23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

„Pomorski saobraćaj“ godinama uskraćivao zaposlene za dio primanja

Pomorski saobraćaj – trajekt Lepetane – Kamenari – foto Boka News

Kompanija Pomorski saobraćaj sa Kamenara godinama je uskraćivala svoje zaposlene za dio primanja koja im po zakonu pripadaju.

Konstatovao je to sudski vještak ekonomsko-finansijske struke mr Dragan Đukić iz Podgorice koji je angažovan od strane suda, u sporu što ga je 14 bivših i aktuelnih radnika te kompanije, pokrenulo protiv Pomorskog saobraćaja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom. Ovaj spor se vodi pred sutkinjom Vesnom Gazdić koja još nije donijela prvostepenu presudu u tom slučaju.

Analizirajući po nalogu suda, obimnu poslovnu dokumentacviju koju mu je dostavio Pomorski saobraćaj, vještak je konstatovao „postojanje manje isplaćenih naknada na ime minulog staža, prekovremenih sati rada, neiskoriščenog godišnjeg odmora i regresa za godišnje odmore“ za 14 radnikia koji su tužili tu kompaniju. Te naknade na koje po zakonu imaju pravo, im je menadžemnt Pomorskog saobraćaja uskratio u periodu od kraja avgusta 2008. do početka avgusta 2017., pa po nalazu vještaka, kompanija tim radnicima duguje ukupne iznose koji se kreću od 10 do čak 25 hiljada eura po čovjeku.

„Nakon ovakvog nalaza vještaka, jasno je zašto je u protekle skoro dvije godine, menadžment Pomroskog saobraćaja insistirao na tome da svi radnici potpišu blanko izjave da nemaju nikakvih potraživanja iz ranijeg perioda prema poslodavcu, odnosno zašto je od zaposlenih traženo da potpisuju nove ugovore u radu u kojima je, u članu 14 , navedeno da obje strane-  i poslodavac i zaposleni, povrđuju da su sa danom potisvanja tog ugovora „u potpunosti i redovno izmirene sve obaveze poslodavca prema zaposlenokm, koje proističu iz rada i radnog odnosa po prethodnom ugovoru o radu.“ Ovo je dokaz da nas je menadžment kompanije svjesno i namjerno uskraćivao za naš novac, a onda i državu za poreze i doprinose na ta naša primanja“- kazao nam je danas presjednik Nezavisnog sindikata Pomorskog saobraćaja, Ivan Vučinović.

On je istakao da je, kada je u toj privatnoj firmi prvi put prije skoro dvije godine osnovana sindikalna organizacija, izvršni menadžment preduzeo brojne mjere da je u startu uguši, pri čemu je narednih mjeseci otpustio većinu radnika koji su se učlanili u sindikat i postali članovi njegovog rukovodstva.

„Tada nas je menadžment optužiovao da smo zbog političkih motiva formirali sindikat i da radimo na razbijanju firme, ali evo, sada se vidi da su pravi razlog za sve njihove antisindikalne poteze koje su u međuvremenu napravili, zapravo bile pare i pozamašni iznosi za koje su pojedinačno, oštetili sve radnike kompanije“- kazao je Vučinović koji je i sam prošle godine dobio otkaz u Pomorskom saobraćaju zbog kojeg se još sudi sa tom kompanijom.

On je istako da su trojica njegovih kolega, Edvard Krivokapić, Predrag Pavlović i Miodrag Radanović danas od strane izvršnog direktora Pomorksog saobraćaja Dejana Bana, po drugi put vraćeni na posao u toj kompaniji nakon nedavno donesene pravosnažne  presude Višeg suda u Podgorici koji je potvrdio presudu Osnovnog suda u Herceg Novom da su otkazi koje im je ban dao ranije, bili nezakoniti, te je obavezao Pomorski saobraćaj da tu trojicu radnika vrati na radna mjesta koja su ranije pokrivali.

Pomorski saobraćaj je kompanija koja se bavi trajektnim  prevozom na jedinoj takvoj liniji u državi, Lepetane-Kamenari preko tjesnaca Verige u Boki Kotorskoj. Ta kompanija u vlasništvu je podgoričkih biznismena Dejana i Dušana Bana, bliskih predsjedniku Crne Gore i lideru DPS-a Milu Đukanoviću, kao i njihovog poslovnog partnera Željka Mihailovića. Proteklu godinu dana obilježili su sukobi menadžmenta Pomorksog saobraćaja sa radnicima, nakon osnivanja prvog sindikata u toj kompaniji. Sindikalno organizovanje radnika i njihova zalaganja za poboljšanje uslova rada i povećanje primanja, izazvali su naime, oštru reakciju menadmenta koji je ubrzo pod raznim izgovorima, otpustio deset članova sindikata, među kojima i predsjednika te radnilke asocijacije Ivana Vučinovića. Otpušteni radnici potom su tužili firmu zbog kako tvrde nezakonitih otkaza i te parnice su većim dijelom, još u toku.

