17.6 C
Kotor

Slušaj online radio

SAD donirale 44.463 $ za restauraciju zbirke ikona Gradskog muzeja Mirko Komnenović

Muzej Mirko Komnenović HN

Javna ustanova „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ iz Herceg Novog je dobitnik bespovratnih sredstava u iznosu od $44,463.94 USD, koja dodjeljuje Američka ambasada u Crnoj Gori.

Javna ustanova je aplicirala u okviru Ambasadorovog fonda za očuvanje kulturne baštine u kategoriji malih grantova, sa projektom za čišćenje, konzervaciju i restauraciju zbirke ikona Gradskog muzeja Mirko Komnenović. Zbirka ikona poseduje istorijski, umjetnički, naučni i obrazovni značaj. Dokumentuje postojanje, trajanje i istrajavanje lokalnih i drugih škola ikonopisa. Riječ je o ikonama  koje potiču iz XVII, XVIII i XIX vijeka i pripadaju ruskoj, grčkoj i čuvenoj bokokotorskoj ikonopisnoj školi Rafailović-Dimitrijević. Vizantijski i postvizantijski pravoslavni ikonopis, kojoj pripadaju ikone,  predstavlja zaštićeno kulturno dobro.

Cilj projekta je da se nakon sprovođenja konzervatorskih mjera zaštite nad ikonama, uža i šira javnost upozna sa ovim jedinstvenim kulturnim blagom u posjedu Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“, i to organizovanjem izložbi i izradom kataloga i publikacija, uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori.

Sprovođenje projekta zaštite i očuvanja započet je već 01.februara 2021.godine i njegovo okončanje je planirano do 01.aprila 2023.godine. U cilju kvalitetne realizacije projekta i primjene konzervatorskih mjera zaštite, Javna ustanova „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ je sa JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore zaključila Ugovor o poslovno-stručnoj saradnji, koji za predmet ima izradu konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera na ikonama iz ikonografske zbirke u vlasništvu Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“.

Tim JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore iz Cetinja, na čelu sa direktoricom ove javne ustanove Biljanom Brajović, boravio je u radnoj posjeti Javnoj ustanovi „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“, povodom upoznavanja sa početkom realizacije projekta i utvrđivanja stanja u kome se nalaze ikone.

Ova posjeta je bila potvrda uspješne dugogodišnje saradnje Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ sa JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koja će se nastaviti i ubuduće, na obostrano zadovoljstvo.

Javna ustanova „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ izražava veliku zahvalnost Američkoj ambasadi u Crnoj Gori što je prepoznala značaj očuvanja kulturnih dobara Boke Kotorske, koja inače obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem, kaže se u saopštenju iz ove ustanove.

Najčitanije