čak 0,25%. Poreskim stopama od čak 3 posto biće opterećeno poljoprivredno zemljište površine preko 150.000 kvadrata koje se ne obrađuje, kao i građevinsko zemljište “koje nije privedeno namjeni nakon isteka pet godina od dana usvajanja planskog dokumenta kojim je planirano za izgradnju privrednih objekata i objekata namjenjenih za dalju prodaju”.

Žitelji najužeg centra grada kao i najveći broj onih što imaju imovinu na obali Tivatskog zaliva, te na potezu od Novog naselja u Radovićima prema obali zaliva Trašte, ubuduće će svoje fiskalne obaveze plaćati i po uvećanom koeficijentu koji se za tu tzv. “1A” fikalnu zonu, sa aktuelnih 1,4 diže na 1,6.

Najčitanije