16 C
Kotor

Slušaj online radio

Privredni sud stavio van snage rješenje o izvršenju protiv Opštine Herceg-Novi

Herceg Novi

Privredni sud Crne Gore 1. februara usvojio je prigovor Opštine Herceg Novi protiv Rješenja o izvršenju javnog izvršitelja Jasminke Bajović iz Herceg Novog, pa je na taj način obustavljeno izvršenje protiv Opštine Herceg Novi, tačnije neće se izvršiti prinudna naplata u iznosu od 489.044,56 eura.

Ovim je potvrđeno stanovište Opštine Herceg Novi da Nova Lume A/S nema ugovorni odnos sa lokalnom upravom.

Naime, vijeće Privrednog suda Crne Gore je istaklo da je ustupanje ugovora na koje se Nova Lume poziva u suprotnosti sa imperativnim normama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore.

Navod  preduzeća Nova Lume da je ustupanje ugovora nastalo po sili zakona u stečajnom postupku je ocijenjen kao neosnovan, iz razloga što je stečajni upravnik u tom stečajnom postupku kao strani predstavnik, trebalo da podnese zahtjev za priznanje stranog postupka u kom je imenovan, sve u skladu sa članom 190 Zakona o stečaju. U skladu sa navedenim, kako nije dozvoljeno ustupanje ugovora, tako nije dozvoljeno ni ustupanje sredstava obezbjeđenja, a to su u ovom slučaju osporene mjenice.

Zaključak suda je, da je Opština Herceg Novi učinila vjerovatnim navode da Nova Lume nije steklo mjenice na zakonit način.

Važno je istaći da Opština Herecg Novi ne bježi od svojih obaveza i spremna je da posao završi do kraja, i to u skladu sa pravilima struke, zakonskim odredbama i prema ugovoru o zamjeni i ugradnji led svjetiljki i održavanju i upravljanju sistemom javne rasvjete na području naše opštine.

Izražavamo zadovoljstvo činjenicom da su institucije sistema odradile posao na stručan i korektan način, te im se na tome zahvaljujemo u ime građana Herceg Novog, poručili su iz Opštine.

Najčitanije