16 C
Kotor

Slušaj online radio

Sudije za prekršaje postupale u 148 hitnih predmeta

Sud

Sud za prekršaje u Budvi je u toku novembra mjeseca zaprimio ukupno 148 predmeta u tzv. “hitnom postupku”.

– Najveći broj ovih predmeta je poticao iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakona o strancima i zakona o sprječavanju zloupotrebe opojnih droga. U istom periodu, sudije ovog suda su postupale i u 11 ‘hitnih’ predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, dok je u redovnom postupku zaprimljeno još 17 predmeta iz navedene oblasti, čime je, nažalost potvrđena tendencija kontinuiranog rasta ove vrste prekršaja- saopštio je predsjednik suda Marko Đukanović.

Zbog prirode postupka, gotovo svi hitni predmeti su rješavani na jednom održanom ročištu, a u svim predmetima iz Zakona o zaštiti od nasilje u porodici koji su rezultirali osuđujućom odlukom (preko 90 odsto).

– Osim sankcija izricane su i odgovarajuće zaštitne mjere čiji je primarni cilj zaštita žrtve nasilja i odvlačenje nasilnika od ponovnog devijantnog ponašanja- naveo je Đukanović.

Najčitanije