20 C
Kotor

Slušaj online radio

Prihodi Opštine Tivat veći za 1,2 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine

Opština Tivat – foto Boka News

Opština Tivat realizovala je 10.802.113 eura prihoda, ili 57,96% u odnosu na plan budđeta za cijelun 2022., dok stanje na računima Opštine trenutno iznosi 5.861.488,47 eura. To su podaci Sekretarijata za finansije na dan 11. maja – saopšteno je juče iz lokalne uprave Tivta.

Prihodi u periodu od početka godine do 11. maja veći su za 1,2 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine, a razlog tome je dobra naplata poreza, komunalija, ali i poreza na promet nepokretnosti. Povećanje prihoda bilježi se i kod naplate zakupa zemljišta i poslovnih prostora, koje je prošle godine naplaćeno u manjem obimu kao posljedica usvojenih mjera podrške privredi, uslijed pandemije koronavirusa.

Prihod od poreza na nepokretnosti na istom je nivou realizacije kao u 2021. godini i iznosi 792.266 eura, dok je naplata prireza porezu 231.750 eura i bilježi uvećanje za 11%. Opština Tivat do 11. maja naplatila je i 627.234 eura naknade za komunalno opremanje, što je čak za 70% više u odnosu na isti period lani, dok je prihod od lokalnih komunalnih taksi  40.825 eura ili čak je 338% veći u odnosu na 2021.

Za zakup zemljišta i poslovnih prostora naplaćeno je 104.208 eura – 392% više u odnosu na 2021. godinu, a od prodaje nepokretnosti prihodovano je 190.224 eura. Prihod u budžetu na ovoj stavci za cijelu prošlu godinu iznosio je 42.866 eura.

„Što se tiče ustupljenih prihoda, porez na dohodak fizičkih lica naplaćen je u iznosu od 198.308 eura i na sličnom je nivou realizacije kao prošle godine, dok je porez na promet nepokretnosti veći za 386% i iznosi 786.085 eura. Naplata naknade za regionalni vodovod takođe bilježi povećanje za 68% u odnosu na 2021. i iznosi 59.391 eura.“- saopšteno je iz Opštine.

Sa druge strane, rashodi budžeta do sada su bili 2.966.242 eura, što predstavlja izvršenje na nivou od 15,92%. Do značajnog smanjenja realizacije rashoda došlo je zbog neusvajanja budžeta za 2022. godinu i privremenog finansiranja u prvom kvartalu ove godine, koje je uključivalo brojna zakonska ograničenja u trošenju budžetskih sredstava. Odluka o privremenom finansiranju ostala je na snazi sve do raspuštanja SO Tivat i imenovanja Odbora povjerenika koji je usvojio Budžet tek 29. marta. U međuvremenu su, usljed zakazivanja vanrednih izbora, nastupila i nova budžetska ograničenja u trošenju novca iz gradske kase.

„Značajno smanjene rashode Opština Tivat ove godine ima i zbog toga što su u prvom dijelu 2021. godine, velika sredstva izdvojena za otplatu duga iz 2020. i ranijih godina, i to u iznosu od 1.380.620 eura, kao i za troškove eksproprijacije po sudskim presudama, za šta je utrošeno 1.258.681 eura. Ukupan iznos rashoda po ovim stavkama u 2021. godini iznosio je više od 2.6 miliona eura, dok je u 2022. za iste svrhe ukupno izdvojeno nešto preko 534 hiljade eura.“- objašnjavaju iz lokalne uprave.

Na bruto zarade zaposlenih u lokalnoj administraciji do sada je utrošeno 888.705 eura, 5% više u odnosu na 2021. godinu, a za ostala lična primanja 52.962,05 eura, što je 28% manje u odnosu na 2021. Za materijal i usluge plaćeno je 202.395 eura, za transfere 350.976 eura, dok je za otplatu duga utrošeno 42.773 eura. Otplata obaveza iz prethodnog perioda iznosila je 491.419 eura, dok su kapitalni izdaci bili 634.726 eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije