30 C
Kotor

Slušaj online radio

Problemi na jednom od tri bazena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor

Sistem otpadne vode prerada – Poredjenje rada SBR2 i SBR3 koji je servisiran_

U bazenu za biološko prečišćavanje SBR2 postrojenja otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor (PPOV) došlo do sezonske pojave bujanja mulja usled prisustva velike količine filamentoznih bakterija koje se javljaju u toplijem periodu godine i pogoduje im nedostatak rastvorenog kiseonika tokom faze aerobnog prečišćavanja.

Prema riječima direktora PPOV Miljana Markovića, prisutno je nekoliko tipova filamentoznih bakerija, pri čemu su dominantna dva tipa, Microtrxy parvicella i Sphaerotilus.

“Prilikom bujanja mulja koje se ogleda u pojavi guste strukture na površini bazena, postoji mogućnost da dođe do povećane mutnoće u izlaznoj prerađenoj vodi tokom faze dekantacije. U saniranom bazenu SBR3 nema problema sa filamentoznim bakterijama jer je čitava površina bazena snabdijevena kiseonikom tokom faze aerobnog prečišćavanja, odnosno nema zone bez kiseonika koja pogoduje bujanju ovih bakterija”- pojasnio je Marković.

On je istakao da na PPOV u Klačini trenutno imaju rijetku situaciju da mogu izvršiti ne samo hemijsko, već i fizičko poređenje između bazena SBR3 koji je nedavno kompletno saniran i bazena SBR2 koji se nalazi odmah do njega, a na kome sanacioni radovi još nisu obavljeni i koji će biti saniran naokon završetka tog posla na bazenu SBR 1 gdje su radovi još uvijek u toku. Ranije je saopteno da će zamjena opreme koja se obavlja prilikom čipćčenja i sabcaije bazena, koštati između 16 i 25.000 eura po bazenu.

Aktuelno rukovodstvo PPOOV koje je lani preuzelo upravlnjanje tim postrojenjem od prethodne DPS-uprave te zajedničke tivatsko-kotorske optinke fime, pokrneulo je sanaciju i remontne radove na postrojenju koji su prethodno godinama izbjegavani ili odlagani. Tako je u februaru počela procedura sanacija bazena za aerobno biološko prečišćavanje otpadnih voda. PPOV ima ukupno tri bazena koja rade po principu sekvencijalnih šaržnih reaktora (SBR) u kojima se odvijaju svi procesi biološke prerade kanalizacionih voda prije njihovog ispuštanja u more u zalivu Trašte. Sanacija SBR bazena uključuje kompletno čišćenje bazena, servis dekantera za izbacivanje prerađene otpadne vode, kao i zamjenu i remont difuzora i njihovih membrana, koji se koriste za snabdijevanje bazena kiseonikom preko kompresora. Cilj ove sanacije jeste da sva tri SBR bazena budu na nivou iz 2016. godine kada je postrojenje pušteno u rad, odnosno da bi se izbjegli problemi sa biologijom koji su zatekli  PPOV tokom jula 2021. godine jer kompresori nisu mogli da obezbijede dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika za preradu otpadnih voda. Posao je završen na jednom bazenu, u toku je na drugom, dok se na trećem još uvijek nesaniranom sada pojavilo bujanje mulja.

„S obzirom da je struktura fekalnih voda koje ulaze u sanirani bazen SBR3 i nesanirani SBR2 identična, odnosno razlika je svega nekoliko sati, sada možemo sa sigurnošću dati odgovor da je sezonsko bujanje filamentoznih bakterija direktno povezano sa neispravnošću opreme i manjkom rastvorenog kiseonika u bezenima. Sada vidimo da je ovu sezonsku pojavu moguće spriječiti, odnosno 90% umanjiti u koliko se oprema redovno održava, a samim tim je i zasićenost vode kiseonikom na zadovoljavajućem nivou.”- podvukao je Marković.

On je dodao da pored benefita kvalitetnije prerade otpadnih voda, s obzirom da postrojenje radi 24 sata dnevno, na servisiranom bazenu primjetna je i ušteda električne energije jer se granične vrijednosti brže dostižu.

„Benefiti na samoj opremi se ogledaju u tome da duvaljke rade na znatno nižoj frekvenciji, a postižu se bolji rezultati. Radni vijek opreme se produžava”- kazao je Marković dodajući da bi ovo bio slučaj  i ranije da je PPOV za vrijeme prošle uprave firme, adekvatno održavano i na vrijeme servisirano.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor vrijedno 10,5 miliona eura, izgradila je njemačka firma WTE, a pušteno je u rad 2016. godine. PPOV ima kapacitet od 72.500 ekivalent- stanovnika, a može da primi do 15.000 m3 otpadne vode na dnevnom nivou za optimalno odvijanje procesa prečišćavanja, odnosno oko 5.000 m3 po jednom SBR bazenu.

Izvor:S.L.

Najčitanije