23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Saradnja Pomorskog fakulteta Kotor i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Foto UCG

Tokom posjete Univerzitetu u Novom Sadu, predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor i Univerziteta Crne Gore održali su veći broj sastanaka sa kolegama Univerziteta u Novom Sadu, Fondom za nauku Srbije i privrednim organizacijama.

Na Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada, ispred delagacije iz Crne Gore govorio je prof. dr Špiro Ivošević, dekan Pomorskog fakulteta Kotor, i tom prilikom predstavio strateške pravce razvoja, tekuće nastavne i projekte aktivnosti, te iskazao potrebu za daljim uspostavljanjem saradnje sa domaćinima.

Gosti sa Pomorskog fakulteta Kotor informisani su od strane prof. dr Sebastiana Baloša, prodekana za investicije i saradnju sa privredom Fakulteta tehničkih nauka o djelatnostima pojedinih jedinica Univerziteta u Novom Sadu i detaljnije upoznati sa realizacijom brojnih projekata koje ova institucija realizuje na internacionalnom nivou.

Foto UCG

Najavljeno je zaključivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između ova dva fakulteta, koji bi obuhvatili različite aspekte mobilnosti i naučno – istraživačkih aktivnosti od obostranog interesa

Izvor:UCG

Najčitanije