34.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Stigao odgovor: Dinamika izvršavanja ugovornih obaveza između Fonda i Instituta Igalo ne spada u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije

Institut Igalo

Agencija za zaštitu konkurencije donjela je mišljenje o tome da li da omogući Fondu zdravstva da Institutu Igalo uplati avans od 1.2 miliona eura kao državnu pomoć, kako bi preživjeli…


U zaključku se kaže da plaćanje obaveza Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore po osnovu Ugovora o pružanju usluga br. 01/4-381 od 27.12.2021. godine, zaključenog između Instituta i Fonda, ne predstavlja državnu pomoć pod uslovima opisanim u ovom mišljenju, stoga ocjena dinamike izvršavanja ugovornih obaveza ne spada u nadležnost Agencije.

Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja podnijelo je Zahtjev za davanje mišljenja Agenciji za zaštitu konkurencije dana 25.01.2023. godine, kojim se tražilo mišljenje da li bi se isplata avansa od 1,2 miliona eura za usluge rehabilitacije u 2023. godini Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo tretirala kao državna pomoć.

Cijene usluga u Institutu nisu se mijenjale 13 godina. To je značajno umanjilo ostvareni bilans od preko 200 hiljada noćenja prošle godine, a potpuno bi bilo neodrživo da ostanu stari cjenovnici.

Podsjetimo, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Vuk Kadić, gostujući na RTCG ponovio je da u Fondu i Vladi postoji volja da pomognu Institutu, ali “pitanje je da li to zakonski može i u kojoj mjeri”.

On je kazao da je Fond i do sada maksimalno izlazio u susret Institutu Igalo.

“Samo u decembru smo 800 hiljada eura prebacili Institutu, u januaru 400 hiljada, ukupno 1,2 miliona eura. Tu su nagoomilani problemi od ranije. Ali za avans od 1,2 miliona eura mora Agencija da se izjasni. Tačno je da dugo nijesu mijenjane cijene prema Fondu zdravstva. Radna grupa će već sljedeće nedjelje razmotriti mogućnost da se povećaju cijene”, najavio je Kadić.

On je upozorio da Institut Igalo ne može većinski da finansira Fond zdravstva.

“To je suludo. Institut mora da ima druge prihode, od medicinskog turizma i ostalog. Lani smo preko 4 miliona eura uplatili Institutu. Cijene možda jesu niske, ali je društvena i javna obaveza Instituta da našim građanima daje niže cijene da bi mogli da se liječe za skromniju cifru. Fond za zdravstvo treba da učestvuje sa svega 20-30% u budžetu , a ne dominantno, kazao je Kadić, koji se nada da će biti nađeno rješenje.

Smatra i da uplata od 1,2 miliona eura avansa, ukoliko to odobri Agencija, predstavalja samo “kupovanje vremena”.

Najčitanije