21 C
Kotor

Slušaj online radio

Pomorci: Nurković ugrožava egzistenciju više od 30.000 ljudi

Kruzer jedne od stranih kompanija za koju plove nasi pomorci

Od obnove državne samostalnosti, crnogorski pomorci se, uslijed neadekvatne podrške crnogorske administracije, suočavaju sa kontinuiranim opstrukcijama koje utiču na njihovo zaposlenje na inostranim kompanijam.

To najbolje potvrđuje činjenica da je našoj administraciji bio potreban dugi niz godina da implementira Direktivu Evropske Unije 2008/106/EC i nakon nepotrebnog izuzeća, vrati Crnu Goru na Bijelu Listu pomorskih zemalja – ocijenila je Unija pomoraca Crne Gore (UPCG).

To udruženje kloje okuplja pomorce svih stručnih profila i dužnosti na brodovima, uputilo je juče dopis ministru saobraćaja i pomorstva (MSP) Osmanu Nurkoviću (Bošnjačka stranka), upozoravajući ga na ozbilhjnost situacije što bi mogla dovesti do ponovnog stavljanja naših breveta na Crne Liste, te velikih prpblema u zapošljavanju naših pomoraca kod stranih poslodavaca.

“Tokom mnogobrojnih susreta sa predstavnicima naše administracije, odnosno službenicima MSP, u proteklom periodu, jasno je evidentiran manjak stručnih kadrova koji bi kontinuirano, profesionalno i dosljedno mogli pratiti najnovije međunarodne propise iz oblasti pomorstva te blagovremeno reagovati na nacionalnom nivou. Suvišno je ponavljati da eventualne nekompatibilnosti sa međunarodnim normama, koje bi mogle biti utvrđene tokom predstojećih inspekcija, mogu rezultirati ponovnim izuzećem Crne Gore sa Bijele Liste. Uzimajući u obzir da mjesta naših pomoraca lako popunjavaju sve dostupniji pomorci iz daleko-istočnih zemalja, vjerujemo da bi ponovna ekskomunikacija naših pomoraca sa međunarodnog pomorskog tržišta imala dalekosežno negativne posljedice.”—stoji u dopisu UPCG Nurkoviću.

Oni ističu da je na međunarodnom tržištu trenutno angaživano oko 6.500 crnogorsih pomoraca i da od njihovih zarada u prosjeku živi još po pet članova porodica po pomorcu. Godišnje u našu ekonomiju pomorci od svojih zarada unesu par stotina miliona eura, što je gotovi ravno godišnjem iznosu priliva novca od svih direktnih stranih investicija u Crnoj Gori. Uprkos tome, ponorci se suočavaju sa nizom problema –prvenstveno lošim i nekoordinisanim radom državne administracije zbog kojeg vlasti država u kojima su sjedišta njihovih poslodavaca, ili čiju zastavu viju brodovi na kojima oni rade, ne priznaju crnogorske brevete. Pomorci su izloženi skupim i sporim birokratskim procedurama kod naših organa, a država toleriše javašluk i brojne malverzacije u sistemu za obrazovanje i obuku pomoraca, što dovodi do drastičnog pada njihovog stručnog kvaliteta.

“Uvjeravamo Vas, ukoliko se nastavi sa dosadašnjim pristupom državne administracije, kao i neadekvatnom kadrovskom sistematizacijom unutar iste, crnogorsko pomorstvo će, sa međunarodnog aspekta, i ubuduće biti marginalizovano a crnogorski pomorci izloženi teškom uslovljavanju od strane inostranih brodarskih kompanija, odnosno agencija koje posreduju prilikom ukrcaja. Valja naglasiti da ni ostala ministarstva čiji se rad reflektuje na sektor pomorstva, ne iskazuju odgovarajući stepen spremnosti da pristupe rješavanju akutnih problema sa kojima se naši pomorci suočavaju, te da postoji očigledan manjak komunikacije među njima, što vrlo često usložnjava ili pak odlaže rješavanje tih problema. Prvenstveno bismo pomenuli kompleksnu problematiku iz oblasti rada i socijalnog staranja te, u slučaju pomoraca, neadekvatno definisanu kompatibilnost sa sistemom medicinske zaštite. Iz naših dosadašnjih iskustava nameće se zaključak da MSP, kao resorno ministarstvo, u ovom trenutku nema dovoljno volje ili kapaciteta da bude koordinator u sistematskom sagledavanju, te rješavanju potreba pomoraca.”- stoji u dopisu UPCG ministru Nurkoviću.

Kruzeri stranih kompanija u Kotoru

UPCG problem ilustruje najnovijim iskustvom jedne svoje članice koja plovi kao prvi oficir na brodovima jedne italijanske kompanije za koju radi još nekoliko naših pomoraca, a koja će po svemu sudeći uprkod dugogodišnjem iskustvu i odličnim referencama kod poslodavca, ostazi bez posla jer Crna Gora i Italija još nisu potpisale bilateralni sporazum o međusobom priznavanju ovlašćenja pomoraca.

“Za nas izuzetno važni međunarodni bilatelarni sporazumi o međusobnom priznavanju Ovlašćenja o osposobljenosti pomoraca, do sada su potpisani za zanemarljivim brojem zemalja, i to uglavnom na inicijativu pojedinih subjekata koji nisu dio naše državne administracije. O površnom pristupu naše administracije u ovoj ključnoj oblasti, najbolje govori podatak da je u najnovijem takvom sporazumu koji je potpisan sa Portugalom u septembru ove godine, kao kontakt našeg resornog ministarstva naveden tel/fax broj „+381 81……“. Takav propust je, blago rečeno, nedopustiv. Nedovoljna motivisanost zaposlenika državne administracije iz oblasti pomorstva takođe se ogleda i kroz činjenicu da je Crna Gora, nažalost, jedna od dvije primorske zemlje u Evropi koja još uvijek nije punopravni član Paris MoU PSC sistema. U tom kontekstu valja naglasiti i netransparentnost u djelovanju MSP gdje se sve aktuelnosti iz oblasti pomorstva plasiraju selektivno i sa zakašnjenjem.”- stoji u dopisu UPCG Nurkoviću od čijeg resora pomorci traže da se konačno počne na pravi način baviti svojim poslom kada je pomorstvo u pitanju.

“Ne želeći da gubimo fokus sa potrebe rješavanja problema pomoraca, koristimo priliku  da pomenemo i neusklađenost našeg zakonodavstva sa evropskom legislativom te slabu primjenjivost propisa iz oblasti zaštite prirodne sredine, odnosno onečišćenja mora i vazduha u uslovima inteziviranog nautičkog/kruzing turizma.”- zakjučuje se u dopisu UPCG.

Izvor:S.L

Najčitanije