30 C
Kotor

Slušaj online radio

Privremeno odlagališta otpada Tisove grede od danas održava “Čistoća“ Herceg Novi

Foto Čistoća herceg Novi

Nakon nabavke potrebne mehanizacije koja podrazumijeva bager, utovarivač, kamion, kao i drugu potrebnu opremu, stekli su se uslovi da D.O.O. „Čistoća“ počne samostalno da održava privremeno odlagalište otpada „Tisove grede“.

Prvi koraci koji će biti preduzeti u narednom periodu su prekrivanje odlagališta dovoljnim količinama inertnog materijala, izgradnja bokobrana, kao i odvajanje starog dijela odlagališta.

Nakon toga potrebno je preduzeti radnje na saniranju dijelova koji su bili podložni zapaljenju u ranijem periodu, te rekonstruisati prilazni put do privremenog odlagališta.

Najčitanije