26.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Socio-ekonomski savjet u NP Skadarsko jezero: Unaprjeđenjem saradnje do bolje turističke sezone

Skadarsko jezero

„Upravljanje kroz saradnju sa ključnim korisnicima prostora Parkova, model je kojem težimo u radu i komunikaciji sa svim ključnim subjektima sa prostora nacionalnih parkova, jer se na taj način doprinosi, između ostalog, i efikasnijoj realizaciji turističke sezone,” kazao je u uvodnom obraćanju direktor JPNPCG Elvir Klica na Sjednici Socio-ekonomskog savjeta NP Skadarsko jezero koja je održana na Vranjini, 19. juna 2018. godine.

Pored zaštite prirode, unaprjeđenje turističke ponude je jedan od značajnijih ciljeva Parkova.

„Posebno naglašavamo da cilj NPCG nije povećanje broja posjetilaca, već unaprjeđenje kvaliteta turističke ponude, jer smo svjesni da promocijom vrijednosti Parkova, promovišemo ljepote zaštićenih prirodnih područja, a prije svega Crne Gore. U tome se zasniva značaj naše institucije i još veća obaveza da, zajedno sa predstavnicima turističke privrede i lokalnih uprava,  doprinesemo što boljem pozicioniranju Parkova na ukupnoj turističkoj mapi Crne Gore“, kazao je Klica.

Na početku smo još jedne turističke sezone koja, kako pokazuju naši izvještaji, ukazuju da će to biti još jedna rekordna godina. Od početka godine do danas, NPCG je na ukupnom nivou posjetilo oko 88.000 posjetilaca što je za oko 20% više u odnosu na isti period prošle godine. Očekujemo da će se trend povećanja broja posjetilaca nastaviti u narednim mjesecima i da će ovo biti još jedna uspješna turistička sezona.

Direktor NP Skadarsko jezero Nenad Ivanović je informisao da NP ulaže značajne napore u cilju očuvanja prostora i održavanja ambijentalne higijene na svim frekventnim lokacijama. Sa prostora Parka uklonjeno je 700 kesa smeća, 30 prikolica otpada i 3 kamiona otpada sa prostora Parka. Ujedno je pozvao sve korisnike prostora Parka da u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima doprinesu boljem očuvanju i zaštiti ukupnih vrijednosti NP Skadarsko jezero.

NP Skadarsko jezero

Savjetnik sa zaštitu, planiranje i održivi razvoj Veselin Luburić informisao je prisutne o ključnim programskim smjernicama koji se odnose na zaštitu biodiverziteta Nacionalnog parka sa akcentom na aktivnosti koje su se realizovali ili su u fazi realizacije, a tiču se izgradnje nove turističke infrastrukture i unaprjeđenja ukupne turističke ponude.  S tim u vezi, Luburić je dodao da je neophodna sinergija svih ključnih činilaca uključujući Nacionalni park, lokalnu turističku privredu, NTO CG, LTO, agencije, kao bi se ispunila očekivanja od ove turističke sezone.

Učesnici Foruma istakli su da je evidentna bolja turistička sezona, kao i da je potrebna češća komunikacija sa predstavnicima Parka u cilju rješavanja tekućih problema.

Socio-ekonomski forumi su savjetodavna tijela nacionalnih parkova konstituisana u svih pet nacionalnih parkova sa ciljem unaprjeđenja saradnje između upravljača nacionalnih parkova i predstavnika lokalnih zajednica u svim segmentima i sferama rada.

Na Sjednici su učestvovali predstavnici lokalnih uprava, turističke privrede, nadležnih inspekcijskih organa, lokalnih zajednica, udruženja ribolovaca, mjesnih zajednica, kao i predstavnici turističke privrede koji svoje poslovanje vezuju za Parkove.

Najčitanije