26.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Razgovor sa autorom pobjedničkog rješenja za logo Boka akvarijuma

Institut za biologiju mora Kotor – foto Boka News

U Institutu za biologiju mora u Kotoru u toku su pripreme za osnivanje prvog akvarijuma – Morskog Centra za očuvanje biodiverziteta “Bokaaquarium”.

Namjera biologa iz ove institucije je da u akvarijumu budu jadranske vrste, ihtiofauna i ostali biodiverzitet Jadranskog mora.

Za ovaj projekat Institut  za biologiju mora dobio je grant Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Pobjednički logo Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora-Boka akvarijum
Logo Boka akvarijum

Sa Slobodanom Vukičevićem, autorom pobjedničkog rješenja na konkursu za logo Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora – Boka akvarijum, predstavnici projekta MONTEAQUA razgovarali su o karakteru logotipa, osnovnim idejama i simbolima, kao i o mogućnostima njegove primjene.

IBM-MONTEAQUA:Kakvog je karaktera logotip koji ste predložili i poslali na konkurs za vizuelni identitet Centra za zaštitu biološke raznovrsnost mora – Boka akvarijum?

Vukičević: Logotip Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora-Boka akvarijum je znakovnog karaktera. On asocira na djelatnost institucije, kako oblikom i formom, tako i njegovim značenjem. Znak je kružnog oblika i kreiran je u minimalističkom duhu, likovnim svođenjem osnovne ideje.

IBM-MONTEAQUA: Koja je osnovna ideja od koje ste pošli prilikom izrade likovno grafičkog rešenja logotipa?

Vukičević: Likovno grafičko rješenje predloženog logotipa predstavlja spoj više ideja. Osnovna ideja  predstavlja zumiranje i stilizaciju glave najkarakterističnije vrste ribe koja živi u Jadranskom moru, modrulja. Utemeljenost osnovne ideje znaka, minimalističkim oblikovanjem, iznjedrilo je njegovu apstraktnost, koja sa sobom donosi nove spontane asocijativnosti.

IBM-MONTEAQUA: Šta predstavljaju simboli u rješenju koje ste ponudili?

Slobodan Vukićević

Vukičević: Ako se detaljnije analiziraju likovni elementi koji grade znak možemo konstatovati da su simbolike utemeljene u djelatnostima institucije kao što su: stilizacija grafizma kartografije kopna i mora u Boki Kotorskoj; skok ribe iznad površne vode; oko modrulja, odnosno krug koji naglašava centar i dvosmisleno asocira na Sunce.

IBM-MONTEAQUA: U logotipu dominira plava boja. Da li osim, jasne asocijacije na more i njegovu boju ova boja ima još neko značenje u ovom rješenju?

Vukičević: Boja logotipa asocira na more, odnosno, boju kojom se kartografski obilježavaju vodene površine. S obzirom da je logotip vezan za projekat koji se radi na Univerzitetu Crne Gore on je kompatibilan sa bojom identiteta istoimenog univerziteta, kao naučno-obrazovne institucije. Znak je sveden na jednu boju zbog moderno-klasičnog karaktera koji nosi u sebi.

IBM-MONTEAQUA: Koje su mogućnosti primjene ovog logotipa? 

Vukičević: Svedenost suvišnih elemenata i jednostavnost forme čine znak primjenljivim. Primjena logotipa je širokog spektra, od štampanih materijala preko elektronskih medija. Pogodan je i za animaciju, primjenu u reljefu itd… Podjednako dobro figurira u pozitivu i negativu. Umnožavanje znaka, gradi zanimljivu formu paterna koja je upotrebljiva u dizajniranju vizuelnog identiteta. Tipografija logotipa je ispisana sanserifnim fontom TW Cen MT (Regular i Bold).

 

Najčitanije