18.4 C
Kotor

Slušaj online radio

SO HN – Institut bez gradnje apartmana

SO - HN
SO – HN

Peta vanredna sjednica Skupštine Opštine Herceg-Novi, zakazana na zahtjev 15 opozicionih odbornika Građanskog saveza, SNP-a, NOVA, PZP-a, Demokrata, Novske liste i SDP-a, sa tačkom dnevnog reda „Razmatranje novonastale situacije vezano za privatizaciju Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr “Simo Milošević” Igalo i usklađenost sa prethodnim Zaključcima Skupštine Opštine Herceg Novi“, završena je sa jednim usvojenim zaključkom kojim se od nadležnog organa koji bude uključen u izradu studije planskog dokumenta za zahvat Insituta Dr „Simo Milošević“, traži onemogućavanje izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata u funkciji stanovanja (apartmani odvojeni od hotelske funkcije, stanovi i kuće) na urbanističkim parcelama koje pripadaju Institutu, usvojen je uz 19 glasova za i 13 uzdržanih.

Drugi zaključak, na predlog kluba odbornika Socijalističke narodne partije, a koji je glasio: „Skupština Opštine Herceg Novi predlaže Vladi Crne Gore da obustavi dalji postupak privatizacije Insituta Igalo, poništi tenderski postupak i poništi saglasnost na ugovor o prodaji akcijskog kapitala zbog štetnosti istog po Institut, grad Herceg Novi i državu Crnu Goru“ nije usvojen, uz 14 glasova za i 18 uzdržanih.

Podsjećamo, hercegnovska Skupština je na vanrednoj sjednici 29. maja jednoglasno zaključila da nije bila u mogućnosti utvrditi da li je International Wellnes Group – jedini zainteresovani na četvrtom tender za prodaju 56,4 odsto akcija Instituta, respektabilan ponuđač, te je predložila Vladi da obustavi dalji postupak privatizacije, poništi tender i nađe druge načine da unaprijedi uslove rada Instituta.

SO - HN
SO – HN

Tenderska komisija je u međuvremenu usaglasila osnovne elemente Ugovora sa IWG o prodaji akcijskog kapitala za 10 miliona eura, uz obavezu ponuđača da u roku od pet godina od preuzimanja kompanije minimalno uloži 50 miliona eura, odnosno da podigne nivo objekata na 4, a vile Galeb na 5 zvjezdica. Britansko-američka grupacija se obavezuje i da sprovede program zapošljavanja i postojeći kolektivni ugovor. Na predlog Savjeta Vlada je prihvatila izvještaj Tenderske komsije i predlog Ugovora o kupoprodaji akcija.

Najčitanije