23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Popović Moškov: Tešku godinu ostavljamo za sobom i nadamo se mnogo boljoj 2022. godini.

Ljiljana Popović Moškov – foto M.M. Boka News

„Do početka decembra, u Luku Kotor uplovio 61 kruzer sa ukupno  9.000 putnika, što u odnosu na ukupan broj rezervacija za ovu godinu (469) čini samo 13% potencijalnih uplovljanja. Međutim, ono što je interesantno je, da je nakon otvaranja Luke Kotor u aprilu ove godine, zabilježeno 713 uplovljavanja jahti i manjih plovila a što je gotovo 50% realizacije koju je luka Kotor ostvarila rekordne  2019. godine. Ovaj pokazatelj upućuje na zaključak da su se ljudi više odlučivali na individualna putovanjaa što je bilo i za očekivati , obzirom na sve ono što je “pandemija” donijela  po pitanju mjera koje su sve zemlje svijeta preduzimale, a to je ograničenje masovnog okupljanja ljudi, naročito u zatvorenim prostorima” – kazala je u intervju za Boka News predsjednica Odbora dirktora Luke Kotor Ljiljana Popović Moškov dipl.ecc.

Ona je podsjetila da je Luka Kotor  u crnogorskoj privredi, pored avio saobraćaja, najpogodjenija grana privrede. Podsjetila je da je još u aprilu mjesecu 2020. Koordinaciono tijelo za suzbijanje pandemije Covid-19 donjelo mjeru zabrane upovljavanja u Luku Kotor, čime je zaustavljena privredna aktivnost naše luke. Ta mjera je bila na snazi do 10. apila 2021. Nakon ovog datuma  luka jeste bila formalno otvorena, ali u kontekstu cjelokupne globalne slike, efekti otvaranja nijesu dali očekivane rezultate. Usled visoke stope oboljeljelih, Crna Gora se našla na tzv „crvenoj listi“ i jedan od naših najznačajnijih partnera, kao što je kompanija MSC bila je prinuđena da u svojim kružnim putovanjima luku Kotor zamjeni lukom Split, čime je izostao veliki broj dolazaka kruzera ove kompanije. Zašto luka Split, ne treba posebno objašnjavati obzirom da je Hrvatska članica EU i da u tom slučaju važe sasvim druga pravila.

Kotor održivi kruzing turizam- foto Boka News

Boka News: Na koji način uspijevate održati Luku Kotor u „život“ s obzirom na krizu u kruzing industriji

Ljiljana Popović Moškov: Istakla bih posebnu ulogu svih članova Odbora direktora Luke Kotor, koji su prepoznali „prioritete“ i na njima radila od konsituisanja u aprilu mjesecu o.g. kao i ponovnim imenovanjem u julu mjesecu. U aprilu kada smo imenovani u Odbor direktora  krenuli da djelujemo u dva strateška pravca povezana sa visokim nivoom fiksnih troškova koji kompaniju opterećuju, bez obzira da li kompanija radila ili ne. Prvi strateški pravac je bio razgovor sa predstavnicima Vlade CG odnosno  nadležnim ministarstvima po pitanju pola miliona eura obaveza po osnovu koncesija, a drugi pregovori sa Sindikatom kompanije po pitanju zarada zaposlenih. Bez obzira uplovljavaju li kruzeri ili ne u luku Kotor, mjesečno je kompanija opterećena fiksnim troškovima. Dvije koncesije, jedna za upotrebu obale, druga o pilotaži ukupno za godinu dana iznose 500.000 eura. Od aprila mjeseca Odbor direktora je vodio intezivne razgovore sa predstavnicima nadležnih ministrstava, kako bi dobili potupno realne ustupke. Jer za nije realno očekivati da  ako vam  neko 13 mjeseci zabrani rad, davas onda i za taj period „oslobodi„ plaćanja naknada, i da vam za taj period produži Ugovor o koncesiji? Takođe zar nije normalno da ako kompanija od posebnog značaja za grad i državu i u 2021. godini trpi posledice pandemije koji su objektivne prirode, ne naiđe na razumjevanje državnih organa, te joj se u skladu sa tim omogući „prolongiranje obaveza“ za tu godinu za neki kasniji period? U tom pravcu su vođeni pregovori koju su na kraju rezultirali razumjevanjem od strane ministarstva Finansija i socijalnog staranja. Pomenuto ministarstvo je dalo svoju preporuku ministarstvu Kapitalnih investicija, i mi smo u skladu sa tim preporukama sačinili predlog Anexa Ugovora i još 4. oktobra ga uputili našem resornom Ministarstu, od kojih još uvjek čekamo odgovor. Iskreno se nadamo da će potpisivanje pomenutih Anexa biti do kraja ove godine, jer po nama ne postoji nijedan razlog, a nakon saglasnosti ministarstva Finansija, da se ovaj postupak pregovora ne okonča.

Drugi strateški pravac ovog sastava Odbora direktora, bili su pregovori Sa predstavnicima Sindikata Luke Kotor. Prvi pregovori rezultirali su smanjenjem zarada zaposlenih za 40% od jula mjeseca pa do kraja ove godine, a drugi nastavkom ovakvog smanjenja i od 01. januara 2022 do kraja juna iste godine. I na taj način Odbor direktora je uspio smanjiti značajan dio fiksnih troškova i time olakšati otežanu likvidnost kompanije.

