13.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Revitalizuje se kuća Iva Andrića u Herceg-Novom

Kuća Iva Andrića u H.Novom

Proteklog vikenda održan je prvi radni sastanak predstavnika Opštine Herceg Novi i ekspertske grupe koja će raditi na projektu revitalizacije Kuće Iva Andrića.

Sastanku je ispred Opštine Herceg Novi prisustvovao predsjednik Stevan Katić sa saradnicima, dok je tim eksperata bio u sastavu: književni istoričar, kulturolog i leksikograf dr Vladimir Roganović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju pri istom fakultetu prof. dr Dragan Bulatović i kulturolog Dimitrije Vujadinović.

Susret je incirala lokalna uprava, vođena namjerom da se kuća Nobelovca na Toploj konačno stavi u funkciju.

S tim u vezi, sastanak je održan upravo u ovom objektu, a prethodio mu je obilazak Kuće i konstatovanje trenutnog stanja.

Posjeta kući

Predstavnici Opštine iskazali su odlučnost da se objekat revitalizuje na način da ima međunarodni kulturni, obrazovni i turistički značaj koji mu pripada. Istakli su spremnost da se odmah po sačinjavanju plana krene u proces realizacije, te da objekat bude otvoren do naredne turističke sezone.

Članovima ekspertskog tima iznijeti su osnovni pravci razmišljanja predstavnika gradske uprave o daljoj funkciji Andrićeve kuće. Kako je rečeno, objekat treba da bude priveden namjeni poštujući istorijat, autentični ambijent i lik i djelo čuvenog pisca.

Od strane ekspertskog tima predočene su osnovne ideje, razrađene ranije na seriji sastanaka članova grupe. Istakli su značaj planskog i stručnog vođenja procesa revitalizacije, kako bi se od ideje do realizacije došlo na najbolji način.

Posjeta kući

Takođe, članovi tima su informisali da su u proteklom periodu bili u kontaktu sa najrelevantnijim institucijama koje se bave zaostavštinom Iva Andrića – Andrićevom zadužbinom i Muzejem grada Beograda pod čijom je nadležnosti Spomen dom Iva Andrića. Predstavnici obje institucije izrazili su načelnu spremnost da se uključe u revitalizaciju kuće, u obimu koji ekspertski tim bude smatrao potrebnim.

U narednom periodu slijedi izrada SWOT analize, izrada Obrasca projekta, Plana projekta i Poslovnog plana koji bi najbolje odgovarali potrebama lokalne sredine. Prema postignutom dogovoru, ekspertski tim će u narednom periodu sačiniti Projekat, nakon čega će biti upriličen novi sastanak radi dogovora o daljim aktivnostima.

Najčitanije