30 C
Kotor

Slušaj online radio

Prva međunarodna konferencija o Vrancu i drugim crnogorskim autohtonim sortama vinove loze

Sa presa- Vranac

Prva  međunarodna  konferencija o Vrancu i drugim crnogorskim autohtonim sortama vinove loze će se održati od 20. do 21. novembra 2017. godine u Podgorici u organizaciji kompanije „13. jul Plantaže“, a u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Crne Gore, Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti I Ministarstvom nauke Crne Gore.

Na konferencija će se predstaviti rezultati rada na projektu „Genetski diverzitet vinove loze u Crnoj Gori“, koji kompanija „13. jul Plantaže“ realizuje u saradnji sa Institutom za vinovu lozu i vino (ICVV) iz La Riohe.

Konferencija obuhvata rad u nekoliko sekcija: ”Genetski diverzitet vinove loze –Razumijevanje crnogorskih sorti”; “Sorte vinove loze u vinogradarskim regionima”,”Sorte vinove loze Balkanskog poluostrva” i “Karakteristike i kvalitet sorte Vranac”.  U izlaganjima unutar sekcija učestvovaće najeminentniji naučnici i stručnjaci iz oblasti genomike, genetike vinove loze, bioinformatike i vinogradarsko – vinarskog svijeta.

Na konferenciji biće  prezentovano  28 referata iz 17 zemalja učesnica. Unutar sekcija ce se predstaviti znacaj autohtonih sorti za vinogradarsko vinarski sektor jedne zemlje, predstaviće se autohtone sorte u tradicionalnim vinogradarskim regionima Evrope i Balkana kao i njihov genetski diverzitet.

Imajući u vidu značaj crnogorskih  autohtonih sortimenta za vinogradarsko vinarski sektor Crne Gore i kompaniju 13 jul Plantaže, ovo će biti prilika da upoznamo međjunarodnu I domacu  naučnu I stručnu javnost sa rezultatima naših istraživanja  koja su obuhvatila  istraživanje diverziteta crnogorskih sorti vinove loze uključujući  utvrđivanje  njihovog porijekla – pedigrea kao i  varijabilnost njihovih populacija . Ovo je do sada najobuhvatnije istrazivanje radjenoa na vinovoj lozi u CG. Ukupno je obilježeno i uzorkovano vise od 500 čokota sa različitih lokaliteta iz svih crnogorskih vinogradarskih regiona, kako gajenih tako i divljih  formi. Projekat su podržali Ministrarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Ministarstvo nauke, Nacionalno udruženje vinogradara i vinara.

Miodrag Grbić i Vesna Maraš

Prof. dr. Vesna Maraš, direktorica sektora razvoja Plantaža je saopštila da će, na konferenciii, svjetskoj nauci, struci, domaćim  i svjetskim medijima, predstaviti rezultate istraživanja  bogatstva autohtonog sortimenta u Crnoj Gori, njegov diverzitet kao i dugu tradiciju gajenja i proizvodnje grožđa i vina u našoj zemlji.

Rezultati istraživanja su potvrdili  da se crnogorsko vinogradarstvo bazira na porodici genetski povezanih sorti  što je karakteristicno i u drugim cuvenim tradicionalnim regionima  za gajenje vinove loze i proizvodnju vina. U Crnoj Gori ova porodica je uglavnom stvorena oko sorte „kratošija“. Konferencija će odgovoriti zašto je kratošija  najstarije ime za sortu vinove loze  koja se drugim zemljama gaji pod imenom  primitivo I zinfandel; otkricemo varijabilnost populacije sorte   i njene brojne potomke. Na koferenciji cemo otkriti  roditelje vranca, saopštiti  rezultate rada na klonskoj selekciji sorte Vranac u Crnoj Gori, predstaviti  agrobiološki i enološki potencijal  selekcionisanih klonova.

Takodje otkrice 63 nepoznata genotipa vinove loze na vinogradarskim terenima Crne Gore predstavlja fascinantno otkrice i ilustruje diverzitet vinove loze u zemlji koja je samo 150 kilometara u precniku.

“Sve to na najbolji način pokazuje zašto je Crna Gora kolijevka vinogradarstva na Balkanu zakljucuje Maraš.

Prof. dr. Miodrag Grbić, Profesor ganomike na Universitetu Western Ontario u Kanadi i gostujuci profesor na Univerzitetu u La Rioji, Španiji kaže da ovo istraživanje genetskog diverziteta vinove loze u Crnoj Gori predstavlja istorijski momenat korišćenja genomskig tehnologija i sekvenciranja genoma u jednom istrazivanju u Crnoj Gori. Genomske tehnologije su nosilac razvoja ekonomije, privrede i tehnologije u 21 vjeku, i osnova ekonomije znanja i ovaj prvi korak predstavlja ne samo spektakularan naucni rezultat već korak ka sirem korišćenju ovih tehnologija i obrazovanju stručnjaka za razvoj tehnologija baziranih na znanju. Bez ovih tehnologija jednostavno ova otkrića nisu bila moguća i na osnovu ovih rezultata Crna Gora sa svojim autohtonim sortama je obezbijedila značajno mjesto na svjetskoj vinskoj mapi formirajući bazu za Vinski turizam i ekonomiju baziranu na autohtonoj poljoprivredi. Nadalje ovi rezultati omogućuju proizvodnju novih vina od novootkrivenih sorti i doprinos diverzitetu Evropskih vina. Na kraju genomika piše vinsku istoriju omogućavajući izučavanje genetskog ukrštanja i veza izmedju sorti što zajedno sa istorijskim podacima svrstava Crnu Goru u stara tradicionalna područja gajenja vinove loze, rame uz rame sa Bordoom, Burgundijom ili dolinom Rajne i Mozela.

Izvor:PRiSMA

Najčitanije