17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Proslavljen Sveti Anton – Svetac koji se posebno poštuje u Boki Kotorskoj

Blagdan Svetog Antona Padovanskog koji se po kalendaru katoličke crkve obilježava 13.juna, proslavljen je širom Boke Kotorske, a posebno svečano je bilo u Tivtu, čiji je ovaj svetac zaštitnik grada od 1734. godine. Održano je niz bogosluženja, kao i procesija oko crkava Svetog Antona u Lepetanima i u Tripovićima.

Posebno svečano je bilo u Lepetanima, gdje je proslavljen završetak obnove, restauracije crkve Svetog Antona, podignute 1760. godine i župne kuće koje je finasirala Kotorska biskupija. Svetu misu služio je Kotorski biskup mons. Ilija Janić.

„U obnovljenoj crkvi, sa obnovljenom dušom, trebamo pristupiti ovoj euharistiji. Ako obnovljena duša, kada ja želim sve ono što priječi moj pristup Bogu, a to je grijeh da to izbacim iz sebe. Pokajmo se za svoje grijehe, da tako dostojno i čiste duše proslavimo ova sveta otajstva“  – kazao je mons. Ilija Janić.

Kult Svetog Antuna posebno se poštuje u Boki Kotorskoj, a u Tivtu su u čast toga sveca podignute tri crkve i to u Lepetanima, Kalimanju i Tripovićima.

Sveti Antun Padovanski postao je patron tivatske Župe i zaštitnik grada Tivta 1734. godine kada je izgradnjena nova župna crkva u Tripovićima, njemu u čast. Do tada je patron bio Sveti Šimun koji i danas kao porodično krsno ime, obilježavaju mnoge tivatske porodice.

Sveti Antun Padovanski spada u red najznačajnijih svetaca Katoličke crkve, rodio se 1195. u Lisabonu, a umro je 13.juna 1231. pored Padove. Mada plemićkog porijekla, rano je otišao u samostan i brzo se zaredio za svećenika.

Kratko vrijeme je boravio u Sjevernoj Africi, ali se zbog bolesti vraća. Nakon smrti Svetog Franje, 1226 godine, na skupštini franjevaca izabran je za provincijala proširene bolonjske provincije u sjevernoj Italiji. Još za života stiče ugled i poštovanje, a mnogi vjernici su vjerovali da posjeduje svetačke moći i čini čuda u korist slabih i bolesnih.

Inače, jedan od rariteta župne crkve Svetog Antuna Padovanskog u Lepetanima, je mramorni starokršćanski Križ koji potiče iz 6. stoljeća,  koji potvrđuje kontinuitet Kotorske biskupije od kasnoantičkih vremena do današnjih dana.

Lepetane – križ iz VI stoljeća

Najčitanije