Trajekt – Pomorski saobraćaj – foto Boka News

Državna firmu Pomorski saobraćaj koja je bila u većinskom vlasništvu Fonda PIO i svojom zaradom dopunjavala hronično deficitarni crnogorski penzioni fond, po odluci Savjeta za privatizaciju, privatizovana je 2004. bez javnog tendera, kupovinom državnih akcija na berzi. Za to je firma Prohouse u kojoj su braća Dušan i Dejan Ban sarađivala sa Željkom Mihailovićem, državi tada platila 1,2 miliona eura, od čega samo 680 hiljada eura u kešu,  a ostatak obveznicama stare devizne štednje koje je prethodno kupili po diskontovanim cijenama.

Na čelu Fonda PIO koji je u ljeto 2004. odlučio da naprasno proda „zlatnu koku“ – Pomorski sabraćaj bio je visoki funkcioner DPS-a, aktuelni guverner CBCG, Radoje Žugić. Javnosti nikad nije objašnjeno zašto je država čiji je predsjednik Vlade tada bio lider DPS Milo Đukanović, naglo odlučila da privatizuje jednu od  ekonomskih najuspješnijih kompanija u državi koja joj je tada donosila oko pola miliona eura čistog profita godišnje. Nikad nije objašnjeno ni zašto manjinski akcionari Pomorskog saobraćaja u tada većinskom vlasništvu Fonda PIO, nisu bilo obaviješteni da će država na berzu iznijeti svoje akcije, iako su manjinski akcionari bili spremni da ih plate do 2 miliona eura – znatno više nego što su to učinili braća Ban i Prohouse kao konačni kupci.

Inače, Pomorski saobraćaj je monopol na jedinoj trajektnoj liniji u državi dobio po ugovoru sa JP Morsko Dobro o zakupu morske obale u Kamenarima i Lepetanima iz 2004. Po tom ugovoru Pomorski saobraćaj Morskom Dobru treba da plaća mjesečnu naknadu u visini od 4% prihoda ostvarenog prodajom svojih usluga, ali su revizori koji su analizirali poslovanje Morskog Dobra svojevremeno upozorili da ta državna firma nikad nije imala mogućnost da kontroliše da li joj Pomorski saobraćaj dostavlja prave podateke o ostvarenom prometu i saglasno tome, plaća adekvatnu naknadu. Ugovor trajektne kompanije sa Morskim Dobrom iz 2004. je inače, istekao 31.decembra 2018. godine, ali je Pomorski saobraćaj odlukom bivše Vlade premijer Duška Markovića (DPS) nastavio da pod istim uslovima i dalje obavlja ovu djelatnost do daljnjeg, odnosno do rapisivanja tendera za dodjelu koncesije za djelatnost trajetnog prevoza u Boki. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Osmana Nurković (BS), međutim, nije pripremilo niti raspisalo takav tender do izbora 30.avgusta koje je DPS sa svojim partnerima, izgubio.

INSPEKCIJA RADA KONSTATOVALA DA RADNICI NEMAJU PROPISANI ODMOR

Tivat – trajekt – foto mikophotography montenegro

Postupajući po prijavi predsjednika Nezavinsog sindikata Ivana Vučinovića, Inspkecija rada je sredinom januara obavila inspekcijski nadzor u biljetarnicama Pomorskog saobraćaja u Lepetanima i na Kamenarima i utrdila da su radnici u njima bili mimo zakona, angažovani da završivši rad u noćnoj smjeni, već narednog dana opet budu na poslu i rade u drugoj, dnevnoj smjeni.

„Inspektor je utvrdio nepravilnost u postupku obezbjeđivanja prava na dnevni odmor zaposlenom na poslovima billjetara u navedenom periodu, što predstavlja prekršaj iz člana 209 stav 1 tačka 25 Zakona o radu. Inspektor blagovremeno podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica kod nadležnog orgna, zbog navedenog prekršaja“- stoji u obavještenju o rezultatima inspekcijskog nadzora koji je po zahtjevu Vučinovića, u Pomorskom saobraćaju 11. i 12. januara sprovela inspektorka rada Aleksandra Mustur.

Najčitanije