26.6 C
Kotor

Slušaj online radio

Scena “Atrijum“ ostaje, ali samo sezonski i uz poštovanje konzervatorskih uslova

Komnenović i Ćetković

Nakon sastanka rukovodstva Opštine Tivat, JU Muzej i galerija i Uprave za zaštitu kulturnih dobara postignut kompromis


Pozorišni i drugi programi u sklopu Međunarodnog festivala mediteranskog teatra „Purgatorije“ u Tivtu i dalje će se odvijati u atrijumu srednjevjekovnog ljetnjikovca Buća-Luković u tom gradu, na novoj maloj sceni koja će u zahvatu tog zaštičenog spomenika kulture II kategorije do ljeta biti napravljena uz poštovanje konzervatorskih uslova koje će izdati Uprava za zaštitu kulturnih dobara (UZK).

Zaključeno je to danas na sastanku koje je povodom aktuelnog problema uklanjanja dosadašnje male scene tivatskog Centra za kultzuru (CZK) iz atrijuma, imalo rukovodstvo Opštine Tivat  sa Majom Ćetković,  direktoricom Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i njenim saradnicima. Sastanku su prisustvovali i arhitekte konzervatori Gordana Ražnatović i Srđan Marlović koji rade na aktuelnom projektu rekonstrukcije i konzervatorske zaštite kule ljetnjikovca Biča, kao i direktoruca JU Muzej i galerija Tivat (MIG) Danijela Đukić.

„Da se ne bi  kao što je to do sada bio slučaj, moje izjave različito interpretirale, poručujem vrlo jasno i precizno: biće scene i biće „Purgatorija“, a sve u skladu sa konzervatorskim uslovima koje će izdati UZK. Dogovoreno je da se u atrujumu ljetnjikovca postavi nova scena koja će biti mobilnog tipa, demontažna i zaista sezonskog karaktera jer će funkcionisati samo u toku ljetnjih mjeseci i koja niukom smislu, neće narušavati djelatnosti JU Muzej i galerija.“- kazao je novinarima nakon sastanka, gradonačelnik Tivta Željko Komnenović.

On je naglasio da će uskorio biti izrađen idejni projekat partetnog uređenja atrijuma ljetnjikovca koji je inače, povjeren na upraljanje i gazdovanje MIG-u, te da će u jednom dijelu tog prostora biti uređen i lapidarijum  a u drugom dijelu, zavisno od konzervatorskih uslova i arhitektonskiuh rješenja, biće postavljena scena koja će biti uklopljena u ambijentalnu cjelinu. Istakao je da je takvo rješenje problema sa uklanjanjem dosadašnje scene „Atrijum“ CZK-a a koji je proteklih dana izazvao burne reakcije u crnogorskoj i javmosti regiona, predlođila Opština a UZK se sa tim saglasila.

„Nakon ove sezone, krenućemo i u arheološka istraživanja atriujuma kompleksa Buća-Luković u saradnji sa UZK i drugim nadležnih institucijama u Crnoj Gori. Obzirom da se pretpostavlja da tamo postoje elementi starijeg graditeljskog nasljeđa, odnosno ostaci provobitnog srednjevjekovnog ljetnjikovca na tom prostoru.“- istakao je Komnenović dodajući da lokalna uprava od UZK očekuje da se u najkraćem periodu dobiju konzervatorski uslovi za uređenje atijuma kompleksa Buća-Luković i za postavljanje nove, manje i zaista mobilne, sezonske scene na tom prostoru.

Mislim da imamo sve preduslove da se to završi do početka ljetnje sezone i da na ovaj način dobijamo rješenje koje u sebi sublimira  sve ono što sa jedne strane želi konzervatrotsko-restauratoska struka, a sa druge  ono što eli i javnost u pogledu funkcionisanja kulturne scene grada u ljetnjim mjesecima.“- zaključio je on.

Direktorica UZK Maja Ćetković je istakla da, uprkos tome što Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra za kompleks Buća –Luković iz 2013. koji je u konzervatorskim mjerama propisao uklanjanje donedavne scene „Atrijum“ CZK-a Tivat iz tog kompleksa, „sa konzervatorskog stanivišta nije uopšte problematizovano postojanje te scene“.

„Elaborat nije obavezujući akt za UZK – to je jedan radni materijal koji radi neki stručni tim i koji iznosi neka svoja viđenja. Lično sma pročitala Elaborat iz 2013 i smatram da se radi o korektnom materijalu, međutim u pojedinim njegovim djelovima postoji nesaglasje a to je dio „stanje“ i „mjere“. Zbog toga za sada ne bih uzimala kao krajni dokument i relevantne podatke to što je navedeno u tom Elaboratu.“- istakla je Ćetković dodajući da su Ministarstvi kulture i tadašnji Republičlki zavod za zaštitu spomenika kulture 2003. formirali komisiju koja je tada napravila izvještaj o stanju kulturne baštine Crne Gore, pa i komplaksa Buća-Luković.

„U izvještaju te komisije, a mala scena CZK Tzivat koja je  atrijumu ljetnjikovca postavljena 1999., nijednom riječju se ne pominje  ova konstrukcijka privremenog karaktera kao element koji degradira kulturno dobro. Izvještaj kao mjere za taj spomeniuk predlaže samo tekuće održavanje. Mi dakle, tada nismo ovu scenu prepoznali kao degradirajući element ki zbog toga smo ovih dana na interesovanje medija, dali stav da ta scena ne zadire u integritet kulturnog dobra. Znajući da se ona tu nalazi već skoro 25 godina i da ima neke svoje vrijednosti  u smislu unapređenja kulture življeje ne samo opštine Tivat i njenih gradana i da daje dodatni doprinos kulturi kolektivnog sječanja, prosto nismo našli za shodno naložiti njeno demontiranje i uklanjanje.“- kazala je Ćetković, ne objašnjavajuči međutim, zašto je to njenih pet kolega – autora Elaborata o revalorizaciji ovog kulturnog donra , uradilo deset godina kasnije – 2013.

Istakla je da je na današnjem sastanku spoznala da intencija Opštine Tivat od početka „nije bila trajno uklanjanje tog montažnog objekta jer su i oni svjesni njegovog značaja u razvoju kulture Tivta i doprinosa koji se kroz to daje i crnogorskoj kulturi“.

„Dakle, mi smo na zajedničkom fonu da ta scena mora da ostane ali na način kako smo mi to danas i definisali, da ona bude sezonalnog karaktera i da se instalira tokom ljetnjih mjeseci za potrebe odvijanja pozorišnih i drugih programa. Ta scena međutim, mora biti i u funkciji Muzeja – primarno jer je za UZK JU MIG jedina stranka u ovom postupku jer ta JU upravlja ovim prostorom. Sa njima smo postigli dogovor da se scena ne uklanja trajno, da bude privremena i u vremenu i materijalizaciji, ali da i dalje živi radi opšteg interesa cijele javnosti ali i radi valorizacije kulturnog dobra što je nama u UZK od primarnog značaja.“- zaključila je Ćetković dodajući da će novo projektno rješenje scene biti urađeno u skladu sa konzervatorskim uslovima i na njega mora biti dobijena saglasnost UZK.

Izvor:S.L.

Najčitanije