16 C
Kotor

Slušaj online radio

Poznati podgorički advokat dobro naplatio angažman od Opštine Tivat

Samardžijin plac na obronku brda na izlasku iz Lepetana prema Verigama foto S.L

Opština Tivat isplatila je 32.000 eura advokatu u za usluge koje je on do sada pružio lokalnoj upravi u najvrijedenijem sporu koji Opština vodi – onom u parnici koju je protiv nje prije deset godina pokrenuo australijski biznismen sprskog porijekla  Miroslav -Džek Samardžija.

On vodi sudski spor protiv Opštine Tivat vrijedan čak 12,5 miliona eura jer je biznismen rodom iz Prnjavora u BiH, 2011. „presavio je tabak“ i tužio lokalnu upravu smatrajući da je oštećen, zato što po aktuelnoj planskoj dokumentaciji, više ne može graditi luksuzni turistički kompleks na zemlji koju je Samardžija prije dvadesetak godina, kupio od mještana Lepetana.

Iz Opštine su Vijestima zvanično potvrdili da su upravo platili pozamašni honorar Martinoviću uz napomenu da su “advokatski troškovi plaćeni upravo iz razloga što je advokat Martinović bio angažovan/ovlašćen da zastupa Opštinu Tivat u predmetnom sudskom postupku, to pravo mu pripada po zakonu i advokatskoj tarifi.” Njemu je inače, Opština povukla punomoćje i Martinović je više ne zastupa u ovom prerdmetu.

Prema nezvaničnim informacijama, aktuelna gadska uprava predvođena gradonačelnikom Željkom Komnenovićem (NP) u početku nije bila sklona da plati toliki iznos Martinoviću koga je za zastupanje Opštine u sporu sa Samardžijom svojevremeno bio angažovao bivši tivatski gradonačelnik dr Siniša Kusovac (DPS). Stoga je ovaj podgorički advokat poznat po poslovnim vezama sa bivšim režimom i političkim sa SDP-om, zaprijetio tužbom lokalnoj samoupravi i na kraju ipak izdejstvovao da dobije traženi honorar.

Na pitanje što je Martinović konkretno preduzeo u sporu Opštine i Samardžije i koji su konkretni efekti njegovog angažovanja po zaštitu interesa lokalne uprave u tom predmetu, iz Opštine su kazali da Martinović “izjavio žalbu na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Nikšiću P.br.1030/14 od 29.05.2019. godine.”

Tom presudom su inače, Opština Tivat i Urbanistički institut Republike Slovenije bili obavezani da na ime naknade materijalne štete isplate tužiocu (Samardžiji) solidarno iznos od 1.885.562,50 eura sa zakonskom zateznom kamatom od 1.06.2010.god. i troškovima postupka u iznosu od 25.973,44 eura.”

“Žalba je usvojena i presudom Višeg suda u Podgorici predmetna presuda je ukinuta u odnosu na Opštinu Tivat i predmet vraćen na ponovni postupak”- objasnili su iz lokalne uprave. Spor sa Samardžijom je nakon toga u ponovljenom postupku, presuđen u korist Opštine, ali je američki biznismen uložio reviziju, a koja je trenutno na odlučivanju kod Vrhovnog suda Crne Gore. Opštinu je u ponovljenom postupku, takođe zastupao Martinović. Zanimljivo je da je on sada advokat koji privatno zastupa bivšeg tivatskog gradonačenika Kusovca, a koga Specijalno državno tužilaštvo saslušava ili izviđa u vezi sa više mogućih krivičnih djela koje je Kusovac navodno počinio dok je bio na mjestu predsjednika Opštine.

Inače, Miroslav Džek Samardžija je Opštinu Tivat tužio za navodnu štetu koju je pretrpio i izmaklu dobit jer nije mogao graditi planirani turistički kompleks u Lepetanima. On je ovdje svojevremeno kupio parcelu koja je u tom trentku imala status zelene površine,  da bi mu onda  2002. na njoj bila ucrtana gradnja oko 6 hiljada kvadrata apartmana sa pratećim sadržajima, a po izmjenama tada važećeg DUP-a. Promjene planske dokumentacije po Samardžijinim željama odradila je administracija tadašnjeg gradonačelnika Zorana Jankovića (DPS). Kako je tada u  javosti objašnjavao Janković, Samardžija je u gradnju turističkog kompleksa u Lepetanima trebao da uloži najmanje 6 miliona njemačkih maraka, što su gradski čelnici cijenili kao veliku i značajnu investiciju za grad i australijskom biznismenu „izašli u susret“, mijenjajući plansku dokumentaciju i šireći predviđenu zonu stambeno-turističke izgradnje i na Samardžijin plac koji je do tada i planski i u faktičkom stanju na terenu, bio zelena površina.

Nakon usvajanja izmjena DUP-a, Samardžija međutim, nikada nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za obećavani turistički kompleks. U međuvremenu, pošto je australijsko-srpski biznismen posjekao skoro svo rastinje na svom placu, pokrenulo se klizište koje je desetinama tona zemlje zatrpalo lokalni put Tivat-Kotor preko Prčanja i uništilo dvadesetak metara dužine starog obalnog kamenog zida-parapeta koji je zaštićeno graditeljsko nasljeđe u Boki. Zbog toga Samardžija nikada nije snosio posljedice, a Opština je u 2007. usvojila novi DUP Lepetana i njegov plac ponovno „pretvorila“ iz građevinske u parcelu namijenjenu za zelenu površinu jer se pokazalo da je teren podložan klizanju i nepovoljan za gradnju.

Samardžija je potom presavio tabak i na sudu tražio da mu Opština Tivat namiri navodnu štetu koju je navodno pretrpio, iako je kupio zelenu povrpšinu, a kada je ona bila porenamijenjena, nikada nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za objekte što ih je tu namjeravao graditi. Zahtijevao je obeštećenje u iznosu od čak 12,5 miliona eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije