23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Predata Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos

Izvršna direktorica NVO Dr Martin Šnajder Jakobi (MSJA), Zenepa Lika i arhitektica i konzervatorka Sandra Kapetanović, su danas predale Inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos uz Studiju kulturnog pejzaža, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, te je napravljen još jedan značajan korak ka zaštiti ovog prirodnog bisera ulcinjskog kraja.

“Posljednjih godina je probuđen apetit graditelja u toj zoni koja je preko 2.000 godina isključivo bila zona gdje se gajila naša maslina. Smatramo da je za buduće generacije jako važno da opstane tako jedinstven prostor jer on osim legendi ima jako važne karakteristike kao što su suhomeđe, kaldrma, nevjerovatne česme i jako stare masline, a sve to zajednički uspostavlja to kulturno dobro. Nadamo se da će Uprava za zaštitu kulturnih dobara ubrzati proces i procedure kako bismo uskoro imali i formalno zaštićen prostor,” kazala je direktorica NVO MSJA, Zenepa Lika.

Nakon dostavljanja inicijative i studije, naredni korak je da se ocijeni da li postoji osnov za prihvatanje inicijative, nakon čega slijedi postupak izrade elaborate kojim će se ocijeniti i prepoznati sve vrijednosti koje uvala ima na osnovu čega će se u konačnici donijeti odluka o uspostavljanu zaštite.

Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos – foto Mediabiro

“Ono što je značajno za Valdanos jeste da će nam po svim prilikama ovo biti prvi pejzaž koji ćemo zaštiti. Ukoliko se uspostavi zaštita na listi ćemo imati kulturni pejzaž kao simbiozu jednog prirodnog i antropogenog dejstva, simbiozu djelovanja čovjeka i prirode. Ukoliko se uspostavi zaštita to će značiti određena prava, ali i određene obaveze. Izgradnja neće moći više da se olako vrši tamo, u tom slučaju će postojati mogućnost inspekcijskog nadzora, obustave neadekvatnih radova… Što se tiče prava, otvoriće se putevi za mogućnost finansiranja što od strane državnih organa, ali i lokalne samouprave za unaprjeđenje vrijednosti tog kulturnog dobra, ukupnog kulturnog pejzaža,” kazala je v.d. pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Dr Petra Zdravković.

Studija koja je dostavljena uz Inicijativu na 188 strana uz  posebne mape,  detaljno predstavlja sve ključne elemente prostora Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos koji imaju vrijednost kulturne baštine. Konzervatorka i arheološkinja Aleksandra Kapetanović, koja je bila na čelu tima koji je izradio Studiju ističe da je istraživanje pokazalo da taj prostor ima vrijednosti kulturnog pejzažu jer su u njemu sačuvani elementi koji svjedoče o viševjekovnom načinu korištenja tog prostora.

Uvala Valdanos – foto Boka News

“Valdanos se kao luka koristio još u antičkom periodu, a tu je i maslinada koja je oblikovana sa terasastim pejzažima koji predstavljaju specifičan vid poljoprivrednih pejzaža. Tu imamo te terasaste maslinjake sa podzidima koji su rađeni u suvozidu, staze, česme, odvodne kanale – cijelu mrežu elemenata koji tu cjelinu čine jedinstvenom i vrijednom. Nevjerovatno je da se uopšte razmišlja o gradnji u tom prostoru. Vjekovima se ništa u maslinadi nije gradilo. To je poljoprivredni prostor koji se koristio za uzgajanje maslina koje su hranile to stanovništvo. Možemo graditi u zonama koje su adekvatne za to, ali prostor maslinade kao takav je izuzetno vrijedan. Ako njega uništimo, šta će ostati?!” – ispričala Kapetanović.

Osim ove inicijative NVO MSJA se zalaže za upis ovog područja u UNESCO-vu listu.

Ulcinjska maslinada – foto Boka News

“To je malo duži proces, ali vjerujem da imamo podršku barem što se tiče struke. Ulcinjska maslinada je uvijek bila jedna od najljepših i najvećih maslinada i u bivšoj Jugoslaviji i za nas predstavlja kulturno dobro svih građana Crne Gore i zato je jako važno da se očuva,” poručila je direktorica NVO MSJA, Zenepa Lika.

 

Najčitanije