11.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Morsko dobro: Javni poziv za pristanište u Sutomoru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru.

Sutomore – foto Boka News

“Poziv se odnosi na pojas neuređene obale uz zapadni kraj Sutomorske plaže, od ušća potoka Đurići („Botun“) zapadno duž stjenovite obale Golog brda u dužini 70 metara , zahvatajući na kopnu djelove kat.parcela 1956, 1962 i 1957 KO Sutomore, sve upisane u LN 1318 KO Sutomore ukupne površine kopna 293 m2 i pripadajući akva prostor ukupne površine 3.925 metara kvadratnih”, navodi se u saopštenju.

Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda, a dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 30 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.

“Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 28.04.2017. god. U 13,10 časova u sali na prvom spratu Javnog preduzeća. Za detaljnije informacije, zainteresovani mogu posjetiti sajt Javnog preduzeća i u sekciji Korišćenje morskog dobra pogledati navedeni tender”, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije