16 C
Kotor

Slušaj online radio

Pomorski saobraćaj: Koncesija jedini ispravni put

Trajekt – foto S.L.

Kompanija Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog koja obavlja trajektni prevoz u Boki Kotorskoj, saopštila je da je i za nju potpuna novina da Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), u postupku dodjele prava na linijski trajektni prevoz u Bokokotorskom zalivu, preko tjesnaca Verige, umjesto Zakona o koncesijama, ima namjeru primijeniti  Zakon o javno privatnom partnerstvu (ZOJPP).

“Vijesti” su u četvrtak objavile tekst o tome da pripema koncvesionog aranžmana i raspisivanje tendera za dodjelu dugoročne koncesije na brodskii prevoz putnika i vozila na jedinoj trajektnoj liniji u državi, dratsično kasni u odnosu na ranije najave čelnika MKI. Ministar Mladen Bojanić i njegovi saradnici ranije su čvrsto obećavali da će Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore koja je pod nadležnožču MKI, do kraja prošle godine sprovesti tenderski postupak i odrediti novog koncesionara koji će ubuduće obavljati djelatnost trajektnog prevoza na ovoj liniji. To se međutim, ni do danas nije desilo, a kako su “Vijestima” rekli iz MKI, sada je umjesto Zakona o koncesijama, namjera države da ovo pitanje reguliše preko Zakona o privatno-javnom partnerstvu, te da su tek započele preliminarne aktiovnosti oko izrade “Analize opravdanosti za prevoz trajektom Kamenari-Lepetani“.

Reagujući na ove navode, iz kompanije Pomorkski saobraćaj koja trenutno vrši ovu djelatnost, juče su saopštili da “iz objavljenog  teksta, povodom kojeg reagujemo, ukazujemo da je Pomorski saobraćaj prvi put saznao  da MKI, u postupku dodjele prava na linijski trajektni prevoz u Bokokotorskom zalivu, preko tjesnaca Verige, ima namjeru primijeniti  Zakon o javno privatnom partnerstvu v(ZOJPP).”

“Ukazujemo da je postupak shodno ZOJPP daleko složeniji i zahtjevniji  od koncesionog postupka i da, shodno našoj procjeni, a držimo da smo temeljno istražili stvari, taj postupak može da traje od dvije do četiri godine.  Valja ukazati i to da  upravo zbog kompleksnosti i složenosti primjene ZOJPP ovo bi bio prvi projekat u Crnoj Gori  koji bi se, prema našim saznanjima, realizovao kao javno-privatno partnerstvo,  tako da je upitna opravdanost da se ovako jedno važno pitanje   rešava u postupku pilot projekta.”- saopštili su “Vijestima” iz ove kompanije koja trenutno djelatnost tprevoza na jedinoj trajektnoj liniji u državi, obavlja na osnovu aneksima produžavanog ugovora o zakupu djelova morske obale u Lepetenima, odnosno Kamenarima, a koji je sklopila 2004. sa preduzećem Morskom Dobro, dok je Pomorski saobtraćaj još bio u državnom vlasnišptvu.

Kompanija je privatizovana već naredne godine kada su paket akcija koje su državni fondovi imali u Pomorskom saobraćaju, na berzi kupili podgoričlki biznismeni, braća Dejan i Dušan Ban i njihov poslovni partner Željko Mihailović.

Važenje ugovora sa Morskim Dobrom iz 2004. isteklo je krajem 2018. od kada Pomorski saobracaj svoju osnovnu djelatnost u Boki obavlja na osnovu aneksa ovog ugovora kojima je po odluci prethodne, DPS-om predvođene Vlade Crne Gore, kompaniji dato  da nastavi sa vršenjem trajektnog prevoza preko tjesnaca Verige do sprovođenja tendera i dodjele koncesije na tu liniju, a što država ni do danas nije odradila.

Iz Pomorskog saobraća na čijem je čelu izvršni direktor Dejan Ban, “Vijestima” su juče kazali da su u rješevanju pitanja trajektnog prevoza u Boki “nejasni  razlozi zašto se ne priđe primjeni Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, kojim je  propisano da se “pravo na obavljanje djelatnosti prevoza trajektom između pristaništa i pravo na izgradnju, korišćenje i održavanje pristaništa i privezišta, stiče dodjelom koncesije”, te da se “dodjela koncesije vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije”.

Trajekt – Foto Pomorski saobraćaj

“Na sve ovo ukazujemo iz razloga jer je koncesioni postupak manje složen, kraći , efikasniji, a i državna administracija već ima pozamašno  iskustvo  u primjeni ove vrste postupka, što nije slučaj sa ZOJPP.”- poručili su iz te kompanije istučići da “kada je Pomorski saobraćaj potpisivao  aneks postojećeg ugovora sa obavezom da obavljamo ovaj posao do dodjele koncesije, nije bilo ni riječi da ćemo u “zamagljenim horizontu i bez kormilara ” šest ili više godina obavljati ovu vrstu posla -od isteka ugovora tri godine i  još  tri godine u najboljem slučaju.”

Smatraju da “ovako usmjeravati stvari, nije ni u javnom interesu,  niti je u interesu kompanije.”

“Naime, ova vrsta posla traži planiranje i traži investicije, a preduslov investicija je izvjesnost  i dugoročnost poslovanja. Od uvođenja u privremeno stanje, pa do okončanja postupka, svjesno smo stopirali planirane višemilionske investicije u razvoj flote i djelatnosti. Neupitna  posledica  neizvjesnog ambijenta  i odsustva investicija je pad kvaliteta usluge.”- istuču iz menadžmenta Pomorskog saobraćaja naglašavajući da je  “trebalo velikog  napora, vremena  i investicija, a da se kvalitet usluge dovede do nivoa da ovaj trajektni prelaz nije zapreka na cesti i da korisnik usluge može sa sigurnošću računati vrijeme prelaska  zaliva.”

Ta kompanija je u proteklom periodu obnovila četiri stara trajekta koja su bila u floti kada je Pomorski saobraćaj privatizovan, a sagradila je i dva potpuno nova trajekta većeg kapaciteta i uredila i proširila pristaništa u Lepoetanima i Kamenarima. Zbog neizvjesnosti oko toga da li će se i kako rješavati pitanje dodjele koncesije na dalje obavljanje ove djelatnosti, Pomorski saobraćaj je u proteklih nekoliko godina značajno smanjio investicije i nije realizovao neke od svojih ranijih planova a koji su podrazumijevali i uvođenje u flotu dodatnih novih brodova sa ekološki mnogo prihvatljivijim pogonom i tehničkim  karakteristikama.

“Plašimo se da ćemo na ovaj način, kako se postupak usmjerava i odugovlači,  svi mi jako brzo osvježiti sjećanja na kvalitet usluge trajektnog prelaza u peridu  2005. pa do 2010. godine.  JP Morsko dobro, jedan dan raskida ugovor sa Pomorskim saobraćajem, drugi dan podsjeća da je “Pomorski saobraćaj dužan da obavlja djelatnost do završetka tendera i dodjele trajektne linije”. Ono u šta smo sigurni je da ovo, jedno sa drugim ne ide”- poručuju iz trajektne kompanije naglašavajući da “u svakom slučaju, Pomorski saobraćaj nije pristao da u nedogled bude dio privremenog rješenja.”

“Ukoliko je MKI usmjerilo postupak kako je navedeno u tekstu u Vijestima, biće potrebno redefinisati odnose sa Pomorskim saobraćajem, u koliko se na nas računa, pa ćemo povodom ovog inicirati i sastanak sa predstavnicima ministarstva i Vlade.”- ističu iz mendžmenta ove kompanije.

Komentariušući stavove predsjednika Opštine Tivat Željka Komnenovića (NP) koji je istakao da je lokalna uprava zainteresovana da u saradnji sa opštinom Herceg Novi formira novo zajedničko JP koje bi na tenderu za dodjelu koncesije možda preuzelo posao trajektnog prevoza u Boki, iz Pomorskog saobraćaja su istakli da će  Komnenović, “koliko u ponedjeljak, imati dokument od  Pomorskog saobraćaja”, temeljen na  iskazanoj inicijativi, a o tome ce svakako i javnost biti upoznata.”

Izvor:S.L.

Najčitanije