32.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Poreska uprava: Pojačana kontrole poreske inspekcije

Turizam – Tivat – foto Boka News

Poreski inspektori sutra, petak 7. jun,  kreću sa pojačanim praćenjem regularnosti poslovanja poreskih obveznika, sa posebnim akcentom na ugostiteljsku i turističku djelatnosti.

Kontrole će se vršiti na cijeloj teritoriji Crne Gore, i cilju provjere opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, izdavanja računa, uplata pazara i prijave radnika.

Posebna pažnja će biti usmjerena na kontrole kod lica koja sezonski obavljaju djelatnost na “otvorenom” prostoru, kao što su: plažni barovi i izdavaoci plažnog mobilijara, izdavaoci smještaja, tezge, turistički prevoz brodom, rafting. Takođe, vršiće se i provjere zakupaca plaža, budući da je uočena pojava da isti vrše izdavanje plaža u podzakup trećim licima i ne prijavljuju prihod po tom osnovu, a podzakupci na tom prostoru obavljaju neregistrovanu djelatnost (izdavaoci plažnog mobilijara, opreme i rekvizita za sportske i rekreativne djelatnosti).
Planirane su i ciljane kontrole poreskih obveznika, kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je poreski organ bio u saznanju da ne evidentiraju promet, ne obračunavaju ili nepravilno obračunavaju PDV i ne izdaju račune korisnicima usluga.

Inspekcijski nadzori zasnivaće se na procjeni rizika stoga će odabir predmeta za kontrolu biti baziran na odgovarajućoj predinspekcijskoj analizi dobijenoj na osnovu podataka iz informacionog sistema, podataka o poreskim obveznicima kod kojih su tokom prethodnih godina utvrđeni prekršaji, kao i drugih podataka dobijenih na osnovu neposrednih saznanja od trećih lica.

Za sve obveznike kod kojih se utvrdi neregularno poslovanje, poreski inspektori će primjenjivati propisane kaznene mjere, od izcricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata, poštujući osnovne principe u radu Poreske uprave – neselktivnost i nultu stopu tolerancije za sivu ekonomiju.

U periodu od početka do kraja maja tekuće godine, poreski inspektori su izvršili 289 provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika. Utvrđene su nepravilnosti kod 18 poreskih obveznika i po tom osnovu izdato je 29 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 119.330 eura, od čega je naplaćeno 43.511 eura.

Naplata po osnovu novčanih kazni, odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana (umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima).

U skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu su kod 18 poreskih obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Još jednom podsjećamo poreske obveznike na neophodnost poštovanja poreskih propisa sa kojima se mogu upoznati u svakodnevnoj komunikaciji sa službenicima Poreske uprave,slanjem upita na e-mail adresu poreskauprava@tax.gov.me radi dobijanja detaljnih odgovora sa pregledom poreskih propisa u ovoj oblasti.

Takođe, građani, kao i do sada, sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj telefona 19707.

Najčitanije