4 C
Kotor

Slušaj online radio

Počela privremena primjena Sporazuma sa Frontexom, u Crnoj Gori biće raspoređeno oko 60 pripradnika tima

Foto MUP

Nakon potpisivanja Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori (Frontex) u maju ove godine, 1. novembra zvanično je počela privremena primjena.

“Sporazum omogućava raspoređivanje službenika Frontex-a i primjenu izvršnih ovlašćenja na bilo kojem dijelu državne granice Crne Gore, a ne samo na granici sa Evropskom unijom, kako je to bilo predviđeno prethodnim Sporazumom. U tom cilju u Crnoj Gori biće raspoređeno oko 60 pripradnika tima”, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

V.d. pomoćnika direktora za Sektor granične policije Milutin Vasiljević, na brifingu organizovanom za pripradnike članova tima Frontex-a, istakao je da je partnerstvo sa Frontex-om koje datira od 2009. godine značajno doprinijelo unapređenju rada granične policije i ukupnoj bezbjednosti na granici.

Poželivši pripadnicima Frontex-a uspješan rad u Crnoj Gori, Vasiljević je saopštio da je dosadašnja saradnja bila sadržajna i kvalitetna.

“Dugogodišnjim zajedničkim radom u okviru posmatračkih misija i zajedničkih operacija službenici crnogorske granične policije su usvajali  nova znanja i prakse postupanja evropskih kolega, a ostvaren je napredak na planu suzbijanja krijumčarenja luksuznih motornih vozila, pronalaženja falsifikovnih dokumenata, krijumčarenja oružja i postupanja sa migrantima“, poručio je Vasiljević.

Prema njegovim riječima, veoma je važna i podrška koju Frontex pruža razvoju Koordinacionog centra čiji je krajnji cilj uspostavljanje Koordinacionog centra u Podgorici u punom kapacitetu i njegovo uključivanje u Eurosur mrežu, kao modela za razvoj koordinacionih centara u ostalim državama Zapadnog Balkana.

Stalni migracioni pritisak, razvijene mreže krijumčarenja i različiti oblici prekograničnog kriminala su izazovi koje podjednako dijelimo sa našim evropskim partnerima, naglasio je, te izrazio uvjerenje da  će prisustvo službenika Frontex-a na granicama između zemalja koje nijesu članice EU biti prekretnica i krupan korak u borbi protiv ovih izazova.

Vasiljević je poželio pripadnicima Frontex-a uspješan rad i saopštio da će Granična policija Crne Gore u narednom periodu svojim angažovanjem pokazati da je pouzdan  partner u regionalnim i međunarodnim operativnim aktivnostima i da ima kapaciteta da zaštiti granicu u skladu sa najboljim evropskim standardima.

Najčitanije