17 C
Kotor

Slušaj online radio

Sve opštinske firme u Tivtu u prošloj godini pozitivno poslovale

Tivat panorama – foto Anton Marković Boka News

Svih pet kompanija u potpunom vlansištvu ili suvlasništvu Opštinje Tivat poslovnu 2021. godinu okončale su sa ostatkom dobiti čime su neke od njih izašle iz gubitaka koje su imale godinu ranije, a koji su uzrokovani u njavećoj mjerio pandemijom kortonavirusa i sa njom povezanom propalom turističkom sezonom 2020.

Komunalno preduzeće Tivat lani je, prema podacijma sa sajta Uprave poreza i carina Crne Gore, poslovalo sa dobitkom od 15.051 euro nakon oporezivanja, čime je ta kompanija izašla iz gubitaka koje je imala u poslovnoj 2020. a koju je okončala sa minusom od 145.183 eura.

Komunalno je  lani imalo ukupne prohode od 2.666.991 euro, što je osjetno više nego godinu ranije kada su prihodi te kompanije iznosili 2.520.193 eura. Ta firma je tokom 2021. prosječno imala 114 radnika, što je neznatno više nego godinu ranije kada je u Komunalnom u prosnjeku bilo 105 zaposlenih.

Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Tivat lani je ostvarilo dobit u iznosu od 29.401 euro nakon oporezivanja, što je skoro šest puta bolji rezzuluzat nego 2021. kada je dobit tivatskog Vodovoda iznosila samo 5.099 eura. U ViK-u je lani radilo 57 zaposlenih, a ta je firma imala ukupne poslevne prihode u iznosu od 3.338.384 eura.

Preduzeće „Parking servis“ Tivat osvrailo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 85.220 eura, što je više nego tri puta bolji rezultat nego 2020. kada je ta firma zbog drastičnog pada prometa uzrokovanog slabijom turističkom sezonom zbog pandemije koronavirusa, poslovala sa gubitkom od 50.482 eura. „Parking servis“ u kojem  je lani radilo u prosjeku 18 zaposlenih, u 2021. je imao ukupne prihode od  514.309 eura.

Iz gubitka koji je n 2020. iznosio 29.590 eura, tokom prošle godinje izašlo je i preduzeće „Autobuska stranica Tivat“ (AST) koje je poslovnu 2021. zaključilo sa dobiti od 13.706 eura nakon oporezivanja. Poslovanje te kompanije međutim, i lani je značajno zavisilo od manje-više redovnih subvencija iz budžeta Opštine Tivat kako bi AST mogla redovno izmirivati plate svojih ukupno 16 radnika i ostale troškove poslovanja. AST je lani imala ukupan priohod od 250.133 eura, od čega se 49.581 euro odnosi na prihode od subvencija iz opštinskog budžeta. Iako je pomoć Opštine kao osnivača i vlansika te kompanije AST-u lani voše nefo duplo smanjena u odnosu na 2020. kada je ona iznosila skoro 102 hiljade eura, ta firma je i tokom prošle godine poslovala sa problemima što je pokazalo ispravnost odluke aktuelne tivatske lokalne vlasti koju čini koalicija građanskih listi NP-BF-GB da „Autobusku stanicu“ likvidira kao poseban pravni subjekt i njenu imovinu i poslove prebaci na finansijski mnogo uspješniju i bolju opštinskju kompaniju „Parking servis“.

Ipak, zbog dugotrajne prošlogodipnje blokade rada lokalnog parlamenta kojem je opozicija oličena u DPS, SDP, SD i HGI nedolaskom svojih odbornika, namjerno uskraćivala kvorum za zasijedanja, lani se nije mogla realizovati odluka o ukidanju AST kao  samostalnog pravnog lica i spajanju te kompanije sa „Parking servisom“.

Zajednička firma opština Tivat i Kotor – „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV“ koje radi u Tivtu u Đuraševićima, lani je ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 142.546 eura. To je skoro devet puta bolji rezultat nego 2020. kada je dobit PPOV-.a iznosila samo 15.641 euro. PPOV je lani imalo osam zaposlenih, a ostvarilo je ukupone prihode u iznosu od 627.330 eura što je značajno više nego godinu ranije kada su prihodi iznosili 389.275 eura.

Izvor:S.L.

Najčitanije