23.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Prekogranična saradnja u oblasti zapošljavanja – Herceg Novi i Dubrovačko-neretvanska županija

Sa prijema

Problem nezaposlenosti u Herceg Novom i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao i prekogranična saradnja u oblasti zapošljavanja, bile su teme današnjeg sastanka predstavnika Opštine Herceg Novi, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Dubrovačko-neretvanske županije, koji je održan danas u Herceg-Novom.

Učesnici sastanka razmjenili su informacije o programima zapošljavanja, prekograničnoj saradnji i o mobilnosti radne snage.

Gosti iz Dubrovnika istakli su da su na području njihove županije i dalje aktuelni projekti koji se finansiraju iz Evropskog socijalnog fonda. Sa civilnim društvima i obrazovnim institucijama, kao i sa regionalnom razvojnom agencijom sarađuju i na brojnim drugim programima. U tom smislu, oni su istakli da žele da pomognu opštini Herceg Novi „da period od malih nevidljivih projekata do onih vidljivijih prođe što brže“.

Jedan od glavnih zadataka lokalnih partnerstava u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je saradnja privrede i obrazovnih institucija, pogotovo u dijelu uticaja privrede na obrazovanje, kako bi se obezbijedila radna snaga potrebna tržištu. Dubrovčani, pored nacionalnih programa smanjenja nezaposlenosti, imaju i lokalni program zapošljavanja osoba bez prethodnog radnog iskustva.

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore informisali su da su i kod nas postignuti određeni pozitivni rezultati. Naveli su sporazum o saradnji opština Herceg Novi, Kotor i Tivat, kao i mnogobrojne programe koje je ZZZ do sada uspješno realizovao. Posebno je apostrofiran primjer Opštine Tivat, koja značajna sredstva ulaže u različite programe zapošljavanja. Izražena je nada da će njihov primjer slijediti i Opština Herceg Novi.

Zavod za zapošljavanje će, u saradnji sa opštinskom Kancelarijom za međunarodnu saradnju, kandidovati nekoliko prioritetnih projekta iz ove oblasti. Jedan od njih bi mogao da bude zapošljavanje djece bez roditeljskog staranja.

Učesnici sastanka su se saglasili da i hrvatsko i crnogorsko društvo ima probleme sa ekspanzijom visokoškolaca i svršenim srednjoškolcima, koji se nakon završene škole bave drugim profesijama, a ne onim za koje su se školovali.

Sa prijema

Najavljena je saradnja sa partnerima iz Evropske unije, iz Njemačke i Austrije, u okviru programa „Erazmus plus“, odnosno njihovog poziva našoj djeci i zaintersovanim lokalnim stranama, za afirmaciju srednjih stručnih škola kao i atraktivnih obrazovnih zanimanja.

Nakon sastanka predsjednica Opštine Herceg Novi Nataša Aćimović primila je delegaciju Dubrovačko-neretvanske županije, u kojoj su bili zamjenica župana Marija Vučković, tehnički sekretar Partnerstva za zapošljavanje Dubrovačko-neretvanske županije Luko Srhoj i Dasen Jasprica ispred hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, Steva Lazarevića direktora Biroa rada Herceg Novi, Gorana Jančića savjetnik u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Branku Mračević rukovodioca opštinske Kancelarije za međunarodnu saradnju.

Najčitanije