Pored navedenog- ističe predsjednica odbora direktora Popović-Moškov- u ovoj godini, donijeli smo i niz Odluka, po pitanju upošljavanja svih resursa zarad ostvarivanja prihoda. Donijeta je Odluka o iznajmivljanju u zakup dijela slobodnih prostora kojima Luka Kotor raspolaže i sa tim u vezi procjenjujemo ostvarenje prihoda u narednoj godini od cca 100.000 eura. Zatim izmjenili smo Tarifnik lučkih usluga i naknada, koji se vjerovali ili ne nije mijenjao preko 12 godina. I sa novim cijenama usluga, Luka Kotor je konkurentna u odnosu na druge luke u Crnoj Gori ( Bar, Porto Montenegro, luka Budva i sl).

Takodje planiramo i izgradnju II faze marine Kotor, jer kompanija mora naći riješenje opstanka u slučaju da se kriza „kruzinga“ nastavi i u 2022 godini. Takodje smo Opštini Kotor uputili i pismo zainteresovanosti o ulaganju u luku Risan,kao još jednu mogućnost razvoja kompanije na čijem sam čelu.

Luka Kotor
Luka Kotor foto Boka News

Boka News: Kakve imate najave za kruzing sezonu i planove u 2022.

Ljiljana Popović Moškov: Imamo rezervacije i najave 489 kruzera za narednu godinu, to je po mojoj procjeni teško ostvarivo. Trenutno se radi Plan poslovanja za narednu godinu i ako me pitate ja pripadam onoj grupi ljudi koja preferira objektivnost u planiranju a ne „spisak lijepih želja“.

Stručne službe su trenutno, a na sasvim objektivnim procjenama zasnovanim na raspoloživim podacima došle do broja dolazaka kruzera od 240, koje bi naredne godine mogli uploviti u našu luku, targetirajući manje kruzere koji su najavili dolazak obzirom da na njima plovi manji broj turista i ljudi se lakše opredjeljuju za takva krstarenja zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Kao što sam već rekla, Odbor direktora neće samo posmatrati što se dešava na „kruzing“ tržištu, već planira da donese Odluku o investiranju  u drugu fazu izgradnje marine, čime bi dosadnjašnji kapacitet od 35 vezova povećali za dodatnih 70-80 novih vezova uz osposobljavanje  40 komunalnih vezova. Time stvaramo preduslov da naša kompanija ubuduće može „opstati“  uprkos krizi „masovnih putovanja“. Pomenuta investicija iznosi cca 800.000 eura i ostaje mi pitanje zašto se u njenu relizaciju nije krenuli i ranije kada je novca bilo i kada nije bila ovako teška situacija po ovaj privredni subjekat. Očigledno je da su tadašnji Odbori direktora više preferirali na tzv „javnu potriošnju“, plate koje ne zavise od rezultata rada i dijeljenje dividendi.

Međutim kako nema koristi od „plakanja za prosutim mlijekom“ ovaj sastav  Odbora direktora sve radi i sve će uraditi da sačuva i održi kompaniju  kakva je Luka Kotor. Nama je cilj sačuvati supstancu Luke Kotor i sa marinom koja bi imala 130 vezova i koja bi mogla ostvariti prihod od 700.000 do milion eura na godišnjem nivou, stvorili bi kakve takve uslove sigurnosti u poslovanju.

Kotor je prepoznat kao značajna destinacija, u narednoj godini aktivno ćemo raditi na promociji marinskog dijela, jer  tu je malo urađeno. Mi smo prirodna marina i imamo ispred marine Stari grad sa svim svojim sadržajima. Dakle Kotor ima svoju marinu, potrebno je neke uslove poboljšati i mislim da se možemo vrlo brzo biti upisani i u marinskom dijelu,u svim nautičkim mapama.

Modernizacija marinskog dijela – Luka Kotor

Boka News: Smatrate li da je Kotoru potrebna nova strategija kruzing turizma nakon pandemije?

Ljiljana Popović Moškov: Ja bih na vaše pitanje odgovorila da je Kotoru neophodna strategija razvoja turizma (i privrede uopšte), koju ovaj grad nema. Grad ne planira, nego mu se stvari dešavaju stihijski i to nije dobro. Medjutim, pitanje koje ste mi uputili  više je pitanje za lokalnu samoupravu, lokalni parlament, a ne za čelnike kompanije Luka Kotor AD Kotor. Kao profesionalcu u svim poslovima koje sam tokom svoje 35-godišnje karijere obavljala, zadatak mi je smanjiti negativne efekte koje izazivaju objektivne okolnosti, uraditi sve na suzbijanju subjektivnih okolnosti koje utiču na poslovanje kompanije i izvući maksimum efekata po poslovanje kompanije. U tom pravcu i radim poštujući ono što lokalna vlast smatra da je prioritet njenog razvoja.

Dakle, Vaše pitanje je za većinskog vlasnika- Opštinu Kotor i čelnike grada koji treba da se opredjele u kom pravcu će se Kotor razvijati. Naša uloga je da sve te kruzere primimo i da im pružimo najbolju moguću uslugu.

Boka News: Šta bi na kraju ovog razgovora poručili čitaocima?

Po pririrodi sam optimista  i sa tim u vezi vjerujem da će Luka Kotor izaći iz ove krize i ponovo biti jedna od najuspješnijih kompanije u Crnoj Gori, čiji se rad multiplicira na pozitivne efekte mnogih privrednih grana.Medjutim, na putu oporavka nešto možemo sami,a za nešto nam je potrebna i ruka podrške i za koju se nadam da ćemo je naći .

Takodje bih iskoristila ovu priliku da u ime menadžmenta Luke Kotor i u svoje lično ime, svim vašim čitaocima čestitam Božićne praznike koji su iza nas kao i one koji dolaze, kao i da svim gradjanima Kotora i Crne Gore u ime kolektiva Luke Kotor Kotor, zaželim zdravlja, porodične i poslovne sreća u novoj 2022. godini.

/Miro Marušić/

Najčitanije