12 C
Kotor

Slušaj online radio

Početak izgradnje šetališta od Donje Lastve do Lepetana očekuje se do kraja godine

Lepetane foto Opština Tivat

Kako je procedura za pribavljanje dokumntacije u toku, realizacija projekta šetališta od Donje Lastve do Lepetana očekuje se da počne do kraja ove godine, rekla je Radio Tivtu, sekretarka za uređenje prostora,Opštine Tivat Milica Manojlović.

JP za upravljanje morskim dobrom, imajući u vidu da je izrada tehničke dokumentacije za šetalište od Sv. Roka do Lepetana u završnoj fazi i da je potrebno dopuniti sa planiranim infrastrukturnim koridorima, vodovod i kanalizacija, u trupu šetališta, obratilo se Opštini Tivat u cilju pronalaženja najboljeg rješenja, navela je  sekretarka za Sekretarijata za uređene prostora.

Kako su trenutno važeća planska rješenja za to područje neadekvatna, te da su Izmjene i dopune Prostornog plana Opštine Tivat u izradi, a u pokušaju da se usklade aktivnosti i dinamika radova, pristupilo se stvaranju preduslova za realizaciju projekta, čija je prva faza, saglasno Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća Morsko dobro na koji je saglasnost dala Vlada Crne Gore, planirana za ovu godinu.

U završnoj fazi je glavni projekat koji radi Morsko dobro. Problem je kanalizacija i vodovod na tom potezu, koja nije definisana planskim dokumentima, rekla je Manojlović i naglasila da se došlo do zajedničkog rješenja.

Izgradnja I faze pješačke staze na relaciji Lepetane- Sveti Roko

„Mi kroz proceduru usvajanja odluke o lokalnim objektima od opšteg interesa definišemo koridore infrastrukture da ne bi došli u situaciju da se šetalište napravi, a da se nakon pola godine kopa da bi se provukla infrastruktura. To je veoma dobro što se ovog puta radi koordinisano iako možda zbog toga malo kasni izgradnja šetališta“, objasnila je Manojlović.

U saradnji sa predstavnicima JP MD, „Vodovod i kanalizacija“ te obrađivačem faze hidrotehnike Izmjena i dopuna Prostornog plana Opštine Tivat pristupilo se proceduri donošenja Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Nacrt programskog zadatka sa elementima urbanističko – tehničkih uslova dostavljen je na mišljenja javnim preduzećima, nakon čega će se sprovesti procedura javne rasprave.

M. Manojlovć – foto Radio Tivat

Kako je za usvajanje odluke o lokalnom objektu od opšteg interesa potrebna saglasnost parlamenta, za što u prethodnom periodu nije bilo uslova, to je znatno usporilo realizaciju tog značajnog infrastrukturnog projekta za opštinu, istakli su iz Sekretarijata.

U nizu aktivnosti koje realizuju u toku sui izmjene Programa privremenih objekata u zoni Morskog dobra na teritoriji opštine, zašto je nadležna lokalna uprava.

Manojlović je rekla da su prošle godine organizovali anketu kako bi razmotrili kolika je potreba za izmjenama tog dokumenta.

„Imali smo oko 70 – 80 pristiglih zahtjeva pa se ušlo u izmjenu Programa privremenih objekata i definisane su lokacije. Ono što nas čeka je saglasnost javnih preduzeća i saglasnot resornog ministarstva“, objasnila je Manojlović.

/Z.K./

Najčitanije

Bokeski-Forum_320x250