5 C
Kotor

Slušaj online radio

Počela istraživanja tvrđava Goražde i Kosmač

Tvrđava Goražde
Arheološki institut Austrije u saradnji sa Ministarstvom kulture je u periodu od 22.oktobra do 3.novembra, sproveo projekat istraživanja Austro-ugarskih fortifikacija u Crnoj Gori.
Stručni tim od šest eksperata, kojim je koordinirala dr.ing.mag Lilli Zabrana, sproveo je dvonedjeljno istraživanje tvrđava Goražde i Kosmač, koje su odabrane za detaljnu procjenu i izradu osnovne dokumentacije. Budući da dalja upotreba zahtijeva detaljna istraživanja građevina, sprovedeni projekat se fokusirao na formiranje dokumentacije i procjenu štete za dalje planiranje.
Počela istraživanja tvrđava Goražde i Kosmač

Rezultati kampanje predstavljaju osnov za razvoj budućeg projekta, koji će pored vojnih istraživanja, obuhvatiti i istraživanja dokumentacije i realizacije izgradnje utvrđenja, održavanja, uspostavljanja komunikacije i snadbijevanja u ratnim i mirnodopskim vremenima. Takođe, prikupljaće se i informacije o vojnicima stacioniranim u tvrđavama, kao i njihova interakcija sa civilnim stanovništvom. Predmet istraživanja biće i upotreba tvrđava tokom Drugog svjetskog rata kao i za vrijeme bivše Jugoslavije.

Stručnjaci iz Centra za arheologiju i konzervaciju Crne Gore i Uprave za zaštitu kulturnih dobara pratili su aktivnosti koje su na terenu sproveli predstavnici Arheoloskog instituta Austrije.
Kosmač panorama
Kosmač panorama
Projekat se realizuje na osnovu Memoranduma o saradnji sa Arheološkim institutom Austrije, koji je Ministarstvo kulture potpisalo u junu 2018. godine, a koji predviđa saradnju na polju edukacije i doedukacije stručnog kadra iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara kao i zajedničko djelovanje na polju zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Podršku realizaciji ovog projekta pružila je Ambasada Austrije u Crnoj Gori kao i opštine Budva i Kotor.

Najčitanije